Přidat na Seznam.cz Přidat na Google News

BESAM - Automatické dveře, kterých si nevšimnete…

Společnost Besam, která je původem švédskou firmou, je v současnosti největším světovým výrobcem automatických dveřních systémů (ADS) a se svými produkty pronikla na všechny důležité trhy světa. Tato společnost je dnes vedoucí firmou na trzích ve Skandinávii, Anglii, Holadsku, zemích Beneluxu, Rakousku, Španělsku, Německu a USA a má vlasní dceřiné společnosti ve dvaceti zemích Evropy, Americe, Austrálii, jihovýchodní Asii a více než 30 dalších nezávislých distributorů... V České republice patří společnost k předním dodavatelům automatických dveřních systémů. Od svých největších konkurentů se společnost odlišuje zejména velkým důrazem na kvalitu servisních služeb a celkovou spokojenost zákazníka.

Automatické dveřní systémy
   Bezdotyková funkce je hlavní, nikoliv však jedinou předností automatických dveří. ADS ke své funkci potřebují minimální prostor, pěší provoz je rychle obsloužen, což snižuje i náklady na vytápění a klimatizaci prostor. Zákazníci mohou být lépe směrováni do vybraných zón, přičemž automatické dveřní systémy také snižují možné poškození dveřních křídel různými předměty a redukují tak náklady na jejich opravy.
   Dveřní systémy společnosti Besam mohou být napojeny na již existující přístupové systémy a naprogramovány dle specifických potřeb klienta. Sortiment společnosti Besam zahrnuje automatické posuvné a křídlové dveřní systémy, aktivační senzory a otočné dveřní systémy. Produktovou řadu doplňují také speciální výrobky, jako jsou harmonikové nebo balanční dveřní systémy, obloukové či karuselové dveře.
   Automatické dveřní systémy jsou používány jak pro vnitřní, tak pro venkovní vstupy. V současné době se na využití těchto zařízení největší měrou podílejí především obchodní řetězce, supermarkety, terminály a zdravotnická zařízení. ADS jsou využívány s čím dál větší samozřejmostí také v bankách, administrativních budovách, hotelích, pečovatelských domech a dalších veřejných prostorách. V některých zemích je široce rozšířeno využití také majiteli jednotlivých obchodů.

Dodávka, servis
   Každý dveřní vstup je individuálně přizpůsoben tak, aby přesně odpovídal požadavkům zákazníka. Know-how umožňuje dodávky na klíč, kde vše - od zaměření místa, objednávky zařízení a koordinace subdodavatelů - je zajištěno týmem vyškolených pracovníků. Pokud je ADS jednou instalován, provádí Besam jeho plánovanou pravidelnou údržbu, v případě opravy je k dispozici místní technik, který je vyčleněn a připraven právě pro případ poruchy.
   Automatické dveřní systémy Besam jsou navrženy pro dlouhou životnost a spolehlivou funkci, jejímž výsledkem jsou nízké náklady na servis a údržbu. ADS firmy Besam jsou vždy certifikovány podle předpisů dané země. Od roku 1992 jsou veškeré firemní procesy a produkce společnosti certifikovány podle norem ISO 9001.

Besam UniSlide
   Novinkou, v současné době uváděnou na český trh, je pohon posuvných dveří Besam UniSlide. V novém pohonu jsou zkombinovány technické přednosti a vylepšení, optimalizující jeho funkčnost a výkon. Pohon může sloužit jako součást automatického dveřního systému Besam, ale může být také přizpůsoben pro řadu jiných typů dveří i speciálním požadavkům zákazníka. Díky tomu, že všechny části pohonu jsou upevněny k nosnému profilu, je snadná jeho instalace jak v novostavbách, tak i v případě náhrady nebo doplnění jiného systému. Při instalaci je pohon naprogramován podle konkrétních požadavků klienta.
   Pohonná jednotka přenáší pohyb na křídla dveří pomocí ozubeného řemene; hladký a tichý provoz zajišťují kladky s ložisky a kolejnice, vyrobené z vysoce odolného plastu.
   Pro zajištění bezpečného průchodu mezi zavírajícími se dveřmi je v systému zabudován mikroprocesor, vybavený samočinným monitorovacím zařízením. Křídla se proto po zjištění překážky okamžitě otevřou a poté pomalu pokračují v zavírání, přičemž řídicí jednotka průběžně zjišťuje, zda byla překážka již odstraněna; v opačném případě se křídla okamžitě zastaví a po prodlevě se opět zavřou.
   Zcela revolučním řešením je konstrukce snímačů Besam UniScan, které pracují na bázi ultrasonického vlnění. Tyto velice přesné detektory nahrazují aktivní detekční prvky (radary) a zároveň také pasivní bezpečnostní prvky (fotobuňky) a velice přesně detekují přítomnost osob nebo předmětů v blízkosti dveří nebo mezi křídly a zabrání jejich uzavření, není-li to zcela bezpečné. Systém lze samozřejmě doplnit mechanickou nouzovou jednotkou, která při výpadku napájení automaticky otevře dveře, nebo elektronickou nouzovou jednotkou, která v takovém případě dveře buď otevře, nebo zavře. UniSlide může být samozřejmě napojen také na požární hlásiče nebo detektory kouře (EPS). 
Autor: Marcel Hrdý
Foto: Archiv firmy