Přidat na Seznam.cz Přidat na Google News

Bezpečí pro seniory, nemocné a handicapované občany

Na letošním veletrhu Pragoalarm/Pragosec 2005 byl představem pod názvem Danius velice zajímavý systém, který v sobě zahrnuje prvky ochrany zdraví občanů i zabezpečení objektu. Systém slouží v prvé řadě pro signalizaci stavu ohrožení osob. Tím částečně nahrazuje kontrolu nemocných, handicapovaných občanů či seniorů a umožňuje jednoduchou komunikaci s možností přivolání kvalifikované pomoci.

Zařízení se vyznačuje jednoduchým ovládáním a velice snadnou základní instalací. Díky dostatečně dimenzovanému záložnímu akumulátoru je systém vhodný i do míst s častými výpadky elektrické sítě. Pro jednoduchost instalace je velice snadné zařízení přemisťovat (např. při letních či víkendových pobytech na chatách nebo chalupách). Obsluha zařízení nevyžaduje žádné velké nároky. Klíčkem na čelním panelu (viz obrázek) je prováděna základní volba režimu. Spínací kontakt ovládaný klíčkem je jediným aktivním prvkem systému. Přepíná funkci zařízení mezi stavem hlídání a standardním provozním stavem.

Ve standardním provozním stavu pohybové čidlo registruje každý pohyb v hlídaném prostoru a provádí načítání doby od posledního registrovaného pohybu. Pokud tato doba překročí nadefinovanou dobu (funkce VITAL), systém vysílá zprávu na předem zvolený mobil.

Při opuštění bytu osoba provede přepnutí klíčku do polohy „Hlídáno". Tímto začíná zařízení pracovat jako běžná zabezpečovací ústředna. Po úvodní časové smyčce začíná čidlo registrovat pohyby ve svém okolí, které aktivují alarm. Pro příchod do bytu je v systému definovaná doba (zpoždění), kdy zařízení nehlásí alarm a umožní majiteli vsunutím klíčku a jeho přepnutím do standardní polohy funkci hlídání vypnout.

Přístroj má dále několik dalších binárních vstupů – tlačítko „zdravotník" (aktivuje SMS s uvedeným textem), tlačítko „pečovatelka" (opět SMS s uvedeným textem). Další binární vstupy slouží k připojení požárního (kouřového) nebo pohybového čidla. Zajímavé využití nabízí vstup z bezdrátového tlačítka. Toto tlačítko může nosit monitorovaná osoba u sebe a jeho funkcí je aktivovat vyslání příslušné zprávy při pádu osoby nebo při akutních zdravotních potížích. Poslední možné tlačítko má název „osoba blízká". Stlačením tohoto tlačítka dojde k odeslání požadavku na uskutečnění hovoru. Obsluha reaguje telefonátem do hlásícího se zařízení Danius. Provede otevření mikrofonního vstupu a poté už může monitorovaná osoba hovořit.

K základním vlastnostem patří zejména:

  • Komunikace pomocí GSM.
  • Jednoduché ovládání čelním panelem.
  • Bezdrátové tísňové tlačítko.
  • Funkce kontroly vitality monitorované osoby (režim VITAL).
  • Funkce zabezpečovací ústředny s GSM komunikátorem.
  • Jednoduchá aktivace komunikace s „blízkou osobou"
  • Možnost využití dalších zabezpečovacích a protipožárních prvků.
  • Možnost připojení akustického modulu (mikrofon a reproduktor) pro přímou hlasovou komunikaci (např. s centrem sociální péče, se zdravotnickou službou).
  • Možnost dálkového ovládání instalovaného zařízení.

Pro popisovaný systém je možné použít celkem tři stupně vybavenosti přijímacího pracoviště. Základní úrovní je standardní mobilní telefon. Dalším stupněm je zpracování informací v počítači, což umožňuje soustředění všech dat do PC. Nejvyšší úrovní je propojení na pult centralizované ochrany, které dovoluje na počítači monitorovat všechny funkce graficky, provádět archivaci dat, evidovat další informace (data o majiteli, jeho diagnózu, užívané léky, adresy rodinných příslušníků apod.). Vzhledem k důvěrnosti dat je systém chráněn vstupním zabezpečením od ochrany heslem až po daktyloskopický snímač, využívající biometrické prvky.

Přístroj může být aplikován v zařízeních s pečovatelskou službou, v zařízeních pro seniory či v jednotlivých bytech, rodinných domcích či rekreačních objektech, kde je třeba skloubit sociální dohled se základními prvky zabezpečení majetku.

Autor:
Foto: Archiv firmy