Cech klempířů, pokrývačů a tesařů na návštěvě v TEGOLA CANADESE

Tegola Bohemia patří na našem trhu se střešními krytinami již deset let k významným dodavatelům živičných šindelů. Díky kvalitním materiálům, ucelenému systému a zákaznickému servisu byla Tegola Bohemia od počátku svého vzniku lídrem při prodeji tohoto typu krytiny na našem trhu. Její kroky vždy směřovaly k vysokému standardu služeb a prosazování kvalitních výrobků i za cenu »nižších« prodejů oproti dovozcům levných krytin ze zámoří a některým tuzemským výrobcům.

Jak se však ukazuje v současnosti, byla tato cesta, mnohdy velmi svízelná a náročná, správná. Jedním z významných předělů bylo uspořádání mezinárodního sympozia OEBB v roce 1998 v Praze o evropské normě EN544. Tato akce významnou měrou přispěla k přijetí a harmonizaci této evropské normy, zabývající se živičnými šindeli se skelnou nebo anorganickou vložkou. Na této akci se zúčastnili téměř všechny významné osobnosti z našeho oboru, mimo jiné pánové Doc. Ing. Z. Kutnar, L. Mazzer (majitel a ředitel Tegola Canadese), C. Duchesne, E. Goger, RNDr. R. Čevelík, p. Z. Švarc, Ing. O. Kunc, Ing. L. Keim, Ing. V. Bernard, Ing. M. Novotný a mnoho dalších.

Tato návštěva však také zahájila úzkou spolupráci s Cechem klempířů, pokrývačů a tesařů (CKPT). Společně jsme se poté podíleli na některých akcích v rámci výstav, např. soutěže učňů, sponzorování při soutěžích apod. V roce 2000 vzájemná spolupráce vyústila ve zvláštní členství v CKPT jako jediného dodavatele živičných šindelů na našem trhu. Tento krok byl vysoce hodnocen také v Itálii u výrobce Tegola Canadese, jehož obchodní politika staví právě na co nejužší spolupráci s pokrývačskými firmami a věnuje obrovské finanční prostředky na vzdělávání a zvyšování profesionality těchto firem a jejich pracovníků.

Přestože Tegola Canadese patří k nejmodernějším výrobcům na světě, řadí se svou produkcí téměř 8 mil. m2 ročně na první místo v Evropě a investuje do nových technologií, směřuje velké úsilí ke kvalitně prováděných realizací.

Management Tegola Canadese, který v současné době řídí více než 75 zastoupení na celém světě, věnuje trhu v České republice velkou pozornost, proto nemohla jeho pozornosti uniknout činnost CKPT. Při jednáních tak vznikla myšlenka na uspořádání setkání zástupců Cechu v Tegola Canadese ve Vitorio Venetto. Přání tak bylo otcem myšlenky a nakonec se podařilo překonat i největší problém naší doby - pracovní vytížení účastníků. V tomto směru patří dík především cechmistru panu Švarcovi, který se ujal organizace za CKPT. Společně se podařilo zajistit účast významných představitelů CKPT: cechmistr Zdeněk Švarc, vrchní rada Ivan Dvořák, přednosta regionu Zlín František Kučík, rada cechu Jiří Sláma, zástupce cechmistra Hary Navrkal a přednosta regionu Praha a Středočeský kraj Jiří Langner. Za firmu Tegola Bohemia se zúčastnili obchodní ředitel Michal Gerych a za obchodní oddělení Pavla Herčíková.

Dlouhá nedělní cesta do Itálie se odehrála v klidné atmosféře a před náročným pracovním dnem byla zakončena večeří. V pondělí již výpravu očekával general manager Tegola Canadese Fabrizio Lante, který nás provedl sídlem firmy, moderními linkami na výrobu šindele, unikátní linkou na výrobu šindele s měděnou povrchovou úpravou, linkou na výrobu nopových fólií, ukázal nám výrobu a vlastní zpracování granulátu, provedl nás laboratořemi, ve kterých se provádí testy kvality. Vysoce ocenil a poděkoval CKPT za činnost a podporu na poli kvality výrobků a práce.

Po obědě nás doprovodil do nedaleké Ceggie, kde sídlí moderní dceřinná firma General Membrane, vyrábějící asfaltové pasy. Také zde nás očekával manager firmy pan Paolo Benvenuti, který nás provedl výrobou a ukázal nám provoz laboratoří, které patří k nejmoderněji vybaveným v Evropě (investice za více než 2,5 mil. DEM).

Celodenní program byl skutečně velmi náročný a skončil v pozdních večerních hodinách. Naším cílem bylo, aby si představitelé CKPT sami vytvořili názor na vlastní firmu a její produkty. Věřím, že získaný dojem podpoří naše slova o kvalitě a tak i my získáme ještě větší podporu ze strany CKPT, aniž bychom se snažili o nekorektní ovlivňování.

Celý program jsme zakončili krátkou návštěvou Benátek a do Prahy jsme dorazili pozdě v noci. Věřím, že návštěva přispěla k prohloubení vzájemných vztahů, pracovních i osobních a především všechny obohatila o nové poznatky, které nám pomáhají v orientaci ve složitých konkurenčních podmínkách.

Autor: Michal Gerych
Foto: -