Obr. 1: Topné folie ECOFILM lze instalovat bezprostředně pod plovoucí podlahu

Podlahovka - teplovodní nebo s topnými rohožemi a foliemi?

Z hlediska principu fungování jsou oba systémy totožné - u obou jde o zahřátí konstrukce podlahy na teplotu jen o něco vyšší, než je teplota vzduchu. Identické jsou oba systémy i z pohledu tepelného komfortu - oba poskytují nejrovnoměrnější rozložení teplot. Přesto se však v řadě věcí liší.

A v čem se tyto systémy liší? U teplovodního vytápění má majitel větší flexibilitu ve zdroji tepla, použít může plyn, tepelné čerpadlo, elektrokotel apod. Elektrické podlahové vytápění se naopak vyznačuje vyšší provozní flexibilitou a výbornou regulovatelností (z pohledu provozních nákladů je to ve srovnání s teplovodním vytápěním zcela zásadní výhoda) a snazší a levnější instalací, tedy nižšími pořizovacími náklady.

Faktor tepelné setrvačnosti

U energeticky úsporných staveb, což jsou dnes už všechny novostavby, vstupuje do hry i faktor tepelné setrvačnosti vytápění. Zkušenosti z dvouletého provozu administrativního centra Fenix Jeseník, postaveného ve standardu nZEB (od ledna 2020 bude platit i pro rodinné domy) ukázaly (viz grafy), že z hlediska rychlosti reakce na změny venkovní teploty a nahodilé tepelné zisky (slunce, více lidí v místnosti apod.), které jsou u úsporných domů velmi významné, je elektrické vytápění rychlé a tím i šetrnější z pohledu spotřeby energie.

Graf 1: Dodávky energie na vytápění do prostorů Fenix Office Centra v průběhu extrémně chladného (-12 °C) a zataženého dne
Graf 2: Elektrické sálavé vytápění v porovnání s teplovodním systémem. Prostory Fenix Office Centra v průběhu slunečného zimního dne (+4,7 °C)

Chladný zatažený den

Elektrické sálavé vytápění v porovnání s teplovodním systémem viz graf 1 dodávky energie do vytápěného prostoru Fenix Office Centra v průběhu extrémně chladného dne (–12 °C), zataženo. Sálavý elektrický topný systém flexibilně reaguje na změnu venkovní teploty a zejména na nahodilé tepelné zisky (lidé + technika). Oproti tomu teplovodní systém s dlouhou setrvačností není schopen rychlé reakce a dochází tak ke značným energetickým ztrátám.

Chladný sluneční den

Zde je ještě výraznější rozdíl v účinnosti sálavého systému. Z grafu 2 je vidět zásadní vliv tepelných zisků (slunce + lidé + technika) na spotřebu energie. K plnému využití tohoto efektu je však nezbytný flexibilní topný systém, schopný rychlé reakce, a to v každém vytápěném prostoru samostatně.

Klasické teplovodní systémy (s jakýmkoliv zdrojem včetně plynového kotle, tepelného čerpadla nebo elektrokotle) tuto flexibilitu a přesnost dodávek malého množství potřebného tepla do různých prostor objektu nejsou schopny zajistit, snaha o dokonalejší regulaci přitom vyvolává neúměrné náklady.

Obr. 2: Topné rohože ECOFLOOR pro přímé vytápění jsou umístěny přímo pod dlažbu v tenké vrstvě pružného tmelu. Snadno se instalují a ve spojení s vhodnou regulací zajišťují vysoce ekonomický provoz.

Další výhody

Předností zmíněných řešení je i skutečnost, že elektrické systémy poskytují teplo zejména sáláním. Tady získávají tyto systémy i podstatnou výhodu nad dalším konkurentem v podobě teplovzdušných topných systémů s radiátory, u kterých je naopak malá sálavá složka a organismem tedy nejsou vnímány tak pozitivně a plnohodnotně.

Levnější energie nejen na vytápění

Elektrické vytápění jako hlavní zdroj tepla navíc šetří peněženku majitele i době, kdy netopí. Důvod je jednoduchý – pro elektrické vytápění nabízejí distributoři zvláštní sazby, které umožňují používat levnou energii v tzv. nízkém tarifu i pro ostatní spotřebu domácnosti.

Tento fakt je, vzhledem k rostoucímu vybavení domácností elektrickými spotřebiči, opět významným zdrojem úspor celkových nákladů na provoz domácnosti a v konečném důsledku tak může elektrické vytápění vyjít jako nejvýhodnější i z hlediska provozních nákladů.

Autor: Ing. Peter Šovčík
Foto: Fenix Trading