Zahradní klenutý sklep

Už od nepaměti je známo, že sklep vytváří to nejlepší klima pro uskladnění ovoce a zeleniny nebo k uskladnění vína, u něhož pak můžeme v útulném prostředí posedět s přáteli. Dokreslit může tuto atmosféru i klenutý strop, jež dnes můžeme postavit například pomocí železobetonových prefabrikovaných obloukových překladů. Stavba takového sklípku v zahradě přitom nemusí být vůbec složitá a lze zvládnout i svépomocí.

Dobrý sklep má konstantní teplotu v rozmezí od 8 do 13 °C a také stálou relativní vlhkost v rozmezí 40 až 55 % nebo podle potřeby i vyšší a to nám dokonale umožní právě klenba. Následně už jen záleží na uspořádání izolace proti vlhkosti a skladbě podlahy. V minulosti byla klenba většinou cihlová či kamenná, dnes se ovšem už používají prefabrikované obloukové překlady ATBET v kombinaci se stropními Miako vložkami nebo cihlami.

Než začneme kopat

V zahradě pro sklep vybereme místo, na kterém lze bez problémů kopat do hloubky. Důležité je zjistit, jaké jsou v místě geologické podmínky, aby se předešlo výskytu skalního podloží, které může výstavbu zkomplikovat a časově prodloužit. Při plánování výstavby sklepa máme více možností. Buď lze sklep zapustit do země úplně, či pouze částečně s následným obklopením zeminou. Sklípek lze postavit i ve svažitém terénu. V případě úplného zapuštění sklepa volíme takovou hloubku výkopu, aby nad konstrukcí klenby zůstalo minimálně 90 cm na zasypání vrstvou zeminy. Vyhloubený výkop musí být o něco větší než půdorys budoucího sklepa, kvůli bezpečnosti a dostatku pracovního prostoru. Jestliže bude výkop hlubší oproti okolnímu terénu o více než 150 cm, stěny výkopu musí být zešikmené a v případě nutnosti je třeba výkop rozpažit, aby nedošlo ke zborcení výkopu a závalu.

Důležité jsou základy

Pro vlhký sklep vybudujeme hlubší základy bez základové desky, odizolujeme pouze zdivo od základu, aby nevzlínala vlhkost do zdiva. Na podlahu je například vhodná betonová dlažba posazená do štěrkového lože pro volný průchod zemní vlhkosti. Dle konkrétních podmínek je vhodné pod úroveň podlahy vložit drenážní trubky. Pokud není možné drenáže vyvést mimo sklep, instalujeme sběrnou jímku pod úroveň podlahy, v které je umístěno ponorné čerpadlo na případné odčerpání nadměrného množství spodní nebo dešťové vody.

Pro suchý sklep vybetonujeme nízké základové pasy, na kterých provedeme základovou desku s hydroizolací, na níž lze položit jakoukoliv podlahu. V případě vysoké spodní vody by měla být položena po vnějším obvodu sklepa drenáž a vhodným způsobem voda odvedena.

Jak postavit klenbu

Klenby jsou jedním z nejstarších konstrukčních prvků. Pro vytvoření klenby se používají železobetonové prefabrikované obloukové překlady. Vyrábí se v různých rozměrech a použít je můžeme až do rozpětí 4,5 m. Různé rozměry umožňují značnou variabilitu vytvářeného prostoru.

Mezi překlady se vkládá výplň z Miako keramických nebo betonových vložek či z pálených cihel. Klenbu lze také vytvořit pouze z obloukových překladů. Na takto vytvořenou klenbu se zhotoví vrstva z prostého betonu s armovací sítí. Klenba musí být z vrchu opatřena hydroizolací.

Názorný obrazový doprovod:

Zahradní sklep
Polozapuštěný zahradní sklep

Sklep tvoří základová deska, na které nejdříve vyzdíme stěny do potřebné výšky, zpevníme betonem a armaturou. V případě potřeby zakončíme srovnávacím věncem. Po vyzrání betonu lze začít se stavbou klenutého stropu, jehož základ tvoří obloukové překlady od výrobce ATBET. Montáž klenby zahájíme usazením prvního nosníku na jednu stranu sklepa před vyzděnou (štítovou zeď) a nosník zajistíme proti nekontrolovanému posunu. Poté si položíme na obě strany v místě patky oblouku výplňovou stropní vložku. Následně osadíme s vůlí v pořadí druhý obloukový překlad, u patek a na vrchol vsadíme stropní vložky, které nám určí místo osazení následujícího nosníku. Následně přes manipulační úchyty zafixujeme armovací drát, a tím oba nosníky zajistíme proti pohybu. Takto se vytvoří stabilní celek, ke kterému stejným postupem osazujeme následující části klenby.

Rekonstrukce klenby zahradního sklepa
Konstrukce klenby

Konstrukci tvoří: obloukové překlady, keramické stropní vložky zpevněné betonovou vrstvou armovanou kari sítí, hydroizolace, ochranná vrstva hydroizolace, nopková folie či geotextilie.

Hotová klenba se musí ze spodu ve vrcholu přes nosníky podepřít. Poté se provádí horní betonáž s armovacími sítěmi. Podepření se demontuje tak za 2 týdny.

Příklad hotového klenutého sklepa

Vnitřní prostor sklepa při finální úpravě je možno ponechat bez úpravy, stropní vložky srovnat omítkou, obložit cihelnými řemínky, nalepit přírodní pískovcový obklad a nebo zvolit jakýkoliv jiný způsob dle potřeb a přání.

Odvětrání

Důležité je při výstavbě sklep opatřit ventilací a zajistit odvod vzduchu použitého ve vrcholu klenby. Nasávání nového venkovního vzduchu je vyústěno u podlahy. V případě rozdělení sklepa na více částí se doporučuje provést systém odvětrání v každé části jednotlivě.

Více informací na internetových stránkách www.zahradniklenutesklepy.cz

Autor: Roman Čejka
Foto: Archiv firmy