Foto: Wikipedia, Czeva, vlastní dílo, CC BY-SA 4.0

Budějovická teplárna předělá kotel, nově bude na biomasu

České Budějovice 14. listopadu (ČTK) - Teplárna České Budějovice zahájila přestavbu uhelného kotle K12, jednoho z hlavních výrobních zařízení. Práce vyjdou na 1,5 miliardy korun, skončí v roce 2024. Novým palivem v kotli bude dřevní štěpka. Firma tak ušetří asi třetinu veškerého uhlí, které spaluje dnes. Do roku 2030 chce městský podnik přestat spalovat uhlí. Vyplývá to z informací ve firemním zpravodaji. Přestavbu kotle bude firma hradit z úvěru 1,6 miliardy korun, který poskytla Komerční banka a který má splatnost v roce 2039, vyplývá z informací banky.

Firma odstavila kotel na jaře. V provozu byl 43 let a s výkonem 150 tun páry za hodinu představoval jedno z klíčových zařízení. Po modernizaci, jež umožní spalovat biomasu, klesne jeho výkon na 55 tun páry za hodinu. "I tato snížená kapacita bude v kombinaci s dalšími zdroji stačit na zajištění dodávek čistého tepla zákazníkům. Provozem nového kotle na štěpku ušetříme přibližně jednu třetinu aktuálně spotřebovávaného uhlí," řekl člen představenstva teplárny Martin Žahourek.

Koncem letošního roku začnou stavební práce. Zároveň začne firma stavět sklad paliva. Předělaný kotel poslouží výkonu teplárenské soustavy v letním a přechodném období.

Změna souvisí s dalšími investicemi podniku. V příští topné sezoně od roku 2023 by měla teplárna začít využívat horkovod z jaderné elektrárny Temelín do Českých Budějovic. Potrubí bude dlouhé 26 kilometrů. Temelínské teplo by mělo pokrýt 50 procent výroby tepla pro České Budějovice, zbytek zajistí teplárna z vlastních zdrojů. Horkovod staví ČEZ, investice je 1,69 miliardy korun. Dále chce teplárna v roce 2025 začít stavět zařízení pro energetické využití odpadu. Bude v areálu ve Vrátě, hotové by melo být koncem roku 2028. Předpokládaná roční kapacita je 160 000 tun odpadů. Starší odhad stavebních nákladů je 2,8 miliardy korun.

"V historii firmy a města to jsou zlomové investice. Jde o soubor provázaných projektů, které ukončí využívání fosilních paliv a obyvatelům Českých Budějovic i do budoucna zajistí bezpečné dodávky tepla a teplé vody za stabilní a přijatelné ceny," uvedl Žahourek. Koncem tohoto desetiletí chce firma vyměnit všechny hnědouhelné kotle za bezemisní či nízkoemisní obnovitelné zdroje energií získávané v regionu. Ve firmě tak skončí víc než stoletá éra spalování uhlí. Fosilní paliva, konkrétně zemní plyn, potom bude využívat jen jako zálohu.

Budějovická teplárna loni vyrobila 1623 terajoulů (TJ) tepla, meziročně zhruba o 9,5 procenta víc. Tržby z prodeje výrobků a služeb stouply loni téměř o 13 procent na 981,5 milionu korun. Zisk před zdaněním byl meziročně podobný, 23,8 milionu korun, o necelé procento vzrostl zisk po zdanění na 19,3 milionu. Vyplývá to z výroční zprávy. Loni připojila teplárna 280 nových bytů. Počet napojených domácností stoupá několik let, je jich téměř 30 000, dalšími zákazníky jsou firmy a instituce. Firma zaměstnává kolem 220 lidí.

Autor: ČTK
Foto: Wikipedia