Chillventa 2008 - skvělá premiéra

Chillventa 2008, mezinárodní veletrh chlazení, klimatizace, větrání a tepelných čerpadel slavil ve dnech 15. až 17. října 2008 oslnivý start: 29.490 návštěvníků z celého světa se přišlo seznámit s výrobky a službami od 804 vystavovatelů ze 43 zemí 2. Z České republiky se veletrhu zúčastnilo 11 firem. Příští Chillventa se uskuteční v Norimberku od 13. do 15. října 2010.

V Norimberku zavládla euforie. “ Je to něco výjimečného, jestliže je zbrusu nový veletrh během necelých dvou let od počátečních příprav více či méně katapultován z nuly k mistrovským číslům. Něco takového je možné jen tehdy, když se průmysl úzce ztotožní s novou výstavou,““ řekl pro novináře nadšený Walter Hufnagel, předseda představenstva společnosti NürnbergMesse. Jeho slova ocitovala zkrácená závěrečná zpráva z tohoto veletrhu, ze které tento příspěvek čerpá. Základní pocity vystavovatelů a návštěvníků Chillventy lze shrnout jako vysoké zadostiučinění: “Průmysl představil na první Chillventě sebejistou tvář a učinil tak rozsahem a kvalitními prezentacemi mnoha výstavních stánků,”“ řekla s potěšením Gabriele Hannwacker, ředitelka veletrhu Chillventa a doplnila: “To, o co usilovalo mnoho zájmových organizací a jednotlivých osobností, se nyní uskutečnilo. Vznikla vysoce kvalitní výstava v jejich pojetí, která odráží jejich myšlenky a představy do velké šíře.”

Například průmyslová tepelná čerpadla, která byla v Norimberku k vidění poprvé na výstavě, zaznamenala výjimečný start. Citujme znovu Waltera Hufnagela: “My a naši partneři jsme věnovali intenzivní pozornost tomuto důležitému energetickému řešení budoucnosti.”

Obsáhlý doprovodný program, který začal už den před vlastní výstavou, byl vnímán také jako úspěšný: symposií a fór se účastnilo na 600 zájemců z různých zemí. Svou rozmanitostí doprovodný program pokryl veškerý světový průmysl v segmentu výrobků a služeb pro chlazení a klimatizaci: od absorpčního chlazení, přírodních chladiv, energetické úspornosti, rekuperace tepla, technologického a komerčního chlazení, energeticky úsporných ventilátorů, chlazení v potravinářství, snížení emisí CO2 v systémech chlazení a klimatizace atd. až po tepelná čerpadla.

Obr.. 1: Jeden ze vstupů do veletržního komplexu v Norimberku.

Energetická účinnost - klíčová záležitost veletrhu

Účast více než osmi stovek vystavovatelů a množství diskusí, fór a dalších událostí na premiéře mezinárodního veletrhu Chillventa v Norimberku ukázalo na další fakt. Totiž že podstatné zdokonalení energetické účinnosti v oblasti větrání, chlazení, klimatizace a provozu tepelných čerpadel, které si podle organizátorů výstavy žádají hlavně environmentální ohledy, může být bez obtíží docíleno moderními systémy bez nepříznivého dopadu na funkčnost nebo výkonnost těchto systémů. Za redakci dodejme (na základě řady rozhovorů na toto téma), že nemálo investorů pociťuje nemenší význam vysoké energetické účinnosti v posílení vlastní energetické nezávislosti.

Tento trend byl patrný ve všech segmentech Chillventy, ať už šlo o systémy větrání a klimatizace pro úřady, správní a administrativní budovy, o mrazicí a chladicí systémy v supermarketech a průmyslu, a nebo jen o menší klimatizační jednotky pro rodinné nebo bytové domy.

Hlavní odpovědnost za zvyšování energetické účinnosti mají energeticky úsporné články výroby, rychle rostoucí uplatnění rekuperace tepla a řídících systémů, které optimalizují provoz jednotek větrání, chlazení a klimatizace tak, že ho plynule přizpůsobují aktuálním potřebám. Tepelná čerpadla – včetně zařízení přepínatelných do režimu chlazení – v budoucnu významně přispějí k dosažení cílů při ochraně životního prostředí, které dnes požaduje množství zákonů a závazných směrnic o energeticky úsporném vytápění a klimatizaci budov. Snadno instalovatelná a srovnatelně levná tepelná čerpadla, která využívají venkovní vzduch jako zdroj tepla, jsou tak považována za řešení s výjimečně dobrými vyhlídkami, uzavírá zpráva.

Česká a slovenská účast na Chillventě 2008

Z České republiky se tohoto veletrhu účastnilo 11 firem, ze Slovenska jedna. Do obou národních účastí nepočítáme společnosti, které se veletrhu účastnily jako dceřiné podniky v rámci prezentace nadnárodní společnosti se sídlem mimo obě republiky.

Chillventa je hrdá na mimořádně úspěšná čísla, která vyniknou zejména u zbrusu nového veletrhu, jak se Chillventa prezentuje. Vystavovatelé včetně českých, s nimiž jsme na veletrhu hovořili, se ale neubránili srovnání této akce s již tradičním veletrhem IKK (Mezinárodní veletrh chlazení, klimatizace a větrání) s podobnou nomenklaturou, v níž chyběla tepelná čerpadla. IKK 2008 se měl konat o týden dříve ve Stuttgartu a většina českých vystavovatelů uvažovala s účastí i zde. Až na poslední chvíli byl však IKK zrušen.

Stěží lze věřit, že realizační tým Chillventy začínal od nuly. Z pohledu českého vystavovatele byla ale Chillventa je bezesporu přitažlivá blízkostí Norimberku k České republice a tudíž snadnou dostupností po nové dálnici. Pro některé bylo asi obtížné rozhodování, jestli obsadit obě výstavy nebo si jednu vybrat, ovšem blízkost hranic by byla důležitá. Ať už bylo zákulisí souběhu Chillventa/IKK, které nakonec vyústilo odvoláním IKK, jakékoliv, výsledné řešení bylo nakonec šetrné jak vůči vystavovatelům, tak návštěvníkům. V tom by si mohli vzít příklad čeští organizátoři výstav.

Obr. 2: Jednu z největších českých expozic měla společnost JDK, spol. s r.o.

Čeští vystavovatelé na Chillventě jednomyslně kladně hodnotili také vysokou a v Německu typickou organizační úroveň a bezvadné služby. Zdá se ale, že Chillventa přinesla ještě něco navíc. “Chillventa má nejlepší služby jak směrem k vystavovatelům tak k návštěvníkům,” řekl Ing. Václav Valter, předseda Kovodružstva v.d. ze Strážova, jedné z českých vystavujících firem. “Mám na mysli internetový katalog vystavovatelů Chillventy 2008 s prezentacemi produktů, vyhledáváním podle oborů a živými prokliky na stránky vystavovatelů. Sotva jsme ráno nastoupili na stánek, dostavili se zákazníci z Turecka. Byli dobře informovaní o naší produkci a přišli projednat konkrétní obchod. Netušili jsme, o koho jde, viděli jsme je poprvé. Řekli nám, že nás před veletrhem vyhledali na stránkách www.chillventa.de,” uzavřel Václav Valtr a naznačil možnosti, které by mohly zaujmout i naše pořadatele výstav.

Seznam českých a slovenských vystavovatelů:

Amagasaki Pipe Czech s.r.o. (CZ),
EM Polar k.s. (CZ),
GTB Group s.r.o. (CZ),
HTS Heat Transfer Systems s.r.o. (CZ),
JDK, spol. s r.o.,(CZ),
KOVODRUŽSTVO v.d. (CZ),
Lloyd Coils Europe s.r.o. (CZ),
NEPA, spol. s r.o. (CZ),
PŘÍHODA s.r.o. (CZ),
Schiessl s.r.o. (CZ),
Schiessel, s.r.o. (SK),
SINOP CB a.s.

V příštím čísle časopisu Stavebnictví a interiér se zastavíme u expozic některých výše uvedených vystavovatelů z České republiky.

Obr. 3: Další z velkých českých expozic patřila společnosti SINOP CB a.s.

1 Zpracováno z podkladů NürnbergMesse GmbH a redakčních poznatků.
2 Údaje o počtu vystavovatelů a návštěvníků byly kontrolovány a certifikovány společností Society for Voluntary Control of Fair and Exhibition Statistics (FKM), Berlin.

Autor: RNDr. Jiří Hejhálek
Foto: Helena Hejhálková