Jedním z největších projektů, které Milan Vaněrka na zámku zahájil, byla celková modernizace vytápění. Foto: Egeris, Shutterstock

Na zámku v Boskovicích topí dřevní štěpkou. Kotel ovládají přes mobilní aplikaci

Boskovický zámek je historicky první památkou svého druhu, kde k topení používají dřevní štěpku. Generální rekonstrukce vytápění, která zde probíhala v uplynulých měsících, se dotkla téměř všech místností v objektu. Dle místního kastelána Milana Vaněrky dopadla první topná sezona na jedničku.

Pokud bychom si vytvořili seznam nejkrásnějších staveb na Moravě, boskovický zámek by v něm neměl chybět. Zajímavá je i skutečnost, že samotná stavba prošla v nedávné době rekonstrukcí vytápění. Zatímco dříve se zde topilo převážně elektrickými kotli a starými akumulačními kamny, dnes má hlavní slovo kotel na štěpku. Místní kastelán, pan Milan Vaněrka, se s námi podělil o detaily týkající se průběhu rekonstrukce, dosavadních zkušeností s kotlem na dřevní štěpku, ale také prozradil, že rekonstrukcí vytápění opravy na zámku nekončí. V plánu je například přestavba spodního přilehlého parku, do něhož majitelé investovali již v minulém roce.

Aktuálně probíhají na boskovickém zámku rozsáhlé opravy. Architektonický soubor se skládá z několika součástí – vlastního zámku, jízdárny, skleníku i parku, který byl veřejnosti otevřen minulý rok. Jakých částí se opravy konkrétně týkají?

Generální rekonstrukce vytápění se dotkla téměř všech místností v zámku. Ta je již hotová a čekáme na kolaudaci. Dále je spuštěna akce „Rekonstrukce a repase oken jižní fasády jižního křídla”, na niž čerpáme dotaci z programu regenerace městských památkových zón. Máme hotovou projektovou dokumentaci na celou rekonstrukci jižní fasády jižního křídla, včetně přístavby osobního výtahu. Ta je zatím pozastavena z důvodu statického narušení opěrné zdi svahu lesoparku přiléhající k této fasádě. Další akcí, která je dnes ve fázi projektu, je odstranění stropů napadených dřevomorkou. Na tu se narazilo při stavbě vytápění a jsou napadeny stropy ve třech místnostech východního křídla.

Zámek Boskovice. Empírová perla Moravy

Zámek vystavěný v empírovém stylu během let 1819–1826 na místě bývalého dominikánského kláštera patří k nejkrásnějším empírovým stavbám v celé České republice. Nechte se unést čistotou slohové architektury již při vstupu do vestibulu s mohutnými toskánskými sloupy a unikátním trojramenným empírovým schodištěm, objevte rozmanitost zámeckých pokojů a sálů. V přiléhajícím zámeckém parku lze nalézt mnoho vzácných a pozoruhodných dřevin. (zdroj: www.zamekboskovice.cz)

Objekt vlastní šlechtická rodina Mensdorff-Pouilly, která v něm skutečně žije a podílí se i na plánování oprav. Hrabě Ferdinand například vyslovil v minulém roce mnoho plánů s palácovými zahradami – dojde tedy k úpravám i v této části památky?

Já doufám, že brzy ano. Parkové úpravy jsou již na hranici životnosti, zejména v parku za zámkem a na předzámčí. Výsadby byly provedeny v roce 1985 a keře i trávníky již nejsou atraktivní a bude nutné provést jejich razantní údržbu či výměnu. O nové podobě předzámčí a zadního parku již jednáme se zahradními architekty. Spodní park, který byl v loňském roce otevřen veřejnosti a supluje chybějící městský park, by si zasloužil arboristický zásah také a je to v jednání s odborníky.

Modernizací vytápění práce na tomto empírovém klenotu nekončí. Aktuálně se například jedná o nové podobě předzámčí a zadního parku.

Zámek byl v roce 1952 znárodněn a poté byl ne příliš citlivě přestavěn – bylo tu například vybudováno elektrické topení, vlivem kterého došlo k poškození stěn. Jak je řešeno vytápění po rekonstrukci?

Jedná se o teplovodní kotelnu na dřevní štěpku s ústředním vytápěním. Samotná kotelna, sklad štěpky a akumulační nádrže jsou umístěny ve sklepních prostorách severního křídla objektu a odtud je veden páteřní rozvod na půdu, kde se nachází rozdělovač. Jednotlivé otopné větve jsou pak z půdy vedeny dolů, a to nepoužívanými komínovými průduchy. Tento systém byl zvolen z důvodu minimalizace zásahů do historického zdiva a omítek. Rozvody v samotných místnostech byly povětšinou vedeny pod parketami.

Část výkresu projektu vytápění. Ekologický kotel na štěpku pochází od rakouské rodinné firmy Hargassner a dodala jej společnost DŘEVO-PRODUKT SV, spol. s.v.

Podle projektu se počítalo, že veškeré rozvody povedou ve stěnách a za dřevěným obložením oken a dveří. Zásah do budovy by byl velmi velký, proto se zvolila tato varianta. Tam, kde jsou novodobé parkety z 80. let 20. století, se pod nimi nachází železobetonová konstrukce. Vyřezat drážku tak bylo jednoduché. V místnostech s původními historickými parketami to bylo ještě jednodušší, parkety byly opatrně rozebrány včetně podbíjecí podlahy a potrubí se vedlo v zásypu pod nimi. Po následné montáži parket bylo možné místnost opět okamžitě používat. Odpadla nám tak spousta mokrých procesů, malování atd. Samotným topným tělesem v místnostech jsou radiátory, umístěné povětšinou v okenních špaletách.

Páteřní rozvod topné vody je veden z kotelny na půdu, kde se nachází rozdělovač.

Detaily o instalované technologii doplňuje Markéta Václavková ze znojemské společnosti DŘEVO-PRODUKT SV: „Zmiňovaný kotel jsme uvedli do provozu 31. 1 .2023. Jedná se o kotel na dřevní štěpku a pelety o výkonu 300 kW, označením ECO-HK300.1. Kotel má 2 za sebou umístěné vynašeče paliva ve skladu štěpky a plnicí systém pro dopravy štěpky do skladu. V Boskovicích je zdrojem vytápění kotel Hargassner.

Jednotlivé otopné větve jsou pak z půdy vedeny dolů, a to nepoužívanými komínovými průduchy.

Kotel na štěpku využíváte od konce ledna tohoto roku. Má tedy za sebou již první topnou sezonu. Jak kotel obstál?

Ano, topíme od ledna, vyzkoušeli jsme si tedy celou topnou sezónu a funguje výborně. V průběhu zkušebního provozu jsme si odzkoušeli téměř všechny chybové situace a spolu s realizační firmou je doladili.

A bude kotel sloužit celoročně, nebo jen sezonně?

Měl by sloužit pouze sezonně, ale topná sezóna na zámku je od září do konce června.

Nejen vytápění, ale i způsob získávání dřeva je na zámku udržitelný: k topení se používá dřevní štěpka z místních lesů.

Systém Hargassner lze ovládat jak přes počítač umístěný v kotelně, tak přes mobilní aplikaci. Jak jej ovládáte vy?

Systém ovládám přes počítač a i přes mobilní aplikaci, kterou mám v telefonu já a pan hrabě Ferdinand Mensdorff-Pouilly.

Jak je to s návštěvní dobou a na co se veřejnost může nově těšit?

Zámek je otevřený veřejnosti od 1. 5. Prohlídková trasa prošla velkou změnou před sezónou 2020, kdy místnosti svým vybavením získaly zpět podobu, jež měly před rokem 1952. Letos jsme na trase provedli jen několik drobných změn a v některých místnostech je nová květinová výzdoba.

Boskovický zámek s parkem patří mezi nejcennější doklady klasicistní/empirové architektury na Moravě. Celý areál nabízí spoustu architektonicky zajímavých prvků (klasicistní skleník a jízdárna ve slohu tudorovské gotiky, honosná knihovna, rokokové loutkové divadlo). Lze říci, jaká místa patří mezi návštěvníky k těm nejoblíbenějším a nejvíce obdivovaným?

V jarním období je to určitě kvetoucí stoletá magnolie před zámkem. V zámku samotném se potom jedná o jeho vybavení a loutkové divadélko. Nejvíce ale návštěvníci obdivují hlavní zámecké schodiště se vstupním sloupovým vestibulem a hlavní salon s iluzivní výmalbou a původními parketami. Oba prostory patří mezi architektonické skvosty boskovického zámku.

Velkolepá budova s majestátním schodištěm a bohatě zařízenými interiéry je od května opět otevřena široké veřejnosti.

Zámek je vyhlášený unikátními prohlídkami. Každý průvodce má u vás speciálně upravený scénář a jde spíše o vyprávění příběhu než o strohé citování letopočtů a faktů. Zaměřujete se kromě klasického návštěvnického provozu i na jiné akce (svatby, firemní akce)?

Samozřejmě. Svatební obřady je zde možné uspořádat hned na několika místech – hlavní salon, salla terrena, zámecký park. Disponujeme krásným prostorem salla terreny, což je druhý největší sál v zámku, který se nachází v přízemí a je francouzskými dveřmi spojen s parkem. Má samostatné zázemí (kuchyň, toalety, předsálí) a nabízíme ho k pořádání nejen svatebních obřadů, ale i hostin, firemních večírků, oslav a mnoho dalších.

Děkujeme za váš čas a přejeme hodně návštěvníků.

Zdroje:

[1] Rozhovor s p. kastelánem Milanem Vaněrkou, www.zamekboskovice.cz

Autor: Mgr. Kateřina Saidl
Foto: archiv zámku Boskovice, www.zamekboskovice.cz