Cihelná architektura mezi novogotikou, secesí a železem

Radní i veřejnost si letos 9. září připoměli 120. výročí radnice v ostravském městském obvodu Vítkovice. Hned na začátku se sluší zdůraznit, že významnou stavbu navrhl vídeňský architekt baron Max von Ferstel.

Na její zhotovení bylo použito režné červené cihelné neomítnuté zdivo, stejně jako na další významné objekty, např. na sousední Rotshildův palác, protější kostel sv. Pavla i prosté dělnické domky. To vše najdete na dnešním Mírovém náměstí a v jeho okolí.

Máme-li pokračovat ve výčtu technických parametrů radnice, zmíníme její valbové střechy s falcovaným plechem a vikýři a rovněž původní cihlové komíny. Z čelního pohledu jsou k vidění tři oplechované věže a po obvodu kyklopské zdivo soklu. Ve vstupním portálu dominuje sloup s horní konzolou podpírající rohový balkon s cihelným zábradlím. Okna jsou obdélníková se segmentovými záklenky, v přízemí hrotitá.

Při vstupu do budovy se po krátkém schodišti dostaneme do haly s postranními chodbami a úředními místnostmi. Další lomené schodiště nás vede kolem vitrážových oken do horního patra rovněž s chodbami a místnostmi. Největší z nich je obřadní síň.

U příležitosti tohoto významného výročí byla mj. vydána výpravná publikace s příznačným názvem Vítkovická radnice – cihelná architektura mezi novogotikou, secesí a železem. Výroba železa zde začala už v roce 1828 a od té doby až do nynějška Vítkovice byly a jsou charakteristické touto komoditou.

Fotogalerie

Autor: Mgr. Zdeněk Svoboda
Foto: archiv autora