DACHROCK MAX® - zvýšená spolehlivost pro ploché střechy

Desky z minerální plsti se dvěma integrovanými vrstvami o různých objemových hmotnostech – to je výsledek dlouhodobého vývoje a praktických zkušeností vývojového týmu koncernu Rockwool v oblasti plochých střech.

Největší světový výrobce výrobků z kamenné vlny, dánský koncern Rockwool (výrobní závod v ČR se nachází v Bohumíně na Ostravsku), reaguje na sílící poptávku po materiálu, který by splňoval následující požadavky:
  • Vynikající tepelná ochrana
  • Vynikající protipožární ochrana
  • Vynikající akustická ochrana
  • Vynikající tvrdost povrchu
  • Dlouhá životnost
  • Vodoodpudivost a paropropustnost
  • Stabilita rozměrů
  • Snadná a rychlá montáž

Odpověď na výše uvedené požadavky splňuje výrobek z minerální plsti s integrovanou horní ztuženou vrstvou, se kterým jsme se setkávali na českém trhu pod názvy Hardrock a Durock. Mezi referenční objekty, ve kterých byly použity tyto materiály, potom patří např. IKEA Brno a CELESTICA Ráječko u Brna. Stále častěji se ale budeme setkávat s výrobkem DACHROCK MAX. Tento materiál již byl použit na stavbách LINDE FRIGERA Beroun, REIS ROBOTICS Chomutov, BOSCH Jihlava a dalších.

Popis materiálu
Izolační desky z kamenné vlny (minerální plsti) s dvouvrstvou integrovanou charakteristikou jsou tvořeny dvěma navzájem pevně spojenými vrstvami. Vrchní vrstva o tloušťce přibližně 2 cm má vyšší objemovou hmotnost a je výrazně tužší než vrstva spodní. Spodní vrstva o nižší objemové hmotnosti vykazuje naopak větší pružnost.

Výroba
Desky jsou vyráběny z kamenné vlny. Ta pochází z hornin vulkanického původu roztavených při teplotě 1500 °C, rozvlákněných na mikroskopická vlákna, která jsou posléze obalena pojivem a hydrofobizačními přísadami. Následuje patentovaný proces integrace. Dále již následuje běžný proces řezání a balení desek.

Použití
Dvouvrstvé desky jsou určeny pro tepelnou, zvukovou a protipožární izolaci všech typů nepochůzných plochých střech, které jsou přístupné pouze pro běžnou údržbu. Své uplatnění nacházejí především tam, kde jsou kladeny vysoké nároky na bezpečnost hydroizolace - u lehkých plochých střech na trapézovém plechu s jednovrstvými hydroizolacemi. A to především díky své zvýšené lokální zatížitelnosti – viz dále.

Výhody dvouvrstvých desek
Nižší objemová hmotnost
– nižší objemová hmotnost oproti klasickým deskám přináší menší zatížení střešní konstrukce. Výhody také přináší při použití velkoformátových desek 1,2 m × 2 m, kde je možné bez větších problémů ručně manipulovat s deskami i o tloušťce 12 - 16 cm a více.
Větší pružnost desek
– větší elasticitu desek zajišťuje pružnější spodní vrstva. Materiál lépe vyrovnává nerovnosti povrchu.
Rychlost montáže
– díky možnosti pokládky v jedné vrstvě (materiál Rockwool nevykazuje žádné rozměrové, či objemové změny), je oproti pokládce desek ve dvou vrstvách pokládka podstatně rychlejší. Pokud je dodržen správný technologický postup pokládky - tj. pokládka desek na vazbu a na sráz, nedochází k tvorbě tepelných mostů. Zároveň se ulehčí logistika (objednává se jeden druh materiálu), nemohou vzniknout časové prodlevy v případě nedostatku materiálu do druhé vrstvy. Nemůže dojít k záměně materiálu ve spodní a horní vrstvě. K té může dojít v případě pokládky dvou vrstev materiálů o stejné tloušťce.
Značení materiálu
- každá integrovaná deska má na horní tužší straně nápis »Dachrock MAX vrchní strana«, nemůže tedy dojít k obrácení desky pružnější stranou nahoru. Zároveň je vždy možné v průběhu stavby a i třeba po letech po odkrytí hydroizolace zkontrolovat, zda nedošlo k zabudování anonymní izolace třeba i pochybné kvality.
Vyšší bodová zatížitelnost povrchu
– lokální – bodová zatížitelnost povrchu je definována jako tlaková síla působící na určitou ohraničenou část povrchu materiálu porovnávaná s deformací, kterou tato síla způsobí. Pro porovnávání jednotlivých materiálů pro lehké, mechanicky kotvené ploché střechy má bodová zatížitelnost povrchu lepší vypovídací schopnost než prostá pevnost v tlaku. Ta se měří v celé ploše vzorku materiálu. K plošnému zatěžování střech však dochází v praxi pouze u střech zajištěných proti sání větru zatížením, u zelených střech a při zatížení sněhem. U lehkých, mechanicky kotvených plochých střech však dochází k bodovému zatížení střechy mechanickou fixací hydroizolace a tepelné izolace, pohybem pracovníků na střeše apod. U těchto střech jde tedy o to, aby se zamezilo proražení hydroizolace při působení bodového zatížení.

Z výše uvedeného vyplývají dva základní požadavky na střešní desky:
Povrch desek musí být tuhý, aby nedocházelo ke zvýšeným napětím v hydroizolaci v důsledku nadměrné deformace povrchu desky. Deska jako celek musí být elastická. Musí docházet ke zpětnému vyrovnání materiálu pokud zatížení povrchu pominulo.
Právě tyto vlastnosti mají integrované desky DACHROCK MAX. Pro doplnění: Vzhledem k integraci dvou vrstev o rozdílné objemové hmotnosti mají tyto desky samozřejmě hodnotu pevnosti v tlaku nižší, než klasické střešní desky (ca 50 kPa oproti 70 kPa např. u desky Dachrock), ale hodnoty bodové zatížitelnosti dosahují 120 kPa oproti cca 100 kPa u klasických střešních desek. Právě hodnota bodové zatížitelnosti, tj. tvrdost povrchu izolace, je důležitá pro to, aby se upevňovací prvky při mechanickém kotvení nebořily do izolace, a dále pro subjektivní pocity při pohybu na střeše. U běžných střešních desek totiž i při dodržení všech mechanických parametrů vzniká u některých desek dojem, že jsou měkčí. Toto je díky vysoce zhutněné vrchní vrstvě u desek DACHROCK MAX odstraněno.
Pro možnost změření bodové zatížitelnosti byla v EU vyvinuta nová norma, v současné době již převzatá do ČR - jde o ČSN EN 12430 – Stanovení odolnosti při bodovém zatížení. Projektanti, investoři a ostatní zákazníci mohou nyní po výrobcích a dovozcích tepelně izolačních materiálů požadovat, aby bodová zatížitelnost byla uváděna jako jeden z parametrů na technických listech výrobků.
Tento článek informoval o novém produktu pro ploché střechy firmy Rockwool - integrované střešní desce DACHROCK MAX – materiálu, který přináší pro praxi na plochých střechách nové možnosti a výhody. Na příkladě tohoto materiálu je také ukázáno, že hodnoty jako objemová hmotnost materiálu a pevnost v tlaku nemají pro dnešní praxi 100% vypovídací schopnost. Jako důležitější se ukazuje parametr bodové zatížitelnosti.
V případě zájmu o ostatní výrobky firmy Rockwool pro ploché střechy jako jsou klasické střešní desky, spádové desky či klíny, popř. v případě zájmu o ostatní druhy izolací vyráběných naší firmou jako jsou izolace pro šikmé střechy, vnitřní konstrukce, fasády, technické izolace apod. kontaktujte prosím firmu Rockwool.

Autor:
Foto: Archiv firmy