CETRIS® AKUSTIC FINISH – novinka pro akustické obklady

Společnost CIDEM Hranice, a.s. rozšířila v letošním roce sortiment akustických cementotřískových desek o novinku – desku CETRIS® AKUSTIC FINISH. Kromě vyvrtaných otvorů je tento typ desky navíc opatřen povrchovou úpravou – nástřikem základní a vrchní barvy na bázi modifikované akrylátové pryskyřice.

Stavba musí fungovat jako celek. Stavební dílo je složeno z několika základních elementů, bez kterých objekt není funkčním celkem. Stavební dílo, tak jako jakákoliv stavba jiného charakteru, stavba těla, stavba atomu apod., je složena z jednotlivých elementů, které spolupůsobí, vzájemně se ovlivňují a musí na sebe správným způsobem navazovat. Bez těchto vzájemných funkčních vazeb bude stavební dílo vykazovat vady a poruchy.

To platí i po stránce funkčnosti pro ochranu proti hluku. Proto i jednotlivé elementy, které implementujeme do stavebního díla, musí vykazovat určité charakteristické vlastnosti z hlediska akustiky, aby se vzájemným propojením s ostatními konstrukčními prvky staly správně fungujícím celkem z hlediska ochrany proti hluku.

Prostorová akustika

Sledovanými parametry při návrhu, projektování ale i při realizaci stavebních konstrukcí je vzduchová a kročejová neprůzvučnost, často se ale zapomíná i na parametry prostorové akustiky.

Prostorová akustika hodnotí šíření hluku v místnostech v budovách. Sledování vlastností prostorové akustiky je důležité zejména v místnostech sloužících pro přednes mluveného slova a hudby, v místnostech sloužících pro záznam zvukového signálu a v dalších vybraných prostorech – jako jsou například shromažďovací a sportovní prostory.

Prostorovou akustiku je nutné řešit v prostorech pro:

  • kulturní účely (sály divadel, kin, koncertní haly apod.),
  • školní výchovu (školní učebny, posluchárny, denní místnosti jeslí a mateřských škol, tělocvičny apod.),
  • veřejné účely (sportovní haly, plavecké haly, nádražní a letištní haly, dvorany veřejných budov apod.).

Mimo tyto prostory je vhodné řešit prostorovou akustiku v některých prostorech, kde dochází ke shromáždění většího počtu lidí (restaurace a jídelny, halové kanceláře) a také v některých průmyslových provozech, kde může správné řešení pohltivosti prostoru přispět ke snížení hluku v interiéru.

Akustické studie

Ve fázi projektu je proto nutno provádět akustické studie řešící prostorovou akustiku exponovaných prostorů. V rámci této studie jsou navrženy akustické materiály řešící akustiku daného prostoru a proveden výpočet doby dozvuku dle postupu uvedeného v platných normách.

Důležitou veličinou pro prostorovou akustiku je doba dozvuku daného prostoru. Ta ovlivňuje vlastnosti přijímacího prostoru vzhledem k prostoru, který vysílá zvukové vlny. Přijímací prostor by měl mít z hlediska stanovení vzduchové neprůzvučnosti hodnotu doby dozvuku co nejnižší.

Obklady vnitřních povrchů

Výrazný vliv na tento parametr má volba obkladového materiálu všech vnitřních povrchů – stěn a podhledů. Vhodným řešením je použití obkladu z desky CETRIS® AKUSTIC, který se příznivě podílí na zlepšení prostorové akustiky a pohlcování zvuku ve vnitřních prostorách. Výborných hodnot činitele zvukové pohltivosti je v případě skladeb s deskou CETRIS® AKUSTIC dosaženo pravidelnou perforací – vyvrtáním pravidelných otvorů o průměru 12 mm.

Sortiment akustických cementotřískových desek rozšířil výrobce CIDEM Hranice, a.s. v letošním roce o novinku – desku CETRIS® AKUSTIC FINISH. Tento typ desky je navíc opatřen povrchovou úpravou – nástřikem základní a vrchní barvy na bázi modifikované akrylátové pryskyřice. Barevný odstín je možné zvolit ze široké škály odstínů vzorkovnice RAL nebo NCS.

Nové vlastnosti

Ve srovnání s jinými akustickými obkladovými materiály je při použití cementotřískové desky CETRIS® AKUSTIC FINISH zajištěna navíc vysoká odolnost proti mechanickému proražení (například míčem) a odolnost vůči vlhkosti – to vše při zachování vysoké třídy reakce na oheň (A2-s1,d0). Tyto parametry předurčují použití tohoto nového typu desky CETRIS® především do sportovních zařízení, prostor s proměnlivou teplotou a vlhkostí, objektů se specifickými požadavky.

Parametry cementotřískové desky CETRIS® AKUSTIC FINISH
CETRIS® AKUSTIC FINISHCementotřísková deska s předvrtanými otvory, hladký povrch, opatřená základním podnátěrem a finální povrchovou úpravou dle vzorníku
základní formát1250 × 625 mm
tloušťka desky8, 10 mm (po dohodě 12, 14, 16, 18 mm)
plošná hmotnost8 mm – 10 kg/m2, 10 mm – 12,5 kg/m
službavyvrtané otvory – průměr 12 mm, odstup děr 30–32 mm
typ reliéfuhladká
povrchová úpravazákladní barva, finální barva
odstínydle vzorníku RAL, NCS – vhodnost odstínu konzultujte s výrobcem

Zabudováním cementotřískové desky CETRIS® AKUSTIC FINISH do systému obkladu stěny nebo podhledu (pod stropní nebo střešní konstrukcí) spolu s nosnou konstrukcí, akusticky účinnou textilií a vloženou minerální vlnou získáme nejen esteticky zajímavý, ale i funkční obklad zlepšující prostorovou akustiku.

Vznik produktu CETRIS® AKUSTIC FINISH byl realizován za finanční podpory EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ.

Autor: Ing. Miroslav Vacula
Foto: Archiv firmy