Stavíme s architektem: Projekt rodinného domu

V následující části řady cyklu Stavíme s architektem tentokrát architekt Jan Tesař popisuje, z jakých fází se skládá Projekt rodinného domu a co obsahuje. Vysvětluje také, jaké úkoly konkrétně zde plní architekt a jakou roli má zákazník, případně jaké další osoby se na jednotlivých fázích podílejí.

Architekt se při navrhování rodinného domu stejně jako při navrhování například kongresového centra řídí standardy a výkonovými fázemi, které stanovuje Česká komora architektů. Na obdobné členění navazuje i prováděcí vyhláška stavebního zákona o dokumentaci staveb a stejně tak se dělí i honorář za tyto služby.

Projekt rodinného domu zahrnuje tři základní fáze:

1. Příprava zakázky

První věcí, kterou je potřeba udělat, je připravit se na zakázku. Nejprve je nutné, aby architekt zjistil navrhovanou cenu a veškeré podmínky, jež se k příslušnému pozemku vážou. Pak se domluví smlouva a může se začít projektovat.

Nyní přichází to nejdůležitější: architektonický návrh nebo studie stavby. Jak říká Jan Tesař, je to takový ping pong mezi zákazníkem a architektem o tom, jak má dům vypadat. Až je zákazník naprosto spokojen s budoucím vzhledem domu, jeho uspořádáním a tím, jak na něj působí a zda odpovídá jeho potřebám, pak teprve má architekt podklad k tomu, aby se mohlo přejít k další fázi. Tou je povolení stavby.

2. Povolení stavby

Povolení stavby je dokumentace obsahující rozhodnutí, že se může začít stavět. Ta se řídí právě vyhláškou o dokumentaci staveb. Na tomto projektu se podílí hned několik odborníků. Kromě architekta také technik na vodu, kanalizaci, plyn či elektroinstalaci. Podle tohoto projektu je možné začít již stavět, ale lepší je to neuspěchat a objednat si další fázi, tzv. prováděcí projekt.

3. Prováděcí projekt

Jeho podoba je také zakotvena ve vyhlášce o dokumentaci staveb. Na této části projektu může pracovat až deset odborníků. Vše musí být propracováno do posledního detailu. Specifikují se výrobky a specifikují se vlastnosti jednotlivých částí stavby, takže pro stavební firmu jsou jasně stanoveny mantinely. Cena, kterou firma dle projektu nabídne, by měla být konečná a neměnná.

Cena projektu se pohybuje kolem deseti procent celkové ceny stavby.

Ideální projekt

Scénářem snů pro architekta je, když má možnost vymyslet si dům do posledního detailu. Takovým je například rodinný dům v Mníšku pod Brdy, kde si mohli architekti vymyslet dům po poslední kliku a vypínač a navrhnout i celkový interiér stavby. Architekti takto převzali zodpovědnost například i za kuchyňské a koupelnové studio, dokonce navrhli i celou zahradu. Fantazii se zde meze nekladou.

Autor: Mgr. Zuzana Fajfrová
Foto: www.stempel-tesar.com