Balkónový systém SCHÖNOX podroben testu simulace zvýšeného zatížení po dobu 10 let

Výrobky a systémová řešení firmy SCHÖNOX jsou podrobovány přísným testům ve vlastních laboratořích. Jsou navrhovány tak, aby obstály i v těch nejdrsnějších klimatických podmínkách a sloužily bez problémů budoucím uživatelům.

Díky specifickým požadavkům českého trhu byl ve spolupráci se zkušebním ústavem TZÚS v Český Budějovicích navržen speciální test. Zadáním zkoušky bylo ověření kompletního balkónového systému na co nejvěrnějším modelu balkónu včetně soklu v náročných klimatických podmínkách simulujících cca 10ti letou zátěž. Základem pro simulaci tohoto období byla data o maximálních a minimálních teplotách v České republice dle Českého hydrometeorologického ústavu.

Na základě těchto údajů byl celý cyklus navržen následovně:

Simulace zimních klimatických podmínek

Zkušební těleso bylo vloženo na čtyři hodiny do mrazícího boxu s teplotou -20 °C.

Po této době bylo vytaženo, uloženo do ocelové vany a zkrápěno vodou o teplotě 10 °C po dobu dvou hodin.

Zkrápění bylo prováděno z vrchu tak, aby se na povrchové úpravě tvořila souvislá vodní clona a docházelo tak k rovnoměrnému teplotnímu zatěžování povrchové úpravy. Těchto cyklů bylo provedeno 50 během 25 dnů.

Simulace letních klimatických podmínek

Zkušební těleso bylo vystaveno střídavému působení vyšší teploty a vodní clony.

Povrch těles byl ozařován infralampami 40 minut na teplotu povrchové úpravy 70 °C. Následně byl povrch zkušebního tělesa 10 min zkrápěn z vrchu vodou o teplotě 10 °C tak, aby se na povrchové úpravě vytvořila souvislá vrstva vody a docházelo k rovnoměrnému ochlazování povrchové úpravy. Těchto cyklů bylo provedeno 100 během 10 dnů.

Střídání léta a zimy

Velmi náročné jsou přechody mezi 5ti denním extrémním zimním obdobím a prakticky okamžitým nastolením simulace extrémních letních podmínek po dobu 2 dnů. A poté zase naopak z teplého a vlhkého balkonu zpět do zimy.

Materiálová skladba balkónového systému SCHÖNOX

SCHÖNOX HS-FLEX – jednosložkový vysoce flexibilní kontaktní můstek s obsahem trasu. Používá se pro dokonalé spojení potěrů a vyrovnávacích vrstev ve vnitřním i venkovním prostředí.

SCHÖNOX PL – cementová vyrovnávací malta obohacená umělou pryskyřicí vhodná ke stěrkování, vyhlazování, vyrovnávání a nivelaci ve vnitřním i vnějším prostředí.

SCHÖNOX 1K-DS – jednosložková, vodonepropustná flexibilní izolační hmota překrývající trhliny, vhodná do vnitřního i vnějšího prostředí.

SCHÖNOX TT-DUR – hydraulicky tvrdnoucí flexibilní lepidlo keramických dlažeb zejména ve vnějším termicky namáhaném prostředí.

SCHÖNOX SU – cementová flexibilní spárovací hmota pro velmi odolné spáry v keramických obkladech a dlažbách.

CASCO S20 – jednosložkový trvale pružný tmel na bázi MS polymerů určený pro výplně spár vystavených velkým pohybům, ve vnitřním i vnějším prostředí.

Závěr

Balkónový systém SCHÖNOX ve spojení s dlažbou NATURKERAMIC (AGROB BUCHTAL) byl podroben 50 zmrazovacím cyklům a 100 cyklům střídání vy-soké teploty. Byla to velmi intenzivní v přírodě nepřirozená zátěž, a přesto všechny důležité detaily a spáry na převislých koncích dlažby vydržely náročné zkoušky.

Nedošlo ani k odpadávání a vydrolování spárovací hmoty na převislých koncích dlažby, ani k rozvoji trhlin. Z estetického ani funkčního hlediska neutrpěl balkónový systém SCHÖNOX žádné újmy.

Dosažená hodnota přídržnosti celé skladby na zkušebním balkónovém tělese i na referenčním nezatěžovaném tělese dosáhla hodnot vyšších než deklarovaných 0,5 Mpa.

Závěrem lze konstatovat, že balkónový systém SCHÖNOX náročnému cyklování simulující desetileté klimatické působení odolal.

Na základě výsledků této simulace byl vydán zkušebním ústavem TZÚS Praha CERTIFIKÁT č. 020 – 019685.

Autor: Vít Valvoda
Foto: Archiv firmy