Tepelná izolace Thermowhite významně zkracuje čas a zvyšuje tepelněizolační účinnost při „zateplování“ podlah. (foto: Thermowhite)

Thermowhite. Tekutá tepelná izolace s výjimečnou přidanou hodnotou

Jedinečnost této izolace nespočívá jen v systémovém využívání čistých odřezků a zbytků po zateplování fasád, podlah a střech deskami EPS. Tato technologie navíc nabízí i lepší tepelně izolační účinnost při menší spotřebě izolačního materiálu. To plyne z úplné „celistvosti“ jejího provedení bez mezer a spár. Jinou předností je mimořádná rychlost a přesnost realizace.

Posledně jmenovaná výhoda nejvíce vynikne například při tepelném izolování podlah a střešních ploch, kdy tepelná izolace často překrývá konstrukční nerovnosti, různé technické rozvody a jiné nepravidelnosti. Tepelná izolace Thermowhite, která se aplikuje jako tekutá hmota s velkým smáčivým efektem, účinkuje tak, že rychle zaplňuje všechny nerovnosti izolovaného podkladu a „zateče“ i do obtížně přístupných koutů, štěrbin atd. Výsledkem je po ztuhnutí souvislá a úplná tepelněizolační vrstva s minimem vzduchových mezer, a to i v místech členitého prostředí (technologické rozvody, kabely, trubky, upínací předměty apod.).

Technické parametry lité izolace Thermowhite

Jinou důležitou předností technologie Thermowhite je velmi rychlá, snadná a pro zacvičenou osobu přesná práce. Ve srovnání s aplikací desek EPS a jejich odřezků je technologie Thermowhite (pro popsané aplikace) rychlejší, přesnější a účinnější.

Dodejme, že při dobré organizaci zateplovacích prací a při započítání mimořádné těsnosti tepelné izolace Thermowhite (kdy nenastává prostup tepla při proudění vzduchu skrze spáry skládané tepelné izolace zejména při venkovních změnách tlaku vzduchu) je toto řešení i nejlacinější.

Podlahy

Tepelná izolace Thermowhite významně zkracuje čas a zvyšuje tepelněizolační účinnost při „zateplování“ podlah. To speciálně platí pro podlahy, pod jejichž povrchem jsou technologické rozvody a tepelná izolace. Litou technologií aplikovaný Thermowhite zaplní všechny dutiny pod povrchem budoucí podlahy. Jde o systémové řešení podlah a střech, jež je nyní nabízeno i v součinnosti s výrobcem litých potěrů BAUMIT alpha.

Střechy

Ploché a mírně sklonité střechy jsou často přerušovány světlíky, komíny, větracími průduchy a podobně. Tyto prvky významně komplikují kladení tepelně izolačních desek EPS. Litý materiál Thermowhite je i zde dobrým řešením, jak s vysokou účinností a rychlostí izolovat tyto konstrukce. Thermowhite zde vytváří souvislou, homogenní a bezespárou izolaci i v místech jmenovaných i nejmenovaných střešních detailů.

Čerstvě namíchná tepelněizolační směs z buněk bílého a šedého polystyrénu EPS je na střechu dopavována přetlakovým hadicovým dopravníkem. Dopravní hadice je zakončena buď výsypkou na trojnožce, nebo ventilem na "stříkání" čerstvé izolace po ploše střechy. Směs se do finální tloušťky a tvaru realizuje lopatou, krablem a hladítkem. Růžové desky z polystyrénu XPS volil projekt jako platformu pro tepelné čepadlo.

Další přednosti tekuté tepelné izolace Thermowhite

Tradiční tepelná izolace z desek EPS se většinou realizuje za teplého, někdy až horkého počasí. Jenže v zimě, kdy má vrstva EPS co nejvíc izolovat, ji mráz smrští, čímž se zvětší vzduchové mezery mezi deskami. Tento efekt není až tak nenápadný, jak se zdá, a v každém případě vede ke zhoršení tepelné izolace v zimě v důsledku snazšího proudění vzduchu skrze mrazem rozšířené mezery mezi deskami tepelné izolace.

Thermowhite izoluje nejen tepelně, ale díky své omezené vzduchové průzvučnosti a celistvé struktuře je významně lepší i jeho zvuková izolace (vrstva Thermowhitu vykazuje v porovnání s deskami EPS menší vzduchovou průzvučnost). Thermowhite vykazuje při správné aplikační technologii vysokou rychlost realizace.

Surovinové zdroje

U materiálu Thermowhite to jsou jen čisté nezužitkované úlomky a zbytky fasádního pěnového polystyrénu EPS po zateplování staveb. Řeč je jak o bílém, tak o šedém pěnovém polystyrénu. Čisté úlomky a odřezky z desek EPS se v továrně speciálním postupem rozloží až na jednotlivé buňky.

Následuje granulometrické rozdělení buněk, při kterém se oddělí buněčné frakce různých velikostí. EPS kuličky s přesným složením různých frakcí (od jemných až po hrubou) se pak v továrně pytlují do výrobků pro různá použití a dodávají přímo na stavbu spolu s tekutým pojivem.

Špičková tepelná izolace Thermowhite již také v České republice

Tento systém izolace je prověřený více něž 20letou praxí a běžně používaný při výstavbě a rekonstrukcích v Rakousku, Německu i v mnoha dalších evropských zemích prostřednictvím partnerské sítě ThermoWhite. V České republice se aplikací zabývají výhradně partneři společnosti určení pro daný region, nověji ve spolupráci se společností Baumit, spol. s r.o., která je součástí nadnárodního koncernu Baumit.

Stavební realizace

Vedle pytlované tepelněizolační suroviny Thermowhite® a tekutého pojiva, navrženého speciálně pro tento účel, je nutná speciální staveništní míchačka. V té je z vhodného granulometrického složení EPS buněk a pojiva namíchána vhodně tekutá tepelněizolační hmota, která se na místo určení (podlaha, rovná či sklonitá střecha) dopravuje pomocí speciálního přetlakového hadicového čerpadla.

Mírně tekutou a velmi lehkou tepelněizolační hmotu realizuje v místě aplikace jeden pracovník ve speciální míchačce přímo na stavbě. Čerstvě namíchaná hmota pak putuje hadicovým dopravníkem na místo určení, tzn. na střechu nebo na podlahu, kde se nastříkaná vrstva zhutní a uhladí speciálním hrablem a uhladí do roviny. K tomu slouží.

Soutěž o nejpovedenější rekonstrukci s litým polystyrenem Thermowhite

Zúčastnit se mohou české a slovenské fyzické i právnické osoby. Podmínkou je využití polystyrenového akustického a tepelněizolačního systému Thermowhite. Vítězná realizace bude oceněna udělením 30% slevy z ceny použité izolace ThermoWhite, více informací na samostatné stránce věnované soutěži.

Technologie pokládky

  • Ve speciální míchačce se Thermowhite (v pytlích dodávaná směs EPD buněk s vhodnou granulometrií) smíchá s pojivem a vodou, přičemž dojde k dokonalému smíšení.
  • Hadicí se směs podle bodu 1 přivede na místo určení.
  • Mírně tekutý a přitom viskózní tepelněizolační materiál se zhutní hrablem a pěchem až do finální podoby. To znamená to termoizolační vrstvy požadované tloušťky a (ve střešních aplikacích) požadovaném sklonu.
V České republice působící společnost ThermoWhite Moravia s.r.o. spolupracuje v oblasti aplikace tepelné izolace Thermowhite se společností BAUMIT, spol. s r.o.

Doba zrání izolace

Doba, po které se izolace Thermowhite zbaví technologické vlhkosti a ztvrdne do požadované úrovně je 24 hodin. Po této době je tepelněizolační vrstva pochozí a zároveň získá požadovanou úroveň tepelné izolace, která odpovídá její tloušťce.

Závěr

Thermowhite je nejen název nové technologie, která umožňuje plné využití čistých odřezků a dalších zbytků po zateplování staveb pomocí expandovaného polystyrénu EPS.

Přináší i novou přidanou hodnotu v podobě lité a velmi kompaktní stříkané a zároveň vzduchotěsné technologie provádění tepelné izolace beze spár, nevyplněných vzduchových kapes, mezer a podobných poruch v tepelně izolačním souvrství. Tepelná izolace Thermowhite také skvěle odolává změnám teplot, tlaku vzduchu a působení větru. Tato proměnlivost významně zhoršuje účinnost běžných „skládaných“ tepelných izolací, které jsou ve zkušebnách navíc „testovány“ za absolutně stabilních teplotních a tlakových podmínek.

S tepelnou izolací Thermowhite uživatel získává lepší službu a větší jistotu.

Fotogalerie

Autor: RNDr. Jiří Hejhálek
Foto: Jiří Hejhálek