Slezské divadlo Opava

Bílá perla Slezska letos slaví 800 let

Ano, Slezané, většina Moravanů i někteří obyvatelé Čech poznali, že je řeč, respektive písmo o městě Opavě, jehož historie se začala psát od roku 1224. Leží na řece Opavě, má 60 tisíc obyvatel, latinské jméno je Opavia, německé Troppau. Střední nadmořská výška je 257 m n. m. Městské části jsou Komárov, Malé Hoštice, Milostovice, Podvihov, Suché Lazce, Vávrovice, Vlaštovičky a Zlatníky.

Dříve se z hlediska těžkého průmyslu říkalo černá Ostrava - bílá Opava. Historikové a pamětníci vědí, že sem utekl hudební skladatel Ludwig van Beethoven poté, co v nedalekém zámku v Hradci nad Moravicí odmítl hrát Napoleonovým vojákům. Krásy tohoto města poznali aristokraté z celého světa a je mj. rodištěm spisovatelky Joy Adamsové, autorky příběhů o lvici Elze.

Přiblížíme Vám některé nejvýznamnější stavby pamatující historii i současnost. Začneme na Horním náměstí budovou radnice s dominantou městské věže zvané Hláska. Dříve Hodinářská nebo německy Schmetterhaus, což bylo nejstarší obchodní centrum města, stojí od 16. století. Místo původní dřevěné věže postavil opavský stavitel Kryštof Prochhuber v letech 1614 až 1618 čtyřbokou věž z cihel a kamene, ukončenou třípatrovou bání. Střecha je kryta pálenou bobrovkou. Uvnitř jsou dva cimbály a litinový zvon. Nynější podobu má Hláska po přestavbě v letech 1902-1903, dle návrhu Rudolfa Srntze.

Radnice na Horním náměstí

Dalším objektem, který nelze minout, je nejstarší muzeum v České republice - Slezské zemské muzeum. Jeho vznik je datován rokem 1814, tedy čtyři roky před založením Národního muzea v Praze. Výstavní novorenesanční budova byla postavena dle návrhů vídeňských architektů Johanna Scheiringera a Franze Kachlera. Problémy s podložím nastaly od samého začátku stavby. Bylo nutné vyprojektovat podsklepení celé budovy a zesílit základní zdi, které byly postaveny na jeden metr širokou betonovou vrstvu, položenou na pilotech. Na kopuli je plastika Génia. V muzeu jsou expozice přírody a historie Slezska, vývoj životního stylu a umění od gotiky po současnost.

Slezské zemské muzeum

Nejvýznamnější gotickou památkou v Opavě je Konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie. Řád německých rytířů ji vybudoval ve 14. století jako nejstarší stavbu na území města a zároveň největší stavbu slezské cihlové gotiky s kamennými detaily. Mohutná příkrá střecha na jižní straně je zakončená barokní věží a na severu věží s cimbuřím.

Konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie

Tak jako má Ostrava obchodní dům Ostravica-Textilia (před dokončením rozsáhlé rekonstrukce), má Opava obchodní dům Breda (též v rekonstrukci). Tento největší obchodní dům v Československu projektoval vídeňský architekt Leopold Bauer, inspirovaný americkou architekturou, speciálně dílem Henryho Sullivana. Postaven byl v letech 1927-1928. Jde o pětipatrovou budovu s dvoupodlažním suterénem a členitou fasádou svazkovými příporami vybíhajícími až k lunetové římse, kde se větví. Lunety jsou vyplněny kruhovými okny, další okna jsou pravoúhlá. Na střeše je velkolepá kopule. V době naší reportáže byla celá fasáda zakrytá.

Obchodní dům Breda, aktuálně ve fázi rekonstrukce

Nejrůznější opravy, restaurování, rekonstrukce včetně demolic přibližuje současná rekonstrukce zimního stadionu. Začala loni. Nyní jsou dokončeny demoliční práce. Zbouraná je např. přístavba bývalého autosalonu. Po vyčištění staveniště se betonuje jáma, kde bude umístěna technologie pro ledovou plochu. Pracuje se na statickém zajištění střechy. Původní "zimák" byl postavený v roce 1953. Rozsáhlá oprava zachová jeho některé historicky cenné architektonické prvky v interiéru. Ocelová konstrukce zůstane původní. Dalším cílem obnovy areálu je zbudování sportovního a wellness zázemí v moderní třípatrové budově. Rekonstrukci a přístavbu ZS zahájila v květnu 2023, s předpokládaným ukončením v červnu 2025. Zhotovitelem je firma PKS stavby, a. s., Žďár nad Sázavou. Zdůrazňujeme ještě, že stadion byl třetím největším v Evropě (po Vídni a Budapešti) a jako třetí v republice zastřešen.

Rekonstrukce zimního stadionu

Na závěr našich krátkých zastavení jsme nechali pohled na Střední průmyslovou školu stavební, kde se připravují budoucí mistři svého oboru. Na průčelí školní budovy podle návrhu Franze Kachlera z roku 1891 vidíme od základů rizalit, sokl, parapetní římsu, bosáž, dórské kládí - triglyfy, puklice, okna - šamrádu, nadokenní římsu, parapetní římsu, armování, uprostřed vysoký řád - korintská hlavice, pilastr, sokl, dále korunní římsa -zubovec, valbová střecha, mansardová střecha - trojúhelníkový štít, kruhové vikýře, akroterie, makovice, ratiště. Studijní obory: stavebnictví, pozemní stavitelství a konstrukce, pozemní stavitelství a architektura, geodesie, zeměměřictví a informatika. Původně to byla dívčí měšťanská škola Řádu německých rytířů.

Střední průmyslová škola stavební

Perla Slezska má celý náhrdelník z perel - jednotlivých druhů oslav, až do září t. r. Zlatým hřebem bude festival Opava slaví FEST v oblasti Městských sadů a Stříbrného jezera (Sádráku) 24.května. Jste srdečně zváni, a to i na prohlídku mnoha dalších, námi nezveřejněných historických a moderních staveb.

Autor: Mgr. Zdeněk Svoboda
Foto: Mgr. Zdeněk Svoboda