Přidat na Seznam.cz Přidat na Google News

Centrum bytových proměn míří na kvalitu vnitřního prostředí

V úterý 10. září 2013 bylo slavnostně otevřeno Centrum bytových proměn v Praze Satalicích, které uvádí nové standardy zdravého a příjemného bydlení. To se týká nejen novostaveb, ale i celkových oprav či modernizací bytů a domů. Mezi hlavními partnery tohoto výjimečného projektu patří společnost Multi-VAC spol. s r.o, která se podílí na zvýšení kvality vnitřního prostředí našeho bydlení.

Multi-VAC je v tomto projektu členem aliančního uskupení vybraných firem, které se pro tento účel podařilo soustředit pod garancí renomovaného správce bytového fondu SBD Praha v nově otevřeném bytovém studiu v Praze-Satalicích, ulice K Nádraží 19. Návštěvník zde na jednom místě nalezne ucelenou nabídku produktů a služeb určených uživatelům bytů.

Vchod do Centra bytových proměn z ulice K Nádraží 19 (Praha-Satalice)

Vnitřní klima

Zdravé vnitřní prostředí je v dnešní bytové výstavbě zcela prvořadé. Větší důležitost má už jen bezpečnost; stavba se nesmí zhroutit, musí být stabilní, ani nesmí kohokoliv, kolemjdoucího, uživatele nebo návštěvníka ohrožovat zdraví škodlivými látkami.

Nové požadavky na co nejnižší ztráty tepla při užívání bytových a rodinných domů zavedly do praxe ještě nedávno zcela neznámé pojmy, jako je vysoká vzduchotěsnost stěn a oken a jejich tepelná izolace. To konkrétně znamená, že zatímco si domy stavěné cca před 20 lety „dokázaly” zavřenými okny za jedinou hodinu vyměnit s okolím dvojnásobek až několikanásobek objemu vzduchu, dnešní dům si vymění jen 60 % objemu vzduchu, nejlepší pasivní domy jen 20 %. Ještě nápadnější to je u ztrát tepla. Dnešní „běžné” pasivní domy ztrácí svým provozem 20 kWh tepelné energie vztažené na 1 m2 obytné plochy za kalendářní rok. Ty nejlepší 8 kWh až magickou nulu. Již řečené starší domy ztrácely i přes 500 kWh/rok/m2!

Pohled do interiéru (foto Centrum bytových proměn)

Nebezpečí vydýchaného vzduchu

Těsnost oken a celého domu má za následek, že obyvatelé domu v zimě vydýchávají vzduch rychleji, než kolik stačí těsná okna vyměňovat. Obvykle se to pozná tím, že vzduch je vlhký, vydýchaný, rosí se okna apod. Jenže to je jen část problému, většinou měně závažná.

Daleko významnější, i když méně zjevné je, že dochází v místnostech k hromadění CO2, oxidu uhličitého, které nejsme schopni lidskými smysly zaznamenat. Dlouhodobá zimní vydýchanost lidských obydlí, kdy stoupne koncentrace CO2 z doporučených 700 ppmv (objemových miliontin) na 2 až 3 tisíce ppmv i víc. Podle americké normy ASHRAE (American Society of Heating, Refridgerating and Air) vznikají delším pobytem v takovém prostředí trvalé zdravotní potíže.

Nadměrná vlhkost

V současné době, kdy se rok od roku zlepšuje těsnost oken i celých budov, je potřeba se soustředit na zajištění takového prostředí uvnitř domácností, které nebude pro rodinu rizikem. U moderních zateplených budov s kvalitními těsnými okny dochází v důsledku vyšší vzdušné vlhkosti k růstu plísní a zvyšuje se podíl oxidu uhličitého. Tak se i u nového bytu či domu mohou především přes zimní měsíce objevit na stěnách plísně, které ohrožují naše zdraví a způsobují závažné zdravotní potíže. Běžným ukazatelem nadměrné vlhkosti jsou výrazně orosená okna. Čtyřčlenná domácnost vyprodukuje 12,5 kg vodní páry denně a přibližně 0,225 kg/h čistého CO2, což za normálního tlaku představuje objem 123 l. V uzavřeném domě o objemu 300 m3 by to představovalo zvýšení obsahu oxidu uhličitého z 700 ppmv na 1115 ppmv za hodinu a necelých 10 000 ppmv za 24 hodin. To je prostředí, opět podle normy ASHRAE, ve kterém se lze vyskytovat jen po dobu cca do 4 hodin. Pro trvalý pobyt je to vysloveně škodlivé prostředí.

Další škodliviny

Rovněž nesmíme zapomínat na ostatní škodliviny, které významně zhoršují kvalitu vnitřního prostředí. Patří mezi ně například látky uvolňující se z vnitřního vybavení, nábytku, stavebních materiálů, zařizovacích předmětů a chemikáliích používaných při úklidu. Patří mezi ně také formaldehyd, azbest, uhlovodíky, radon, ozón, oxidy dusíku a oxidy síry a těkavé látky. V dobách před těsnými okny bylo základní větrání zajištěno infiltrací, tedy přirozeně, netěsnostmi oken a dveří. Řešením může být časté jednorázové větrání okny. S ním ale vnikají do domácností nečistoty, nebezpečné plyny, prach a hluk. Z hlediska ekonomických nákladů je toto přirozené větrání okny nevýhodné především v zimních měsících, protože vnitřní teplý vzduch i s teplem vypustíme a vnější chladný vzduch potom ohříváme na požadovanou vnitřní teplotu. Vhodným řešením je nucené větrání, buď centrální anebo lokální.

Rekuperační jednotky od Multi-VAC s.r.o.

Společnost Multi-VAC s.r.o. je dlouholetým dodavatelem kvalitních rekuperačních jednotek od významného českého výrobce 2VV. Na trhu působí více jak 20 let. V Centru bytových proměn si tak můžete prohlédnout rekuperační jednotku VENUS Comfort určenou pro byty a rodinné domy, která je hlavní představitelkou lokálního větrání. Využitím rekuperační jednotky ušetříte při větrání až 95 % tepelné energie, která by byla při větrání okny bez užitku vypuštěna do okolního prostředí. Dalším podstatným přínosem je filtrace vzduchu, díky níž se do domácnosti nedostane většina prachových částic, které s sebou nesou riziko alergií a v neposlední řadě zvyšují frekvenci úklidu.

Designový ovladač k rekuperační jednotce

Hlavním přínosem rekuperační jednotky je především odvod vnitřního znehodnoceného vzduchu, ze kterého se využívá tepelná energii pro ohřev čerstvého vzduchu z venku. Výsledkem je výměna odpadního vzduchu za čerstvý filtrovaný vzduch s ideálním množstvím kyslíku, bez prachu a s optimální hodnotou CO2 na úrovni 400 ppmv. Je tak dosaženo zdravého prostředí, které je důležité především pro děti a starší osoby.

Závěr

Navštivte centrum bytových proměn, případně přímo firmu Multi-VAC a zjistíte, jak je jednoduché vytvořit zdravé životní podmínky i ve znečištěném městě.

Více se o projektu dozvíte na http://www.bytovepromeny.cz nebo na http://www.multivac.cz. Případně můžete zhlédnout video na www.youtube.com/watch?v=TKgZiW3naZE.

¹) Zpracováno podle pokladů Multi-VAC
Autor:
Foto: Archiv firmy