Bramac vstupuje do roku 2003 s řadou novinek

Firma Bramac střešní systémy spol. s r.o. dosáhla podle předběžných hospodářských výsledků za rok 2002 obratu ve výši 1,096 miliardy Kč, což je oproti předchozímu roku nárůst o 11 milionů Kč. Prodejní úspěchy firma zaznamenala především v oblasti prodeje nové tašky Bramac MAX, jejíž prodej v loňském roce vzrostl téměř o 30 %. Na růstu se rovněž podílelo rozšíření portfolia produktů a služeb.

  K přehnanému optimismu přitom nebylo v loňském roce mnoho důvodů. Uvedené hospodářské výsledky proto komentoval Vladimír Nováček, jednatel firmy, slovy: „Růst obratu v roce 2002 byl pro nás příjemným překvapením, protože jsme v rámci rozsáhlé akce na pomoc obcím postiženým záplavami poskytovali střešní systémy s 50 % slevou, tedy hluboko pod výrobními náklady. Očekávali jsme tedy nárůst objemu prodeje, ale mírný propad ve finančních ukazatelích.“
   Mezi hlavní příčiny úspěšného působení společnosti Bramac na českém trhu zcela jistě patří i cílevědomá snaha každým rokem rozšiřovat portfolio nabízených výrobků. Před dvěma lety reagovala firma na požadavky zákazníků, kteří chtěli využít výhod betonové krytiny, ale u některých starších krovů se obávali hmotnosti betonových tašek. Přestože při dimenzování krovu střechy hraje roli mnoho dalších vlivů (např. zatížení sněhem a větrem) a samotná hmotnost střešní krytiny není primárně rozhodující, reagovali hlavně na požadavek těch, kteří svoje střechy opravují a chtějí použít stávající krov. Taška Bramac MAX je v přepočtu na čtverečný metr nejlehčí ze skládaných krytin na našem trhu a při jejím použití se sníží hmotnost střešní krytiny na průměrné dvousetmetrové střeše přibližně o jednu tunu.

Novinky 2003
   Největším letošním »tahákem« produktových novinek se značkou Bramac je výrobek, reagující na častý, a navíc dobře viditelný problém – špinění střešních tašek, zapříčiněné povětrnostními i jinými vlivy, přítomnými v okolním životním prostředí. Přestože funkční kvalita střešních tašek nebývá evidentně ovlivněna, stále větší část zákazníků klade velký důraz na vzhled své střechy a požadují, aby si jejich střecha zachovala pěkný vzhled co nejdelší dobu.
   Třívrstvá povrchová úprava Protector výrazně zvyšuje odolnost a dlouhodobou barevnou stálost střešních tašek Bramac a chrání je před zašpiněním. Svrchní, mimořádně pevná a tvrdá vrstva povrchové úpravy Protector působí jako doplňkový ochranný štít již provedených povrchových úprav. Působením chemicko fyzikálních vazeb s podkladem dochází k zaplnění veškerých pórů a vyhlazení povrchu. Hladký a tvrdý povrch brání mechanickému namáhání otěrem a oděrem, který vyvolává např. zmrzlý sníh a led či trvale působící drobné prachové částice unášené větrem. Na hladkém povrchu tašky se velmi obtížně uchycují zárodky lišejníku.
   Nová technologie byla vyvinuta na půdě koncernu a mezinárodně uznávané testy nezávislého rakouského institutu prokázaly, že výrobky s novou povrchovou úpravou dosahují ve srovnání s ostatními produkty skvělých výsledků.
   Nová povrchová úprava Protector se provádí u modelů Alpská taška, Alpská taška Classic a Římská taška. Zároveň se zavedením této nové technologie budou tašky na rubové straně opatřeny speciálními ochrannými pásky, které chrání tašky před poškozením při dopravě. Také další nové produkty firmy Bramac umožňují vylepšení vlastností klíčových konstrukčních prvků střech.

Hromosvodová taška a hřebenáč hromosvodu
   Hromosvodové tašky a hřebenáče Bramac jsou nejbezpečnějšími díly pro instalaci systému ochrany před následky úderu blesku. Integrací podpěry vodiče přímo do hřebenáče je zajištěna celistvost střešního pláště a tím i jeho těsnost a odolnost proti vnějším vlivům. Oba prvky jsou vyráběny z vysoce kvalitního probarveného betonu v barvách i rozměrech základních tašek pro celý sortiment modelů střešních krytin Bramac.
   Na tělese hřebenáče je vsazena podpěra vodiče vedení hromosvodu. Podpěra je vyrobena z nerezavějící oceli a je konstrukčně řešena tak, že vodič je k ní připevněn ve vzdálenosti 70 mm od povrchu krytiny.

Těsnicí páska pod kontralatě
   Tento na první pohled nenápadný prvek zajišťuje maximální ochranu před prosakováním dešťové vody mechanicky poškozenou difúzní fólií v oblasti kontralatí. K poškození fólie docházelo při pokládce střešní krytiny a dosud známá řešení tohoto problému nikdy nebyla dostatečně účinná. Bramac proto vyvinul speciální těsnicí pásku pod kontralatě.
   Jedná se o pružnou pásku, ze zpěněného polyethylenu o šíři 50 mm a tloušťce 3 mm, která je opatřena na rubu lepivou úpravou. Páska se přilepí na fólii nad krokví v místě, kde budou následně přibity kontralatě, a chrání ji tak před probitím hřebíky. Těsnicí páska zakrývá i spony, jimiž je fólie připevněna ke krokvím, neboť byl prokázán průsak vody i tímto relativně malým poškozením celistvosti fólie.

Větrání nároží u šikmých střech
   Značný rozsah požadavků na technické vlastnosti větracích pásů nároží vedl k vývoji nového produktu firmy Bramac, zařazeného do nabídky pod názvem Metalroll. Novinka bezezbytku splňuje přísná kritéria, mezi něž patří např. dostatečný průřez odvětrávání, těsnost proti polétavému sněhu a větrem hnanému dešti, dostatečný přesah přes krytinu, vysoká flexibilita, trvanlivost vytvarování, odolnost proti UV záření, či možnost montáže i za vlhka a chladna. Hlavní součástí tohoto produktu je vrapovaný hliníkový pás s výztužnou hliníkovou mřížkou. Otvory ve střední části pásu jsou zaústěny na vnější straně do průběžného odvětrávacího kanálu z netkané textilie, čímž je dosaženo unikátní těsnosti proti průniku polétavého sněhu nebo větrem hnaného deště při zachování maximální účinnosti odvětrání. 
Autor:
Foto: Archiv firmy