Čistý čerstvý vzduch pro tepelnou pohodu v obytných budovách

Zajištění dostatečné výměny čerstvého vzduchu, současně se zabezpečením teplotní pohody v budovách, je jedním ze základních úkolů projektantů. Vlivem stoupajících cen energie na vytápění a nové generace téměř těsných oken se budovy utěsňují, což má špatný vliv na přirozenou výměnu vzduchu. Řešením jsou nové technologie větrání s rekuperací tepla v kombinaci s teplovzdušnými systémy vytápění.

Správně navržené systémy zajišťují příjemné a zdravé klima v obytných prostorách po celý rok. Díky použití moderních rekuperačních jednotek lze minimalizovat nutnost dalšího dohřevu přiváděného vzduchu z důvodu efektivního využití teplotních zisků v budovách, jako např. metabolismu přítomných osob, osvětlení, ledničky, televize a ostatních spotřebičů. Neopomenutelnou výhodou teplovzdušného vytápění je úspora místa, které zabírají běžná otopná tělesa.

Tab. 1: Parametry rozvodových trubek KLIMAFLEX SB

Vnější průměrVnitřní průměrPoloměr ohybuDélka smotku
[mm][mm][m][m]
63510,2650
75610,2950
90750,3350
1601360,4350
2001710,525

Potrubní systémy KLIMAFLEX SB

Mezi našimi partnery už jsou i výrobci rekuperačních jednotek s aktivní regulací vlhkosti. Je obecně známo, že tepelně vlhkostní mikroklima v obytných místnostech patří mezi základní předpoklady pro zdraví a spokojenost lidí pobývajících v těchto prostorách.

V prostorách, kde trávíme mnohdy až 90 % svého času, má čerstvý, čistý a okysličený vzduch se správnou teplotou a relativní vlhkostí, velmi příznivý vliv na naše zdraví a osobní pohodu.

Firma MATEICIUC a.s. je výrobcem potrubních systémů KLIMAFLEX SB, které jsou nezbytnou součástí systémů, řešících rekuperační větrání budov. Díky své konstrukci a technickému řešení jsou velmi flexibilní a zároveň mechanicky odolné. Umožňují dokonalý transport vzduchu a minimální tlakové ztráty. Vnitřní stěna potrubí je opatřena antibakteriální a protiplísňovou úpravou. Hladkost vnitřního povrchu potrubí s minimem spojů, snižuje možnost jeho znečišťování a vibrací. Mezi další výhody tohoto potrubního systému patří jednoduchá manipulace a montáž, nízká hmotnost, snadné čištění a dlouhá životnost. Běžná délka trubek KLIMAFLEX SB je 50 m, takže nevznikají zbytečné spoje a potenciální netěsnosti. Oba konce těchto trubek jsou opatřeny ochrannými zátkami z důvodu zamezení znečištění během dopravy, skladování a montáže. V základní nabídce je barva vnější stěny modrá nebo zelená. Barva vnitřní stěny je obvykle šedá nebo bílá.

Ověřená kvalita

Certifikace tohoto produktu byla provedena dle nařízení vlády č.163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. autorizovanou osobou a byl vydán Certifikát výrobku, který deklaruje splnění technických požadavků. Před vydáním Certifikátu byl rovněž hodnocen systém řízení výroby s následujícím jednoročním dohledem, včetně odběru vzorků a posouzení stanovených vlastností výrobku. Součástí certifikace byly i zkoušky mechanické odolnosti, zkoušky potřebné pro klasifikaci reakce na oheň dle ČSN EN 13501-1+A1:2010, měření tlakových ztrát, mikrobiologické testy s hodnocením působení mikroorganismů a plísní atd.

Společnost MATEICIUC a.s. aktivně spolupracuje s obchodními partnery, projektanty a v neposlední řadě i s realizátory. Snaží se zkušenosti a potřeby těchto partnerů uplatňovat při vývoji a výrobě tak, aby výrobky plnily všechny potřeby, které od nich zákazníci požadují.

Konce smotků jsou opatřeny krytkami proti vniknutí nečistot do potrubí
Montáž potrubního systému KLIMAFLEX SB
Konečný vzhled obytné místnosti
Autor: Alois Mik
Foto: Archiv firmy