Hornorakouský architekt Alfred Barth se při tvorbě konceptu stavby inspiroval poválečnou modernou.

Ve všem je nějaký háček

Inspirovaný poválečnou modernou, jednoduchý, ale současně hodnotný. Takový je dvoupodlažní dům navržený kanceláří PB+P Architekten. Zapadá, a přesto nejpozději na druhý pohled upoutá.

Kvalita i navzdory omezeným prostředkům a omezenému množství materiálu,” tak charakterizuje poválečnou modernu hornorakouský architekt Alfred Barth.

Právě touto epochou se Barth při tvorbě svého konceptu inspiroval, a to proto, že investor stavby má pro období 50. let minulého století slabost. Byla to jeho první myšlenka, první nápad – a ten je na současné podobě stavby i použitém materiálu jasně viditelný. Neobvyklé na projektu bylo, že přízemní prostor objektu měl sloužit jako velkoplošná garáž. V prvním poschodí pak vznikly i bytové jednotky, protože zahušťování měst a jejich okolí je dnes v Linci i jinde ve světě velkým tématem. „Tlak na zhodnocení je velký. Jsme nuceni dodatečně zahušťovat,” vysvětluje Barth.

Dům v Leondingu – na předměstí hornorakouské metropole Linec – stojí u vysoce frekventovaného vjezdu do města. To je příčinou uzavřené fronty objektu směrem k ulici. Přízemí je železobetonové, obložené fasádními kovovými kazetami. Vzhled horního patra s obytným prostorem určují desky z masivního dřeva a zavěšená odvětrávaná fasáda. Dominantním prvkem fasády je její obložení PREFA profilem s vlnou (Profilwelle) v barvě přírodního hliníku. „Materiál se svou jednoduchostí a vysokou kvalitou k objektu perfektně hodí. Podtrhuje jeho industriální charakter,” zdůrazňuje architekt.

Vzhled horního patra s obytným prostorem určují desky z masivního dřeva a především zavěšená odvětrávaná fasáda.

Autonomní objekt

Alfred Barth nechtěl domem provokovat. To cílem kanceláře pb+p Architekten rozhodně není. „Dům se měl dobře začlenit do okolní zástavby, ale přesto mít ,něco do sebe',” popisuje autor identitu stavby. A budova je tak skutečně vnímána – nejpozději na druhý pohled. I když je v oblasti mnoho malých, půvabných staveb, není reálné všechny je zachovat. Aby bylo možné uspokojovat stále rostoucí potřebu prostoru k bydlení, je třeba povzbuzovat architekty k dalšímu, novátorskému pojetí rozvoje měst.

Od zimní zahrady až po komerční stavbu

Mezi Tyrolskem a Vídní, od stavby zimní zahrady až po komerční objekty – portfolio šestičlenné kanceláře pb+p Architekten je bohaté. Počet objektů, které kancelář navrhne a realizuje během jednoho roku, se pohybuje mezi dvaceti až třiceti. Alfred Barth pracuje v architektonické kanceláři od doby svých studií a od počátku měl možnost prosazovat vlastní způsob práce. „Jsme flexibilní v přístupu i stylu,” zdůrazňuje. Kancelář nepřičítá velkou váhu působivému vystupování na veřejnosti a nápadné sebeprezentaci. Žije z pověsti šířené ústně, a přitom je plně vytížená – to je důkazem opravdového uznání kvality její práce.

Ačkoli si Alfred Barth nebyl zpočátku jist, jestli se stane architektem, jeho vzdělání a kariéra ho k tomuto povolání brzy nasměrovaly. A stejnou cestu by prý zvolil zase. Narodil se v hornorakouském Hausrucku a studovat odešel na vyšší technickou školu do Hallstattu (HTBLA Hallstatt). Tam se naučil mnohé z toho, co mohl později aplikovat v praxi. Po krátkém působení v nábytkářské branži a pozemním stavitelství studoval architekturu na Univerzitě umění a průmyslového designu v Linci. Už tehdy ho ovlivnilo více uměleckých proudů, což se promítlo i do jeho práce.

Barth se snaží své návrhy vždy vhodně zakomponovat do kontextu místa. Úkol se pro něho navíc stává skutečně zajímavým až ve spojitosti s nejrůznějšími výzvami.

Každý úkol má nějaký háček. To je právě to vzrušující,” zdůrazňuje architekt, který své rozmanité povolání vykonává s nadšením. „Člověk má možnost být kreativní,” říká Alfred Barth, jenž inspiraci ke své tvorbě čerpá především v klidném prostředí Lince, daleko od shonu a obklopen přírodou.

Fotogalerie

Autor: Katharina Riedel
Foto: archiv výrobce fasádních obkladů