Inteligentní rodinný dům bude vybaven fotovoltaikou a bateriovým úložištěm, sálavým vytápěním, regulovatelnou stínicí technikou a mnohým dalším.

Rodinný dům s elektrickým vytápěním, fotovoltaickou elektrárnou a bateriovým úložištěm se staví v Omicích u Brna

Po ukončení testovacího provozu své administrativní budovy v Jeseníku, realizované ve standardu nZEB a podrobně sledované po dobu dvou let týmem pracovníků UCEEB (Univerzitní centrum energeticky efektivních budov), zaměřila společnost FENIX Group svoji pozornost i na podobně vybavené rodinné domy. Jedním z prvních projektů je rodinný dům v Omicích u Brna.

Dům je v kategorii kvality obálky budovy A (U = 0,17 W/(m2K)) a bude vybavený fotovoltaickou elektrárnou o výkonu 9 kWp od společnosti S-power, bateriovým úložištěm s kapacitou 12 kWh firmy AERS, rekuperační vzduchotechnickou jednotkou WAFE a elektrickým sálavým vytápěním z produkce společnosti FENIX Group. Nadřazenou řídicí jednotku PLC dodá TECO Kolín, řídicí algoritmus vytvoří UCEEB v rámci projektu. Řídicí algoritmus nadřazené řídicí jednotky bude ovládat veškeré technologie plně elektrifikovaného rodinného domu ve standardu nZEB.

Věk je jen číslo, toto rčení platí i pro investora tohoto domu

Investor jezdí elektromobilem a je zapálený do moderních technologií. Do stavby rodinného domu se tak pustil i v době, kdy má dospělé děti s vlastními rodinami a několik vnoučat. Fotovoltaickou elektrárnu s bateriemi v domě doplní například i automatická regulace stínicí techniky, osvětlení a vytápění, řízení zabezpečovacího systému, audio či přístupový systém.

Testování moderních technologií

Kromě bydlení investora bude novostavba též sloužit jako testovací objekt k ověření spolupráce střešních FVE s domovními bateriemi a distribuční „chytrou sítí”.

Dvouletý projekt je realizován v úzké součinnosti ČVUT-UCEEB a firem FENIX Group, TECO, S-Power, AERS a WAFE. Projekt Národního centra kompetence (Centra pokročilých materiálů a efektivních budov CAMEB) nese označení RESOPT (Optimalizované systémy obnovitelných zdrojů energií pro budovy s téměř nulovou spotřebou nZEB) a je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR (TAČR) v rámci programu Národní centra kompetence. Jeho nositelem je Univerzitní centrum energeticky efektivních budov.

Částečně podsklepený dům s dispozicí 4+1

Autorem architektonické studie domu je Ing. Arch. Radek Hála, autorizovaný architekt ČKA, který se dlouhodobě věnuje výstavbě nízkoenergetických a pasivních domů. Rodinný dům má obdélníkový půdorys 15,5 × 6 m, je částečně podsklepený se dvěma nadzemními podlažími. Zastavěná plocha je 91,1 m2, užitná plocha 1. NP 67,8 m2 + 17 m2 zastřešené terasy, ve 2. NP je užitná plocha 68,6 m2, celkem tedy 136,4 m2. Dům disponuje sedlovou střechou se sklonem 22,9 °. Na jižní straně domu je přístavek obdélníkového půdorysu 6,5 × 9,3 m s kanceláří, dílnou, skladem a zastřešeným parkovacím stáním. Přístavek má plochou střechu s extenzivní zelení a přechází v zastřešení terasy, přiléhající ze západní strany k obývacímu pokoji a ložnici v 1. NP domu.

Součástí terasy bude bazén a pod severní částí terasy bude sauna, sklep a technické zázemí k bazénu. Na východě k domu přiléhá zasklená pergola s venkovní vířivkou. Vstup do domu je z jihu přes zádveří, ze kterého je přístupný obývací pokoj a WC. Z obývacího pokoje se vstupuje do kuchyně v jihozápadním rohu domu a do ložnice s koupelnou na severní straně. Nachází se zde i schody vedoucí na galerii ve druhém nadzemním podlaží, která spojuje pokoje/pracovny na jižní a severní straně a WC se sprchou. Obytný prostor je otevřený přes obě patra s velkým oknem na západ.

Dům je navržen s dispozicí 4+1, zahrnovat bude též terasu a obdélníkový přístavek s garáží, dílnou, skladem a pracovnou

Plně elektrifikovaný dům je ohleduplný k přírodě

Dům má přípojku na vodu a elektřinu, odpadní voda bude odváděna do jímky a v budoucnu případně čištěna v kořenové čističce a vsakována na pozemek. Dešťová voda bude shromažďována v akumulační nádrži pod terasou a využita na pozemku stavebníka pro zálivku zahrady. Vytápění bude zajištěno elektrickým nízkoteplotním sálavým vytápěním z nabídky FENIX Group, doplněným o akumulační krbová kamna v obývacím pokoji. Ohřev teplé vody bude zajišťovat elektrický bojler. Na východní i západní části střechy bude umístěna fotovoltaická elektrárna, bateriové úložiště od společnosti AERS bude v přístavku.

Senzory budou snímat teplotu a vlhkost vzduchu či obsah CO2

Podobně jako u administrativní budovy společnosti FENIX Trading bude i u tohoto domu průběžně sledována spotřeba elektrické energie, výkon fotovoltaické elektrárny, provoz bateriového úložiště, spotřeba energie na vytápění či kvalita vnitřního ovzduší. Dům tak navazuje na dlouhodobý trend firmy FENIX – nabízet spotřebitelům a uživatelům elektrických topných systémů v praxi dlouhodobě ověřená a prověřená řešení. Jedině díky tomuto přístupu mohla společnost vykazovat trvale rostoucí tržby i v dobách, které elektrickému vytápění nepřály a kdy se k zájemcům dostávaly z akademické sféry nebo části médií převážně zkreslené či zavádějící informace. Dnes je elektrické vytápění díky svým výhodám standardem u energeticky úsporných domů, přechod na komplexní systémy s fotovoltaickou elektrárnou a bateriovým úložištěm však vyžaduje dokonale prověřit fungování a součinnost těchto sofistikovaných systémů. Zkušenosti z dvouletého provozu administrativní budovy FENIX Trading ukazují, že je to správná cesta, která přináší výhody nejen investorům, ale i provozovatelům energetické soustavy a celému státu.

Související články

Autor: Ing. Peter Šovčík
Foto: archiv firmy FENIX Trading