Katalogové projekty bývají navrhovány na ideální rovný pozemek. V případě odchylky je tak potřeba brát v úvahu i příplatky za dodatečné osazení stavby.

Dům od architekta, nebo katalogový dům?

Rodinný dům si člověk obvykle staví jen jednou za život. Hluboké zamyšlení nad otázkou v titulku tohoto článku je proto více než na místě. Odborníci většinou doporučují obrátit se na architekta, což skýtá mnohé výhody. Z finančních důvodů však mnozí tento krok vynechávají a pouštějí se rovnou do projektu nebo dokonce oslovují společnost, která zajišťuje výstavbu takzvaných katalogových domů. V takovém případě však musejí počítat s nemalými kompromisy.

Aktuální nabídka katalogových domů je poměrně široká. Jejich projekty jsou navíc již předpřipraveny, a vyjdou tedy levněji než projekt na míru. Jsou ale určeny pro anonymní uživatele, a od stavebníka proto vyžadují řadu ústupků. Při jejich realizaci může rovněž dojít ke vzniku dodatečných nákladů (i v řádů statisíců). Souviset mohou například s nutností doprojektování inženýrských sítí či jinými požadovanými, na první pohled drobnými změnami – v podobě přístavby či třeba modifikace stavebního materiálu nebo technologií, s jejichž výrobci nemá dodavatel projektu smlouvu.

Každá změna již zpracovaného projektu mu navíc může i uškodit a je potřeba k ní přistupovat jen za asistence odborníka, což také stojí peníze. Katalogové projekty často nenabízejí ani adekvátní množství úložných prostor a co především, jsou navrženy na ideální rovný pozemek. V případě odchylky je tak potřeba brát v úvahu i příplatky za dodatečné osazení stavby. Pozor také na zastaralé projekty, které nepočítají s moderními technologiemi a materiály, nebo na případný nesoulad s definovaným územním plánem.

Architekt zkoumá, předvídá a vše promýšlí do detailu

Naproti tomu architektonické skici a studie jsou vytvářeny v průběhu dlouhého dialogu, který vede jejich autor s investorem. Dobrý architekt se přitom nesnaží vnucovat žádné své osobní představy. Naopak návrh staví na preferencích majitelů, přičemž důraz klade také na dobrou znalost lokality i respekt k paměti místa.

Architekt optimalizuje projekt energeticky, konstrukčně, materiálově i rozměrově. Dispozice stavby uspořádává s ohledem na maximální úsporu zastavěného území a namísto množství zbytečných chodeb věnuje prostor jednotlivým pokojům. Dovede tak významně ponížit náklady na výstavbu a „vydělat si na sebe“. Nezapomíná ani na interiéry, jejichž variant je schopen nabídnout ještě více než je tomu v případě obálky domu, důmyslně pracuje i s denním světlem.

Architekt optimalizuje projekt energeticky, konstrukčně, materiálově i rozměrově.

Architektem navržený dům dobře slouží po třicet let i déle (jeho autor počítá mimo jiné i s patinací aplikovaných materiálů), se svými uživateli přiměřeně stárne a poskytuje jim komfortní prostředí jak nyní, tak později, kupříkladu v seniorském věku. Mnozí architekti nabízejí i projektové služby, případně mohou dohlížet na jiného projektanta, aby byla dodržena idea studie a výsledek byl harmonický.

Harmonie bez kompromisů

Zatímco katalogový projekt ne vždy vhodně zapadá do stavební parcely a je téměř vždy vysoce kompromisním řešením, dobrý architektonický návrh je realizován s citem a vhodně kombinuje design, dispozici i použité materiály tak, aby architektura a hmota konstrukce byly součástí jednoho funkčního celku. Odvíjí se od návyků a zálib investora, kterému přináší uspokojení dlouhá léta. Nemovitost také zhodnocuje.

Autor: Bc. Helena Široká 1)
Foto: Youtube INTRO TV

1) Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=dxzivXdzKik