České betonové zdivo bez omítek

Betonové a liaporbetonové tvárnice značky LIVETHERM jsou v současné době jediným stavebním materiálem, se kterým lze dosáhnout zajímavé betonové struktury povrchu v interiéru i exteriéru, v případě obvodového zdiva i požadovaných tepelně izolačních vlastností.

Je zažito, že se beton hojně používá ve stavebnictví do základů a samotné betonové tvárnice pro svoji pevnost, jednotný a hladký povrch pak při výstavbě zejména nebytových prostor (sportovišť, škol, průmyslových staveb aj), kde je řešena úspora absencí omítek. Dnes je však možné díky tvárnicím systému LIVETHERM realizovat pohledové provedení zdiva nejen v interiéru, ale i na fasádě domu, použít je jak v komerční, tak i bytové výstavbě.

Tvárnice stavebního systému LIVETHERM od českého výrobce BETONOVÉ STAVBY - GROUP s.r.o. totiž doznaly v letošním roce velkých změn, které značně rozšířily možnosti jejich využití, navíc i pomohly zjednodušit práci s nimi.

Klíčová úprava tvárnic LIVETHERM

V návaznosti na již proběhlé realizace staveb a díky zpětné vazbě prováděcích firem a projekčních kanceláří jsme pro stavební sezónu 2016 provedli konstrukční změny při výrobě tvárnic.

Jednou z hlavních úprav jsou prolisy tepelně izolační vložky, díky kterým je možné nyní tvárnice maltovat celoplošně. Kromě zjednodušení samotného úkonu maltování a zdění je tím rovněž dosaženo utěsnění ložné spáry proti pronikání vody do izolačního prostoru. Právě tato úprava je proti dosavadnímu provedení klíčová a je důležitá nejen při pohledovém provedení zdiva, ale i v samotném průběhu výstavby, kdy se kladou požadavky na rychlou výstavbu a vysychání stavby.Dříve se totiž provádělo maltování nosné části tvárnice a vnější skořepiny. Pokud se však maltování dělalo ručně pomocí zubové stěrky, nebylo většinou dosaženo rovnoměrného nanesení lepidla v celé délce přední skořepiny chránící tepelně izolační vložku, a tak často docházelo k průniku dešťové vody do prostor izolace.

Zdění

Prolis spodní hrany

Obvodové tepelně izolační, nosné i příčkové tvárnice systému LIVETHERM jsou, jak již bylo zmíněno, určeny ke zdění na tenkovrstvou maltu (lepidlo). Před úpravami (do roku 2015) netvořily při požadavku na pohledové provedení rovnoměrný rastr, protože svislé spáry byly znatelnější než vodorovné. Od sezóny 2016 jsou však všechny tvárnice vyráběny s tvarovým prolisem spodní hrany, a tak vodorovná i svislá spára mají shodnou kresbu (obdélníkový tvar 20×30 cm). Tato úprava platí pro obě strany tvárnic a pohledové zdivo je tak možné provést jako fasádu domu i stěny v interiéru. Výjimku tvoří pouze nosné tvárnice TNB/TNL 175, které by s přidaným osazením na obou stranách (zúžení nosné plochy tvárnice) nesplňovaly požadovanou únosnost zdiva.

Spárování

Pohledové provedení betonových tvárnic

Spárování zdiva, především u vnějších povrchů, provádíme strojním spárovacím přípravkem a následně povrch ošetříme hydrofobním čirým nebo tónovaným nástřikem. V interiéru je možné stěny vymalovat rovněž do požadované barevnosti. Volba nástřiku barvy (pro barevnost i ve spárách) nebo aplikace válečkem (pro zvýraznění spár tvárnic) je již na vkusu každého stavebníka.

Pohledové provedení betonových tvárnic je stále častěji využíváno pro svůj originální vzhled, ale je také volbou pro investory, kteří staví z vlastních omezených zdrojů. Celé roky pak mohou mít zateplený dům neomítnutý nebo dodatečně mohou na betonovou skořepinu nalepit kamenné či cihlové obklady.

Autor: Roman Štumpf
Foto: Archiv firmy