Po dobu dvou let bude každodenní provoz domu v Omicích snímat řada senzorů, měřících teplotu, vlhkost a další parametry, důležité pro posouzení kvality vnitřního prostředí. Získaná data bude on-line přijímat UCEEB ČVUT a průběžně je vyhodnocovat.

Inteligentní rodinný dům v Omicích už slouží svému majiteli

Energetický koncept Fenix si společnost Fenix Group poprvé vyzkoušela na administrativní budově v Jeseníku a nyní ho uplatňuje i v segmentu rodinných domů. První informace o inteligentním rodinném domě s elektrickým vytápěním, fotovoltaickou elektrárnou a bateriovým úložištěm v Omicích u Brna se objevily loni. Nyní už ho obývá jeho majitel, který si užívá výhod energeticky efektivního a současně chytrého bydlení.

Výstavba inteligentního rodinného domu v Omicích byla realizována pod dohledem odborníků na kvalitu vnitřního prostředí UCEEB ČVUT a vedle firem Fenix a AERS se na ní podílelo i několik dalších společností. Řídicí jednotku dodala firma TECO Kolín, fotovoltaickou elektrárnu společnost S-Power, bateriové úložiště AES společnost AERS a rekuperaci společnost WAFE. Majitel domu v průběhu výstavby projekt upravoval v souladu s doporučeními odborníků na kvalitu vnitřního prostředí, vytápění, fotovoltaiku, bateriové stanice, řízení domu a jeho „inteligenci” či osvětlení.

Od nastěhování si investor a jeho rodina zvykají na skutečnost, že po dobu asi jednoho roku až dvou let bude každodenní provoz domu snímat řada senzorů měřících teplotu, vlhkost a další parametry, důležité pro posouzení kvality vnitřního prostředí. Získaná data bude on-line přijímat UCEEB ČVUT a průběžně vyhodnocovat, jak se dům v reálu chová a zda plní cíle, které od něj jak investor, tak i účastníci pilotního projektu očekávali. „Na oplátku” získal majitel domu od účastníků projektu ta nejlepší možná řešení, navíc za velmi přijatelnou cenu.

Investor si přál postavit moderní a na výsost praktický dům, ve kterém bude s partnerkou trvale bydlet a který bude sloužit k setkávání jejich početné rodiny.

Dům má dispozici 4 + 1 a na první pohled se neliší od současné rezidenční výstavby. Zásadní rozdíl je v tom, že jeho majitel a investor si přál bydlet v inteligentním domě, který bude vytápěn elektrickým sálavým vytápěním a který si bude sám regulovat stínicí techniku, osvětlení, vytápění, ohřev vody, řízení zabezpečovacího systému, fotovoltaickou elektrárnu, audio či přístupové systémy. Jako uživatel elektromobilu chtěl mít pro něj v domě také zdroj napájení.

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov si dalo za cíl zajistit pro majitele domu a jeho rodinu kvalitní vnitřní prostředí.

To vše samozřejmě při nízké spotřebě elektrické energie a nízkých provozních nákladech. Současně měl být výsledný systém uživatelsky přívětivý.

Fenix Group chce zároveň i na novém domě v Omicích potvrdit data a zkušenosti získané z provozu jiných rodinných domů, vytápěných elektrickými sálavými systémy.

Ty vždy exaktně potvrzovaly, že elektrické sálavé vytápění v energeticky úsporných domech charakterizují nízké pořizovací i provozní náklady, snadná regulace, nízké náklady na údržbu a revize, dlouhá životnost, spolehlivost systému a vysoká míra tepelného komfortu. Současně si dodavatel chtěl i na tomto domě v praxi ověřit nový energetický koncept Fenix, který v rámci svých obchodních aktivit nabízí dalším investorům z řad široké veřejnosti. Jde o dodávku uceleného systémového řešení s elektrickým sálavým vytápěním, fotovoltaickou elektrárnou a bateriovým úložištěm firmy AERS, doplněného v případě zájmu investora i o další komponenty – rekuperaci, venkovní stínění, klimatizaci nebo inteligentní řízení domu.

V Omicích je instalována bateriová stanice nové generace firmy AERS. Nese označení HES, používá automotive baterie a její kapacita je 41 kWh.

Společnost AERS si ověřuje zapojení domácí baterie do inteligentního rodinného domu s elektromobilem.

Po několikaletém vývoji a certifikaci zahájila firma AERS v lednu 2020 výrobu svých domácích bateriových stanic. Rok od zahájení výroby této inovativní stanice se ukázalo, že originální české řešení domácího bateriového úložiště si umí poradit s provozem domů, jejichž uživatelé mají velmi rozmanité spektrum potřeb a životních stylů. Projekt domu v Omicích je další příležitostí, jak prokázat výhody domácí bateriové stanice i v objektu, který je vybaven inteligentním řídicím systémem a který má vedle běžného komfortu rodiny majitele zajistit i dobíjení jeho elektromobilu.

Bateriové úložiště, jež je v Omicích instalováno, umožňuje asymetrické zatížení jednotlivých fází a tím maximální využití vyrobené energie. Jednotky jsou také ideálně připraveny na inteligentní řízení a dynamické rozhodování, zda využitou energii uložit do baterií, dodat na ohřev vody, nabít jí elektromobil, či ji prodat do sítě. Instalovaná baterie je unikátní také díky své velikosti a kapacitě – do šasi o velikosti běžné lednice je možné instalovat baterii s kapacitou až 41 kWh, jakou má právě i HES (Home Energy Storage) v Omicích. AERS tady navíc upotřebil své zkušenosti z projektu kontejnerového bateriového úložiště, využívajícího second-life baterie z elektromobilů a realizovaného ve spolupráci s IBG Česko a Škoda Auto.

Inteligentní dům je mimo jiné vybaven také zdrojem napájení pro elektromobil.

Hodnocení a hodnoticí kritéria pilotního projektu

Kritéria hodnocení si tým pod vedením pracovníků UCEEB ČVUT rozdělil na oblasti vnitřního prostředí, spotřeby energie, ekonomiky provozu a uživatelskou klasifikaci. Průběžné zhodnocení stavu vnitřního prostředí a přesná identifikace stavů, kdy uživatel pociťoval diskomfort, budou provedeny na základě analýzy získaných dat. Jako prostředek k posouzení bude sloužit Certifikovaná metodika hodnocení kvality vnitřního prostředí pro budovy s nízkou spotřebou energie (vytvořená na katedře TZB Fakulty stavební ČVUT v Praze). Cílem bude posoudit vzniklé stavy vnitřního prostředí v průběhu roku se zaměřením na mimořádné situace dodávky energie (například přechod na ostrovní režim).

Průběžně se bude hodnotit i spotřeba elektrické energie, bilance z hlediska jejího nákupu, využití místně vyrobené energie a omezení její dodávky do sítě. Zjištěná bilance bude srovnávána s průkazem energetické náročnosti, čímž dojde k ověření správnosti počátečních předpokladů. Především pak bude bilance porovnávána s výsledky verifikovaného počítačového modelu budovy. Cílem je stanovit míru úspory energie při provozu a úroveň využití energie vyrobené v FVE. Na základě hodnocení spotřeby energie bude posuzována i ekonomická stránka provozu, to znamená přínosy při různých režimech provozu v souhrnu za celý rok. Výsledek bude srovnán se standardem současné výstavby.

Posouzení uživatelské přívětivosti bude provedeno dotazem ke všem uživatelům domu, tedy nejen k investorovi, ale i k dalším členům jeho domácnosti. Cílem bude získat zpětnou vazbu na chování systému a jeho částí a na uživatelskou přívětivost jeho ovládání.

Autor: Ing. Peter Šovčík
Foto: archiv společnosti Fenix