Na uložené rozvody podlahového vytápění bude vylit betonový potěr. Foto: dotshock, Shutterstock

Instalujeme podlahové vytápění

Velká část současných stavebníků nízkoenergetických až pasivních domů se při rozhodování jakou zvolit topnou soustavu do domu nakonec rozhodne pro podlahové vytápění. Jakými výhodami či nevýhodami však takový systém vlastně disponuje? Nač si dát pozor v rámci skladby podlahového souvrství a který izolační systém zvolit?

Podlahové vytápění poskytuje uživatelům domu tepelnou pohodu. Přináší rovnoměrnější rozvrstvení teplot v místnosti, protože při jeho provozu nedochází k hromadění teplého vzduchu u stropu a chladného u podlahy, jako případě topení klasickými radiátory. Systém podlahových rozvodů tepla už nepatří k finančně nedostupným, ba naopak, jeho cena je srovnatelná s jinými topnými systémy.

Vytápění v podlaze, produkující převážně sálavé teplo, lze realizovat několika způsoby, jež se odvíjí od volby teplonosného média (voda, vzduch, elektřina), způsobu instalace potrubí (zabudované či volně ložené, do spirály či meandrů), jeho materiálu (plast, kov) a dalších faktorů. Nejčastěji je teplo přiváděno do obytných prostor prostřednictvím teplovodního potrubí, často jde rovněž o elektrické rohože, folie či topné kabely. Někdy jsou domy vytápěny pomocí teplovzdušných podlahových rozvodů. Ať už je tepelným zdrojem cokoliv (elektrický či kondenzační plynový kotel, kotel na tuhá paliva, krb s teplovzdušnou vložkou nebo efektivní tepelné čerpadlo (díky nízké výstupní teplotě vody jde o ideální volbu), například ve spojení s domácí fotovoltaickou elektrárnou, v každém případě podléhá montáž topných rozvodů několika základním pravidlům. Pojďme si o nich říci víc:

Základem téměř každého podlahového topného systému je vhodný podklad. Ten je obvykle tvořen základovou vrstvou a termoizolačním materiálem, který zamezí ztrátovému úniku tepla skrz podlahovou konstrukci směrem dolů. Foto: Zakhar Mar, Shutterstock

Polystyren, král podlahové izolace

Až na případy, kdy je podlahové vytápění instalováno takzvanou suchou cestou (například při pokládce na původní podlahu nebo v prostoru, který nedovoluje mokrou montáž z hlediska zatížení), je základem každého podlahového topného systému vhodný podklad. Ten je obvykle tvořen základovou, obvykle betonovou či anhydritovou vrstvou a termoizolačním materiálem, který zamezí ztrátovému úniku tepla skrz podlahovou konstrukci směrem dolů, tedy do sklepa či podloží (což by snížovalo účinnost i efektivitu vytápění).

Spojení izolací ThermoWhite a podlahových potěrů Baumit Alpha přináší systémové řešení, mezi jehož benefity patří rychlost zhotovení, nižší pracnost, snížená spotřeba materiálu a také široká oblast použití. Výsledkem je dokonale rovinná podlaha bez tepelných mostů.

K tomu účelu jsou nejčastěji aplikovány systémové izolační desky ze stabilizovaného, případně extrudovaného polystyrenu o různých tloušťkách, opatřené výstupky (nopy), které vytvářejí po uložení pravidelný rastr, do jehož prohloubenin se ukládá potrubí otopného hada. Avšak jsou-li již v podlaze vedeny i další funkční rozvody, elektrické, sanitární ap., montáž polystyrenových desek je tím výrazně znesnadněna. V takovém případě je ideální alternativou takzvaný vylévaný polystyren, pomocí kterého lze velmi snadno a rychle vytvořit jednolitou izolační vrstvu bez vzniku vzdušných dutin.

Podlahový litý izolační systém ThermoWhite vytváří díky své tekuté formě perfektní homogenní izolační vrstvu beze spár. Jednoduše obteče veškeré překážky či výstupky, nedovoluje vzniknout žádným vzduchovým bublinám ani tepelným mostům. Před začátkem každé realizace je EPS granulát (převážně recyklované polystyrenové, vzduchem vyplněné kuličky) smíchán s pojivem na minerální bázi, směs je pak na podlahovou plochu vháněna z míchacího přístroje pomocí hadic. Nakonec je srovnávací latí vše mírně zhutněno a zarovnáno do požadované výšky. Instalace včetně schnutí trvá maximálně 48 hodin, po níž lze již pokládat podkladovou fólii i rozvody podlahového vytápění.

Litý potěr

Poté přichází na řadu litý potěr, například rychle vysychající nášlapná vrstva Baumit Alpha. Nad topné potrubí, se doporučuje 35 milimetrů vrstvy tohoto potěru. Následuje odvzdušnění potěru vibrační latí a pokládka dalších systémových vrstev jako je kontaktní můstek, lepicí a spárovací hmota. Finální pohledovou podlahovou krytinu lze zvolit zcela libovolně. Přidanou hodnotou systémové podlahy v podobě celoplošné celistné izolační vrstvy ThermoWhite v kombinaci se samonivelačním potěrem Baumit je také výborný kročejový útlum.

Pozor, důležité je neopomenout okrajovou dilataci podlahy podél stěn či dalších konstrukcí objektu. Musí být instalována s přesahem nad výšku podlahového souvrství alespoň o 5 milimetrů a tak, aby mezi dilatační páskou a izolační vrstvou nevznikla mezera. Pojme případné objemové změny podlahy související s průběžnými změnami teploty otopné vody. Kromě toho rovněž tlumí přenos vibrací do konstrukcí stavby.

Schlütter-Bekotec-Therm

Společnost ThermoWhite CZ v současnosti jedná o přímé spolupráci také s firmou Schlütter, s níž již tradičně kooperuje i její „sestra“ v Rakousku. Jde o systémové řešení Schlütter-BEKOTEC-THERM, které ve spojení s izolační a kročejovou vrstvou ThermoWhite a příslušnou topnou a regulační technologií přináší rychle reagující energeticky úsporný podlahový topný systém pro maximální komfort bydlení.

Spojením nízké vrstvy betonového potěru a použitím speciální rohože se vzduchovými kanálky Schlütter Ditra je dosahováno rovnoměrného přenosu tepelné energie a zajištění nadstandardní tepelné pohody. Nízká vrstva betonového potěru umožňuje rovněž nižší teplotu protékajícího média, která, v kombinaci s úsporným zdrojem tepla, jako je tepelné čerpadlo, snižuje při zachování maximálního pohodlí náklady na minimum.  

Skladba podlahového souvrství Schlütter-BEKOTEC-THERM.

Nízkoteplotní řešení

Tím se dostáváme k tématu teploty otopné vody, jež u konvekčního vytápění může činit až 90 °C, zatímco u velkoplošného podlahového vytápění by neměla přesáhnout 45 °C. A právě nízkoteplotní vytápění má svá specifika. Zejména u vytápěných podlah musíme počítat s vysokým akumulačním účinkem betonového potěru nad otopnými rozvody; je tedy nutné počítat s delší setrvačností tohoto řešení než u stěnových nebo stropních otopů. Často se uvádí, že tento typ vytápění je vhodný zejména do velmi dobře tepelně izolované stavby, což ale platí pro všechny typy vytápění. Jinou výhodou tohoto řešení je, že jde o teplovodní systém, kterým lze nejen přivádět teplo do místnosti, ale také ho v létě odvádět ven a efektivně chladit.

Tepelná a kročejová izolace ThermoWhite vytváří díky své tekuté formě perfektní homogenní izolační vrstvu beze spár. Jednoduše obteče veškeré překážky či výstupky, nedovoluje vzniknout žádným vzduchovým bublinám ani tepelným mostům.

Opatrnost je na místě

Podlahové vytápění nehyzdí interiér, nezabírá užitný prostor. Také energetická spotřeba je z hlediska jeho nízkoteplotního provozu nízká, přičemž v případě využití moderních zdrojů (tepelná čerpadla, kondenzační plynové kotle a další) přináší významnou finanční úsporu. S tím, že budeme vytápět podlahou, je však potřeba počítat už od projektu, ať už jde o novostavbu či rekonstrukci, a dbát na to, aby byl systém správně navržen i nainstalován. V případě, že zjistíme vadu po dokončení podlahy, náprava je netriviální a může si vyžádat až její úplnou demontáž a realizaci „na druhý pokus“.

Autor: Bc. Helena Široká
Foto: Shutterstock, archiv ThermoWhite CZ