Od ledna 2020 dojde ke snížení faktoru NPE pro elektřinu, což zjednoduší uplatnění elektrického sálavého vytápění.

Elektrické sálavé vytápění rodinných domů po roce 2020

Není žádnou novinkou, že od ledna 2020 musejí všechny novostavby splňovat podmínky pro zařazení do kategorie tzv. budov s téměř nulovou spotřebou energie (nZEB - z anglického Nearly Zero Energy Building). Elektrické sálavé vytápění je samozřejmě na tento přechod připraveno. Svědčí o tom jak poslední zprávy o snížení koeficientu neobnovitelné primární energie (NPE), tak i studie, projekty a novinky, které společnost Fenix Trading připravuje pro podzim letošního roku a pro rok 2020.

Snížení hodnoty koeficientu NPE

Je smutnou skutečností, že tento parametr nemá s vlastnostmi konkrétního objektu nic společného. V rámci EU byly pro jednotlivé zdroje (paliva) „stanoveny” koeficienty, které „přepočítají”, kolik primární (prvotní) energie bude spotřebováno, aby byly pokryty dílčí spotřeby. Elektrická energie je u nás doposud hodnocena jako nejméně efektivní zdroj – a to obecně, nejen pro vytápění. Energie použité v hodnoceném objektu proto mají zásadní vliv na celkové zatřídění objektu a lidé v oboru už vědí, že díky tomu vycházejí objekty s elektrickým vytápěním – navzdory nejnižší celkové spotřebě energie – nejhůře. Na druhé straně platí, že výstavba domů s téměř nulovou spotřebou vyžaduje i výrobu významného podílu energie z vlastních obnovitelných zdrojů. Fotovoltaické články a baterie v posledních letech zlevňují a dosavadní penalizace elektrické energie formou koeficientu NPE významně slábne. Dobrou zprávou pro zájemce o elektrické vytápění rodinných domů je i skutečnost, že od ledna 2020 bude faktor NPE pro elektřinu snížen na hodnotu 2,6. To výrazně zjednodušuje uplatnění elektrického sálavého vytápění.

Kvůli kontroverznímu faktoru NPE se nad elektrickým vytápěním rodinných domů po roce 2020 „vznášel” jistý otazník. Také proto se společnost Fenix obrátila na Univerzitní centrum energeticky efektivních budov (UCEEB) při ČVUT v Praze a požádala o zpracování studie, hodnotící dopad požadavků vyhlášky 78/2013 Sb. na modelový objekt rodinného domu Kubis 74 od společnosti RD Rýmařov po roce 2020.

V kombinaci s bateriovým úložištěm přibude výhod domu vytápěného elektricky za přispění fotovoltaické elektrárny. V letošním roce je očekáváno, že bude 80 až 90 % všech nových rezidenčních FVE dodáváno včetně domácích akumulačních stanic.

První tabulka této studie ukazuje, jak sporná je sama metodika posuzování budov ve standardu nZEB. Dle aktuální podoby vyhlášky totiž modelový objekt splní kritéria pro zařazení mezi nZEB nejen s plynovým kondenzačním kotlem, ale dokonce i s kotlem na pevná paliva, aniž by zde byl instalován jakýkoli OZE. Přitom hlavním účelem směrnice EU, ke které vznikla prováděcí vyhláška 78/2013 Sb., bylo právě zvýšení podílu OZE, a to zejména u novostaveb.

Druhou částí studie bylo najít pro dům s elektrickým vytápěním vhodnou kombinaci OZE, která povede ke splnění legislativních požadavků na nZEB. Dle potřeb se do výpočtu měla zahrnout střešní FVE, teplovzdušný krb a/nebo (multi)splitová klimatizační jednotka. Protože z aktuálně dostupných informací vyplývá, že minimálně koeficient NPE pro EE by měl být s platností od 1. 1. 2020 snížen na 2,6, byl modelový výpočet proveden pro tuto hodnotu.

Studie prokázala, že i po roce 2020 lze s elektrickým vytápěním splnit kritéria kladená platnou legislativou. Objektivně bude vyžadován vyšší podíl OZE - například instalace střešní FVE, na druhou stranu lze dnes už i na tyto systémy využít některou ze státních dotací.

Závěr

Studie prokázala, že i po roce 2020 lze s elektrickým vytápěním splnit kritéria kladená platnou legislativou. Objektivně bude vyžadován vyšší podíl OZE – například instalace střešní FVE, na druhou stranu lze dnes už i na tyto systémy využít některou ze státních dotací. V kombinaci s bateriovým úložištěm navíc ještě přibude výhod takto vytápěného domu. Že tuto skutečnost tuzemští investoři vnímají, dokládá i odhad portálu Solarninovinky.cz. Podle něho bude v letošním roce 80 až 90 % všech nových rezidenčních FVE dodáváno včetně domácích akumulačních stanic. Zajímavou variantou je použití multisplitové jednotky, v případě potřeby kombinovanou ještě s krbovými kamny – jde o přijatelnou investici, která v PENB může být deklarována jako významný zdroj pro pokrytí potřeby energie na vytápění. Multisplitová jednotka současně pomůže v létě řešit problémy s přehříváním, které jsou u novostaveb vzhledem k ziskům z oslunění přes prosklené plochy výrazně větším problémem než tepelné ztráty v zimním období.

Související články

Autor: Ing. Peter Šovčík
Foto: Fenix Trading