Střední škola technická Znojmo.

Moderní kotel na štěpku na znojemské střední škole slouží k vytápění i vyučování

Na Střední škole technické Znojmo došlo před rokem k modernizaci topného systému. Zastaralé plynové kotle byly nahrazeny účinným a ekologickým kotlem na štěpku, který zde již odsloužil celou jednou topnou sezonu. Ředitel školy, který využívá zařízení mimo jiné i jako praktickou pomůcku při výuce, se s námi proto podělil o dosavadní zkušenosti a tipy.

Zmíněný kotel funguje jako primární zdroj tepla pro školu, v regionu známou pod neoficiálním přízviskem Uhlárka. Jde o moderní technologii, již do objektu dodala znojemská společnost DŘEVO – PRODUKT SV, která na daném trhu působí již pětadvacet let. Ředitel Jiří Vojtěch nám poskytl rozhovor, v němž mimo jiné popisuje, proč se vedení školy rozhodlo pro kotel na štěpku, jak je s ním doposud spokojeno a s čím by měli potenciální budoucí uživatelé počítat.

Rozhovor nám poskytl Mgr. Jiří Vojtěch, ředitel Střední školy technické ve Znojmě.

Co vás vedlo k tomu, vytápět školu právě kotlem na dřevní štěpku? Přicházely před investicí v úvahu i jiné varianty?

Na počátku existoval záměr vyměnit staré plynové kotle opět za stejnou technologii. Samozřejmě jsem se radil s odborníky, ale i laickou veřejností a například při diskuzi s jedním mým známým zazněla z jeho strany vizionářská věta: „Pouze na plyn bych nespoléhal, nikdy nevíš, co s ním ti Rusi udělají.” To se bavíme o listopadu 2019.

Takže záměr rekonstrukce kotelny se pak rozrostl na tři možnosti: plynové kotle, štěpkové kotle a kombinace obou typů kotlů. U každé varianty se musela vzít v úvahu i cena, která se pohybovala od osmi a půl až do šestnácti a půl milionu. Nakonec díky vstřícnosti našeho zřizovatele – Jihomoravského kraje – byla vybrána kombinovaná varianta v celkové výši třináct a půl milionu korun.

Při rozhodování o jednotlivých variantách je důležité si uvědomit, že v té době byl plyn levný. Naopak návratnost investice při volbě výhradně štěpky byla tehdy velmi dlouhá.

Kotel na štěpku využíváte od loňského roku. Bude sloužit celoročně, nebo jen sezonně?

Štěpkový kotel byl uveden do provozu v listopadu 2021, takže jsme absolvovali první topnou sezonu. Kotelna je určena na ohřev vody pro vytápění, to znamená, že je v sezonním provozu. Naše škola se skládá ze čtyř samostatných budov s centrální kotelnou, jde tak o dálkové vytápění. Centrální ohřev teplé užitkové vody by byl velmi ztrátový, proto využíváme místní zásobníkové ohřívače.

Střední škola technická Znojmo využívá kotel Hargassner Eco-HK 300 s výkonem 299 kilowatt.

Školu jste předtím vytápěli pomocí plynových kotlů. Jaký spatřujete rozdíl mezi aktuálním a předchozím topným systémem?

Původní kotelna byla osazena třemi plynovými kotli z roku 1989. Její výkon byl značně předimenzován, čemuž odpovídala i spotřeba plynu. Po třiceti letech provozu byla již technologie vytápění zastaralá a měla nízkou účinnost. Na kotle již nebylo možno sehnat náhradní díly a vzhledem k jejich stáří také nebyl nikdo, kdo by je uměl opravit a seřídit. Dalším problémem byly nevyhovující emise spalin. Při poslední topné sezoně staré kotelny byl navíc jeden kotel z důvodu poruchy trvale odstaven. Takže nezbývalo nic jiného než doufat, že do konce sezony vydrží alespoň ty zbývající dva.

Při srovnávání starého a nového systému vytápění musíme brát v potaz, že veškeré zařízení původní kotelny bylo zcela vybouráno a nahrazeno novou technologií. Použil bych následující přirovnání: přijeli jsme starým, omláceným autem a přesedli do moderního SUV.

Nový kotel Hargaassner vytápí čtyři samostatné budovy, které jsou propojeny teplovody. Jde o dvě budovy učeben, objekt dílen a objekt tělocvičen.

Jaké byly technické předpoklady pro instalaci kotle? Co taková montáž obnáší a na co by se měli naši čtenáři, pokud se pro něj rozhodnou, podle vás připravit?

Při plánování štěpkového kotle je nutné počítat s větším nárokem na prostor v kotelně. První věcí je zásobník štěpky, který je v našem případě vestavěn do prostoru kotelny. Pojme čtyřicet kubíků paliva a plochou zabere dvacet metrů čtverečních. Druhým předpokladem je vyhrazení prostoru pro dopravník paliva, jelikož i ten má jistou délku. Třetí záležitostí je pak akumulační nádrž, která také zabírá určitý půdorysný prostor.

Jestliže topíte plynem a chcete přejít na jiný typ paliva, je nutné si promyslet, zda je umístění nové technologie do původního prostoru vůbec realizovatelné. Je také důležité naplánovat, jak se bude zásobník paliva plnit, tedy například ručně pomocí zahradního kolečka, pásovým dopravníkem, nakladačem nebo jinak.

Kotel má popelník o objemu asi sto litrů, takže ho stačí vysypávat přibližně jednou za deset dní. Jde navíc o hnojivo s vysokým obsahem fosforu a draslíku.

Kotel na štěpku využíváte jako primární topný zdroj, doplněný zálohovým plynovým kotlem. Za jakých okolností jste již plyn museli využít?

Plynový kotel jsme používali na začátku topné sezony, protože štěpkový byl spuštěn s měsíčním zpožděním. Budova tělocvičen je rozlehlá a nezateplená a vykazuje vysoké tepelné ztráty. Proto musely být v chladnějším období vždy v brzkých ranních hodinách v provozu oba kotle – asi na tři hodiny. Do konce letošního roku by však měla být tato budova již zateplená a pro její vytopení by měl být plně dostačující jen štěpkový kotel. Plynový kotel pak bude sloužit pouze jako záloha.

Jaký typ kotle je ve škole instalován a proč? Jaký má tepelný výkon a je doplněn akumulační nádrží?

Máme zde kotel Hargassner Eco-HK 300 s výkonem 299 kilowatt. Vzhledem k rozsáhlosti topného systému je tento výkon nutný. Kotel je doplněn dvojicí akumulačních nádob, každá má objem pět tisíc litrů.

Jak velké prostory kotel vytápí?

Vytápí čtyři samostatné budovy, které jsou propojeny teplovody. Jde o dvě budovy učeben, objekt dílen a objekt tělocvičen. Největší spotřebu tepla mají tělocvičny, kde se nacházejí dva sály, z nich každý má půdorysný rozměr osmadvacet krát čtrnáct metrů a výšku sedm metrů, dále šatny, čtyři odborné učebny, instalatérská dílna a kotelna. Takže celkově má tato největší budova délku osmdesát a šířku čtyřiadvacet metrů.

Kotel na štěpku je doplněn dvojicí akumulačních nádob o celkovém objemu deset tisíc litrů.

Jak složité je ovládání kotle a co všechno obnáší?

Ovládání kotle Hargassner není složité, je intuitivní. Systém se ovládá jak přes počítač umístěný v kotelně, tak přes mobilní aplikaci, takže máme o chování topného systému neustálý přehled. Větším problémem bylo oba kotle (štěpkový i plynový) vzájemně sladit do jedné regulace. Každý kotel funguje naprosto odlišně – plynový nabíhá okamžitě na plný výkon a je schopen se ihned vypnout, štěpkový to má naopak. Po zapálení postupně nabíhá a do plného výkonu se dostává asi za třicet minut. Při vypínání je to obdobné, postupně musí dohořet. Nicméně tento problém se nám podařilo ve spolupráci s techniky firmy Hargassner a odborníky na regulaci vyřešit a nyní vše funguje naprosto bez problémů. Rádi poradíme, pokud by někdo montoval obdobnou kombinaci kotlů.

Jak často je nutné vynášet popelník?

Kotel má popelník o objemu asi sto litrů, takže ho stačí vysypávat přibližně jednou za deset dní. Jde o dřevěný popel, který je neškodný. Slouží jako výborné hnojivo s obsahem fosforu a draslíku. V areálu školy máme velké travnaté plochy, které tímto popelem hnojíme, případně ho někteří naši zaměstnanci využívají ke hnojení vlastní zahrádky.

Odkud získáváte palivo a kde ho skladujete? A jakou má váš kotel přibližnou spotřebu?

Doprava štěpky zbytečně nezatěžuje životní prostředí – veškeré zásoby se dopravují ze vzdálenosti maximálně padesát kilometrů od Znojma. Dodavatel ji dováží v autech s objemem ložné plochy čtyřicet nebo devadesát metrů krychlových. Zpočátku jsme odebírali menší množství štěpky a nakladačem ji uskladňovali v zásobníku. Později jsme přešli na dodávky většího objemu, kdy část uskladníme pod střechou a zbytek se nechává na hromadě na venkovní odvodněné ploše. Množství devadesát kubíků vystačí přibližně na jeden měsíc.

Ovládání kotle Hargassner není složité, je intuitivní. Systém se ovládá jak přes počítač umístěný v kotelně, tak přes mobilní aplikaci

Čím vás kotel pozitivně nebo naopak negativně překvapil? Jaké výhody v něm spatřujete v porovnání s jinými zdroji tepla?

Musím přiznat, že zatím s ním máme pouze pozitivní zkušenosti. Kotel je plně automatický, jeho obsluha komfortní. Spotřeba plynu díky štěpkovému kotli prudce poklesla, takže jsme mohli zažádat o přeřazení z kategorie středního odběratele do kategorie maloodběratele. Tímto krokem nám odpadne platba za rezervu v síti, což je v našem případě sto padesát tisíc korun ročně. Také je výhodnější cena za jednotku plynu.

Zpočátku škola odebírala menší množství štěpky a nakladačem ji uskladňovala v zásobníku.

Využíváte kotel i jako praktický nástroj při technické výuce na vaší škole?

Samozřejmě, jsem zastánce zásady, že je lepší jednou ukázat než třikrát vysvětlovat. Učím v oboru instalatér předmět vytápění. A není nic lepšího než při probírání příslušného tématu zavést žáky přímo ke kotli a ukázat všechno názorně, od konstrukce až po regulaci.

Doporučil byste kotel doposud váhajícím investorům? Případně pro koho není dle vašeho názoru kotel na štěpku vhodný a pro koho naopak ano?

Po zkušenostech s provozem kotle na štěpku ho mohu jednoznačně doporučit. Této volbě nahrává nejen kolísající cena plynu, ale hlavně nejistota jeho dodávek. Kotel bych nedoporučil pouze tomu, kdo nedisponuje dostatečnými prostory pro uskladnění štěpky a nemá přitom zdroj paliva v dostupné vzdálenosti (jako je tomu v našem případě). V takovém případě není ekonomicky výhodné dovážet ho častěji než dvakrát do měsíce. Naopak tomu, kdo má vyhovující prostory a chce na vytápění ušetřit, bych kotel Hargassner jednoznačně doporučil.

Dřevní štěpku využívá k vytápění například i zámek v Boskovicích. .
Autor: Bc. Helena Široká
Foto: archiv Střední školy technické Znojmo