Čtvrt století mezinárodní konference Dřevostavby

Neuvěřitelných 25 let bude mít za sebou mezinárodní konference na téma Dřevostavby. Stane se tak ve dnech 26. a 27. března 2024 ve Volyni, za pořadatelství tamní Vyšší odborné školy a Oblastní kanceláře ČKAIT České Budějovice.

Stavební systém budoucnosti, dřevo, surovina moderního člověka a ekologie, úspory energií, suchá výstavba, to jsou tradiční komodity určené architektům, projekčním, investorským a realizačním firmám, dále řídícím pracovníkům resortu stavebnictví a dřevozpracujícího průmyslu, pedagogům i široké odborné veřejnosti.

Na pořadu obou dní je celkem 31 přednášek odborníků ze Švýcarska, Rakouska, Kanady, Finska, Slovenské a České republiky. Předpokládaná účast se očekává opět přes 700 návštěvníků.

Vyšší odborná škola (VOŠ) byla založena v roce 1996. V letošním školním roce zde studuje přes 80 studentů z celé České republiky. VOŠ vznikla při zdejší Střední průmyslové škole, která vyučuje již od roku 1864. Ta letos tedy vzpomíná 160 let od svého vzniku. Od roku 1933 probíhá výchova a výuka ve škole postavené ve funkcionalistickém slohu. Vzdělávací programy na VOŠ v tomto roce jsou: Tvorba nábytku a dřevěné konstrukce, Nízkoenergetické a pasivní objekty. Uzávěrka přihlášek 1. kola: 31. května 2024, 2. kola: 15. srpna 2024, přijímací pohovory 1. kola: 26. - 27. června 2024, 2. kola: 29. srpna 2024.

Díky těmto tradicím a za organizace obětavých školních i mimoškolních pracovníků, pod vedením ředitele VOŠ a SPŠ RNDr. Jiřího Homolky, přesáhl věhlas a popularita škol, jejich absolventů a zmíněná konference hranice naší republiky. Také proto, že detašované pracoviště ve Volyni Technické univerzity Zvolen každoročně provozuje bakalářské studijní programy, letos - Tvorbu a konstrukce nábytku a Dřevěné stavby.

Autor: Mgr. Zdeněk Svoboda
Foto: VOŠ a SPŠ Volyně