Stavba prefabrikovaného betonového zahradního sklepa svépomocí

Zahradní sklep je praktický a architektonicky zajímavý prvek. Poskytuje místo potřebné k uskladnění zeleniny či ovoce a lze jej využít i jako vinotéku. Přinášíme informace o svépomocné výstavbě takového sklepa, vybudovaného z prefabrikovaných segmentů.

Klenuté sklepy už od nepaměti slouží lidem jako prostor s ideálním klimatem pro skladování trvanlivých potravin či třeba moštů a vína, u nichž lze v útulném prostředí sklepa rovněž posedět s přáteli. Stavba menšího sklepa v zahradě přitom není složitá a téměř každý ji zvládne uskutečnit i svépomocí. Jeden z našich kolegů se rozhodl pro vybudování nového sklepa a podělil se s námi o postup výstavby, a to krok za krokem:

Přeprava sklepních segmentů.

Místo

V první řadě je nutné si dobře promyslet, kde přesně chceme sklep umístit. Je sice možné hloubit jámu pro jeho uložení i na rovinném pozemku, jednodušší je však situovat sklep do svahu. Velkou roli hraje také místní podloží: vyhněte se budování na podmáčených parcelách, kde hrozí pronikání spodní vody a vyskytuje se nadměrná zemní vlhkost.

V první řadě byla vykopána jáma, v rámci níž došlo také k vyhloubení obvodového pásu pro vylití základů.

Výkop

Druhým krokem, k němuž investor přistoupil, bylo samozřejmě vyhloubení jámy, konkrétně o velikosti 1 × 3,5 × 5 metrů. Hlínu z výkopu uchoval a později ji použil k finálnímu zasypání objektu. Je třeba říct, že čím větší výkop je, tím více zeminy je následně k dispozici na zahrnutí objektu. Každopádně je nutné počítat s tím, že sklepní konstrukci je potřeba přikrýt alespoň padesáticentimetrovou vrstvou hlíny, která zajistí, že sklep v zimě nepromrzne.

Dokončená betonáž základových pásů.

Základy

Do hotové jámy majitel pozemku dodatečně vykopal ještě díru pro vylití základového pásu – o hloubce 20 cm –, do níž pak byly vloženy ocelové pruty (roxory) tloušťky 8 milimetrů a ty zality betonem. Po jeho zatvrdnutí přišla řada na betonové bednicí tvárnice o šíři 20 centimetrů, na které již majitel usazoval prefabrikované díly. Skrz každou třetí betonovou tvárnici navíc do základů navrtal další roxory (jako svislou betonářskou výztuž). Po uložení tvárnic je ještě převázal ocelovým prutem stejné tloušťky jako byla v základech.

Na základy byla usazena řada tvarovek.

Instalace modulů

Jednotlivé klenuté díly byly usazeny pomocí teleskopického manipulátoru JCB. Před položením každého z nich na své místo byla mezi něj a základ nanesena studnářská montážní pěna (odolná vůči trvalému působení vody). Následně došlo k odřezání přepravních ok a svaření jednotlivých dílců dohromady (oblouky mají za tím účelem integrované ploché spojky).

Klenuté dílce byly na své místo osazeny teleskopickým manipulátorem.

Izolace

Co se vnějšího penetračního nátěru týče, tím byly moduly již opatřeny v továrně. Každý ze spojů mezi segmenty bylo pak potřeba ještě zatavit 50centimetrovým pásem k tomu určené lepenky. Celý sklep byl ještě přikryt nopovou fólií, aby do budoucna nedošlo k případnému poškození lepenky a průsaku vlhkosti. Nakonec majitel vyvedl ze sklepa odvětrávání a zahradní stavbu zasypal zeminou.

Sklep ve stavu těsně před jeho zasypáním zeminou.

Podlahu uvnitř sklepa se investor rozhodl nebetonovat, k jejímu zpevnění použil pouze přírodní lomový tříděný kámen frakce 16 – 32 milimetrů.

Dokončení prací zajistil bagr, který konstrukci sklepa zahrnul potřebným množstvím hlíny.
Autor: Ing. Kateřina Kočická
Foto: Ján Kukuča