Zásobník se zkapalněným plynem nezávislý zdroj energie

Představujeme Vám moderní, pohodlnou a ekologickou variantu realizace dodávek tepelné energie - zkapalněný propan. Propan je možné použít jako kompletní zdroj energie (k vytápění, pro přípravu teplé užitkové vody, k vaření) proto veškerré objekty v oblastech, ve kterých se pro o neúměrně vysoké náklady neuvažuje o plynofikaci zemním plynem, nebo jako dočasný zdroj v místě, kam bude zemní plyn zaveden v dohledné době. Propan dokáže zemní plyn dokonale zastoupit a v případě pokračující plynofikace je pak možné plynule, pouze výměnou trysek u s spotřebičů, přejít na použití zemního plynu.

Přednost vytápění propanem

Použitím propanu k vytápění šetříte životní prostředí. Při jeho spalování nevzniká žádný pevný odpad ani saze, množství emisí je několikanásobně menší než při využití pevných paliv. Obsluha systému vytápění je jednoduchá a komfortní, zásobníky nevyžadují žádnou speciální obsluhu a údržbu. Vyžadují minimální finanční náklady na umístění, nevyžadují výstavbu žádných speciálních objektů nebo místností. Jistě existuje i výhodnější využití prostoru přízemí nového rodinného domu než pro kotelnu a sklad uhlí.

Základním zdrojem energie propanového vytápění je zkapalněné médium uložené v zásobníku. Při vlastním odběru plynu dochází odpařováním propanu zpětně k přechodu do plynného skupenství, spotřebiče pak využívají odpařený propan stejným způsobem jako běžný zemní plyn. Zásoba plynu v zásobníku je snadno kontrolovatelná a operativně doplnitelná.

Správný partner

Důležitá je samozřejmě správná volba partnera pro realizaci dodávek plynu. Společnost Český Plyn k.s. se sídlem v Praze-Satalicích představuje specialistu pro oblast distribuce a prodeje zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG). Historie firmy sahá do roku 1942, pod jménem Český Plyn k.s. společnost vystupuje od roku 1996. Od tohoto roku si také udržuje vedoucí pozici v celkovém objemu plynu prodaného na tuzemském trhu. Díky optimální velikosti vlastních skladovacích kapacit a využití moderních autocisteren (včetně speciální terénní autocisterny 4x4, jediné svého druhu v ČR) zaručujeme plynulost dodávek kvalitního plynu po celý kalendářní rok.
Zásobníky na zkapalněný propan můžeme rozlišit podle jejich velikostí a dlezpůsobu osazení zásobníku v terénu. Optimální variantu Vám vždy doporučí náš obchodně-technický zástupce ve spolupráci s projektantem. Pro rodinné domky a menší provozovny jsou obvykle vhodné zásobníky o objemu 2 700 - 5 000 litrů. Standardně se dodávají ve dvou různých variantách:

Nadzemní zásobník je vhodný pro místa s dostatkem volného prostoru. Výhodou jsou takřka nulové stavební náklady, nejsou potřeba žádné náročné zemní práce. Zásobníky se umísťují na základový betonový panel, který Český Plyn k.s. dodává standardně společně se zásobníkem, bez jakýchkoliv dodatečných plateb.

Podzemní zásobník je nejméně rušivý pro životní prostředí, zabírá méně prostoru a je chráněn proti vnějším vlivům. Pro zásobník se musí provést dostatečně velký výkop, aby vrstva obsypu pískem činila kolem celého zásobníku nejméně 20 cm. V místech s vyšší hladinou spodních vod musí být zajištěn proti vyplavení, podzemní zásobníky se pak kotví na podkladovou betonovou desku. Podzemní zásobníky jsou opatřeny speciální protikorozní povrchovou úpravou PERMATEX, která ve spojení s tzv. systémem aktivní protikorozní ochrany značně prodlužuje životnost zásobníku.

Možnosti financování

Český Plyn nabízí různé finanční způsoby zajištění instalace zásobníků. Varianta poskytnutí zásobníku je vždy doporučena tak, aby zohledňovala předpokládanou délku a způsob jeho využití. Zákazník může zásobník obdržet oproti běžné nájemní smlouvě nebo splacení jednorázové částky za dlouhodobý nájem. Finančně nejvýhodnější a nejoblíbenější produkt vhodný pro každého představuje tzv. Dodávka a měření spotřeby plynu prostřednictvím plynoměru v kombinaci s měsíčními zálohovými platbami. Systém odběru a vyúčtování je totožný jako u zemního plynu. Zákazníkovi je zdarma poskytnut zásobník a odběratel pravidelně měsíčně platí pouze zálohové platby (SIPO, trvalý příkaz, poštovní poukázka), odpovídající předpokládané spotřebě plynu. Platby jsou jednou ročně po odečtu plynoměru porovnány se skutečnými náklady a případný nedoplatek či přeplatek je vyúčtován. Tento produkt přináší řadu výhod: zákazník neplatí velkou jednorázovou částku za první naplnění celého zásobníku, snadno si ověří vlastní spotřebu, neobtěžují ho faktury za revize či nájem zásobníku.

Služby a jejich dostupnost

Český Plyn pro své zákazníky samozřejmě zajišťuje i celoroční servis technologie. Dlouholeté zkušenosti a současně vysoký technický standard společnosti garantují zákazníkům profesionální přístup našeho týmu obchodně-technických zástupců při řešení zadaných projektů. Vlastní realizaci plynofikace, včetně pomoci při stavebním řízení, zajistí Český Plyn prostřednictvím celorepublikové sítě více jak dvou set partnerských montážních firem. Samozřejmostí je 24-hodinový FULL SERVIS: Vyskytne-li se u zákazníka technický problém, náhlý nedostatek plynu nebo jiná akutní situace, může se kdykoliv obrátit na naší modrou zákaznickou infolinku 844 11 11 55. Péče o zákazníka u nás nekončí podepsáním smlouvy, ale naopak - tím spolupráce začíná.

Uvažujete o využití zkapalněného uhlovodíkového plynu? Gratulujeme Vám k Vaší dobré volbě. K Vaší dispozici je náš zasilatelský prospektový servis, který Vám umožní získat základní informace o možnostech využití propanu k vytápění. Na celém území ČR působí tým našich obchodně-technických zástupců. Při nezávazné, samozřejmě bezplatné, schůzce Vás naši pracovníci seznámí se všemi podmínkami užívání zásobníku, naleznou optimální variantu poskytnutí zásobníku, určí jeho správnou velikost a umístění… Na základě požadavků Vám následně připraví cenovou nabídku šitou „na míru“. Vše potřebné pro získání informací nebo termínu schůzky pro Vás zajistíme na naší modré zákaznické infolince 844 11 11 55, resp. prostřednictvím e-mailu info@ceskyplyn.cz. Důvěřujte silným, obraťte se na Český Plyn!

Autor: Marian Choma
Foto: Archiv firmy