Podlahový litý izolační systém ThermoWhite vytváří díky své tekuté formě perfektní homogenní izolační vrstvu beze spár. Jednoduše obteče veškeré překážky či výstupky, nedovoluje vzniknout žádným vzduchovým bublinám ani tepelným mostům.

Nový člen v rodině ThermoWhite: lambda = 0,0381 W/(mK)

Pěnová tepelná izolace ThermoWhite je našim čtenářům už dobře známá pro svou vysokou a především skutečnou tepelně izolační účinnost a také ohleduplnost k životnímu prostředí. Lidé, kteří ji reprezentují, se přitom stále dívají dopředu. V článku přinášíme nové poznatky, které by měl znát investor i dodavatel stavebního díla a jeho tepelné ochrany.

Vždy nás těší, když se výrobci a stavitelé snaží nejen formálně naplnit abstraktní normu, ale když usilují zejména o skutečnou hodnotu ve prospěch investora a uživatele. Jako člověk odkojený mimo jiné systémovou fyzikou vím, o čem mluvím.

Jde zkrátka a právě o to, že když ve stavebninách nakoupíme tepelně izolační stavební desky s deklarovaným součinitelem tepelné vodivosti například λ = 0,04 W/(mK), neznamená to ještě, že tentýž součinitel bude mít i reálná tepelná izolace na zateplené budově.

ThermoWhite je rovněž aplikovatelný jako tepelná izolace plochých střech.

Popisuje to obr. 1, který s laskavostí rakouské společností ThermoWhite GmbH uveřejňujeme i pro české čtenáře. Jde o to, že při použití tepelně izolačních desek (EPS) se vytvářejí v tepelně izolační vrstvě vzduchové dutiny z důvodu nerovností a překážek. Jinou slabinou je její nespojitá, čili mezerovitá síť, která je hlavně v zimě (v důsledku zimní teplotní smrštivosti) zdrojem tepelných ztrát. V případě termoizolační vaty (MW) pak dochází místy k jejími podstatnému stlačení a tím i ke ztrátě izolační účinnosti.

Obr. 1: Porovnání součinitelů prostupu tepla v teorii a praxi. VLEVO: Pokládka pomocí ThermoWhite λ = 0,049 W/(mK); VPRAVO: Instalace běžných termoizolačních desek z polystyrénové pěny EPS s λ = 0,038 W/(mK). Výsledky: THERMOWHITE: Teoretická hodnota U = 0,835 W/(m2K); skutečná hodnota U = 0,818 W/(m2K); DESKY EPS: Teoretická hodnota U = 0,706 W/(m2K); skutečná hodnota U = 0,988 W/(m2K). Zdroj: https://thermowhite.at

Výsledkem popisovaných poruch jsou skutečnosti, které ukazuje obr. 1: Standardní podlahové zateplení pomocí EPS desek nabízí spárovité, a tedy necelistvé provedení tepelné izolace, které si neví moc rady s nerovnostmi a překážkami. Popisovaná litá izolace je navržena speciálně tak, aby měla přiměřenou smáčivost, dobře vtékala i do těsných míst a tedy velmi dobře zaplnila celý prostor určený pro izolaci.

A výsledek? Měření ukázala, že i když litá tepelná izolace ThermoWhite deklaruje horší součinitel tepelné vodivosti (λ = 0,049 W/(mK)) než desky EPS (λ = 0,038 W/(mK)), tak v přímém porovnání byla nakonec lepší. ThermoWhite, ač formálně „vodivější”, nabídl nakonec lepší součinitel prostupu tepla (tzn. lepší tepelnou izolaci) než zateplení s EPS deskami, které nebylo celistvé.

Směs ThermoWhite je nakonec srovnávací latí mírně zhutněna a zarovnána do požadované výšky. Instalace včetně schnutí trvá maximálně 48 hodin, po níž lze již pokládat podkladovou fólii či rozvody podlahového vytápění.

ThermoWhite WD 70 R (R/N) PREMIUM

ThermoWhite GmbH se sídlem a výrobní základnou na hornatém jihu Horního Rakouska je velmi mladá a vynalézavá společnost. Sídlí poblíž dvoutisícového městečka Spital am Pyhrn, nedaleko štýrských hranic a v těsné blízkosti středisek zimní a letní sportovní turistiky. Vedle sportovních a poznávacích aktivit se tu pozoruhodně daří aplikovanému výzkumu a vývoji, což speciálně platí pro produkt a popisovaná řešení ThermoWhite GmbH. A nejspíš to není náhoda.

Ačkoliv si český zákazník ještě ani nezvykl na ThermoWhite® jako takový, výzkumné aktivity této firmy nedávno přivedly na svět už další pozoruhodný výsledek: Na trh byl uveden nový a zatím nejvýkonnější produkt v rodině lité tepelné izolace ThermoWhite®, jehož úroveň součinitele tepelné vodivosti dosáhla na skvělou úroveň jen 0,0381 W/(mK). To je u deskových izolací EPS výjimečné; dokáží to jen pěny PUR a PIR, které jsou (při docílení stejného efektu) ale podstatně dražší. Dalšími přednostmi této lité vodorovné, pochozí a pojezdové izolace jsou:

 • umožňuje transportní (pojezdové) zatížení až 10 kN/m2,
 • tlakové napětí CS (10) 50 do 50 kPa,
 • je použitelná nejen jako tepelná ochrana, ale rovněž jako kročejová izolace,
 • je vhodná pro realizace podlah.

Rychlost provádění

Neméně významnou hodnotou je vysoká rychlost provádění této dvoukomponentní tepelné izolace. Obě komponenty doveze na místo určení ve speciálním vozidle dodavatel izolace (v ČR ThermoWhite servis), a sice v požadovaném množství; jeho odhad vyžaduje kvalifikované posouzení a návrh, které řeší dodavatel na základě údajů investora. EPS granule a speciální pojivo se mísí v suspenzi a ta je pak pneumatickým hadicovým dopravníkem dopravena na místo určení. Zde pak realizuje tepelnou izolaci zaškolený specialista ThermoWhitu. Doba „vytvrzení” izolace, tak aby byla pochozí, je do 48 hodin.

Směs převážně recyklovaných polystyrenových, vzduchem vyplněných kuliček a patentovaného pojiva na minerální bázi je připravována ve speciální „míchačce” přímo na stavbě.

Další výrobky

ThermoWhite WD 70 R/N: Výrobek je určen pro účely tepelné izolace s kročejovou neprůzvučností při normálním zatížení. Jde o směs nově napěněných granulí EPS a recyklovaných granulí.

 • Součinitel tepelné vodivosti (lambda) = 0,044 W/(mK)
 • Dopravní zatížení až 16 kN/m2
 • Obrovské zlepšení kročejového hluku

ThermoWhite WD 100 R:

Minerálně vázaná tepelná a kročejová neprůzvučnost pro normální zatížení.

 • Použití čistého recyklačního granulátu
 • Velmi dobrá tepelná izolace, lambda = 0,046 W/(mK)
 • Dopravní zatížení až 10 kN/m2
 • Obrovské snížení kročejového hluku
Čerstvě namíchaná tepelněizolační směs z buněk bílého a šedého polystyrénu EPS je na místo určení dopravována přetlakovým hadicovým dopravníkem.
ThermoWhite WD 130 R

Minerální tepelná izolace pro vysoké zatížení.

 • Použití čistého recyklačního granulátu
 • Dobrá tepelná izolace
 • Lambda = 0,055 W/(mK)
 • Dopravní zatížení až 20 kN / m2
 • Vysoká pevnost v tlaku
 • Tlakové napětí CS (10) 70 = 80 kPa

Závěr

ThermoWhite je označení a zároveň chráněná obchodní značka pro realizaci vysoce účinné tepelné izolace podlah a plochých střech. Způsob realizace, to znamená lití termoizolační kompozice složené z buněk EPS vhodného granulometrického složení a tekutého a vytvrzujícího pojiva, umožňuje krom jiného „míchat individuální izolaci” pro speciální účely nebo termoizolační požadavky.

Další informace a informační listy najdete online na www.thermowhite.cz.

— kontakty —

ThermoWhite CZ s.r.o.

U čističky 383, 250 87 Mochov

E: office@thermowhite.cz   T: +420 722 444 180
WWW: https://www.thermowhite.cz

Autor: RNDr. Jiří Hejhálek
Foto: archiv ThermoWhite CZ