Půdní prostory vily po vyklizení a opravě původního prkenného záklopu. (foto: Peter Juráš)

Ze skladiště obytný prostor. Jak probíhala rekonstrukce podlahy v podkroví vily

V Roztokách v severním sousedství hlavního města a na levém břehu Vltavy proběhla rekonstrukce, v rámci které z původního odložiště zbytných věcí vzniknul v prostorách třetího nadzemního podlaží plnohodnotný obytný prostor. Naše redakce dostala pozvánku k prohlídce realizace u nás dosud málo objevené tekuté tepelné izolace v kombinaci s lehčeným betonem.

Po vyklizení prostor byl nejprve částečně demontován a opraven původní prkenný záklop (viz úvodní obrázek), na který byl aplikován tekutý polystyren. Ten má tu výhodu, že všechny překážky a technologické cesty a prostupy jednoduše obteče a dokonale odizoluje. Vzniklá tepelněizolační vrstva je jednolitá a dokonale rovná. Realizace této izolace je navíc velmi čistá, rychlá, přesná a prostorově nenáročná.

Investor se při realizaci rozhodl použít variantu vyrábějící se z kombinace nového a recyklovaného polystyrenu1) . Ta dosahuje λ = 0,0444 W/(mK) a dovoluje plošné zatížení až 16 kN/m². Podobné hodnoty deklarují technické listy hojně používaného podlahového expandovaného polystyrénu. U „kusové“ izolace je však potřeba počítat s tím, že parametry platí pro jednolité homogenní vrstvy beze spár a vzduchových mezer, které vznikají při použití desek a jejich odřezků nejen na „rovných“ plochách, ale hlavně v místech detailů (rohy, kouty, rozvody sítí TZB a podobně).

Tekutý polystyren má výhodu v tom, že obteče všechny překážky a vyrovná případné nerovnosti. (foto: Peter Juráš)

Odlišností od běžného podlahového EPS je i rozměrová stabilita a možnost montáže ve sklonech či na nerovný podklad. Doba schnutí tekutého polystyrenu činí maximálně 48 hodin (lze ji urychlit aplikací akcelerátoru a zkrátit na 12 hodin, poznámka redakce). Po tuto dobu je nezbytně nutné nechat hmotu řádně proschnout.

Soutěž o nejpovedenější rekonstrukci s litým polystyrenem Thermowhite

Zúčastnit se mohou české a slovenské fyzické i právnické osoby. Podmínkou je využití polystyrenového akustického a tepelněizolačního systému Thermowhite. Vítězná realizace bude oceněna udělením 30% slevy z ceny použité izolace ThermoWhite, více informací na samostatné stránce věnované soutěži.

Ohrana před hlukem

Je zřejmé, že tepelná izolace nebyla v této aplikaci, kdy se jedná o oddělení dvou budoucích temperovaných místností, prvořadá a zásadní. Důležitější je, v souvislosti se změnou užívání popisovaného podkrovního prostoru, kročejová izolace a izolace zvuková. Investor zkrátka hledal řešení, aby se předmětná sousedící patra navzájem nerušila hlukem, včetně hluku, který proniká do spodního patra při chůzi či při pohybu nábytku a jiných předmětů po podlaze v podkroví.

Roznášecí vrstva z lehčeného betonu

Kompletní těleso konstrukce završil po aplikaci litého polystyrenu na horní, podlahové straně lehký tzv. „porbeton“ třídy LC 12/13 s pevností v tlaku min. 12 MPa a keramickým kamenivem ø4 mm. Jde o materiál určený pro lehčené výplňové potěry s tepelněizolačním účinkem a požární odolností. Porbeton se obecně používá také k vyrovnání vodorovných konstrukcí (podlahy, stropy) a pro stavební účely, např. zásypy kleneb, výplně stavebních dutin, zpevnění ploch, také jako ochrana inženýrských sítí atp. V porovnání s litým polystyrenem však dosahuje horších hodnot v oblasti snížení kročejového hluku.

Výsledná celoplošná celistvost spodní tepelněizolační vrstvy (­Thermowhite) a stejně tak i vrchní vrstvy (Baumit ­Porbeton) je řešením s nejvyšším potenciálem kvalitního zvukového oddělení obou obytných prostorů nad sebou. Na povrchu Porbetonu budou ještě aplikovány podlahové krytiny včetně dlažby v koupelně.

Aplikaci lehkého betonu, který bude tvořit roznášecí vrstvu podlahy. (foto: Jiří Hejhálek)

Poznatky z realizace

Naše redakce měla možnost krátce nahlédnout do procesu popisované realizace. V době naší návštěvy byla již položena a vytvrzena termoizolační polystyrenová vrstva, na které po překrytí průsvitnou PE fólií právě probíhala pokládka Porbetonu.

Porbeton, který je distribuován v pytlích, se před aplikací smíchá s vodou a pneumatickým hadicovým dopravníkem dopraví na místo určení. Ukazuje to doprovodná fotodokumentace. Vlastní pokládka porbetonu je velmi rychlá. Čerstvý mokrý porbeton, dopravený hadicovým dopravníkem na místo určení, se pomocí dusadla a ruční stahovací lišty roznese po podlaze v požadované tloušťce, a zejména pak do požadované roviny. I přes drobné potíže pneumatického dopravníku byla tato podlaha realizována za cca 5 až 6 hodin.

Závěr

Realizace nového podkrovního bytu ve vile v Roztokách byla další ukázkou nejen dosud málo objevené tekuté tepelné izolace, ale zároveň lehkého betonu třídy LC 12/13 pro přípravu lehčeného výplňového potěru. Ten vedle toho, že má podobný způsob aplikace (pomocí hadicového dopravníku od míchačky do místa realizace), se také vyznačuje vysokou rychlostí realizace. Zkušenosti ukazují, že ve stavebnictví je klíčová nejen rychlost realizace, ale i „jednoduchost“ aplikace. Jen to zaručí, že investor bez nákladů na vícepráce dostane, co si objednal.

Redakce děkuje za pozvání a trpělivost při kladení dotazů.

Fotogalerie

Autor: RNDr. Jiří Hejhálek
Foto: Peter Juráš, Jiří Hejhálek

1) Litý polystyren je směs polystyrenových kuliček a pojiva. V závislosti na množství pojiva a původu kuliček (recyklované nebo nové) je vyráběn v několika variantách lišících se tepelnou vodivostí a mechanickými vlastnosti (dovolené zatížení)