DELTA dokončila nové kancelářské prostory pro skupinu voestalpine ČR

Skupina voestalpine, jež patří mezi světově proslulé koncerny na zpracování oceli nejrůznějšími technologiemi, zřídila nové kancelářské prostory v centru Prahy. Architektura je výsledkem práce architektů ze skupiny DELTA sídlící v Bratislavě a v rakouském Welsu.

Po dvanácti měsících projektové spolupráce DELTA Projektconsult s českou pobočkou voestalpine ČR, s.r.o., jež je investorem nově zrekonstruovaných reprezentativních prostor firmy v Praze, byly uvedeny tyto vysoce komfortní prostory v život.

Kancelářské prostory o rozloze 280 m2

Moderní kanceláře o rozloze 280 m2 jsou určeny přibližně pro 10 zaměstnanců v oblasti řízení obchodu, cíleném převážně pro český trh. Byly navrženy a vytvořeny v moderním pojetí, jež vede dialog se zachovalými, památkově chráněnými fragmenty budovy, především s dřevěnými vyřezávanými trámovými stropy ve dvou kancelářích, dále také s křížovou klenbou v zasedací místnosti a gotickou stěnou, která je páteří celého objektu.

Spoluautor tohoto zajímavého projektu, Ing. Arch. Juraj Bačkor, uvedl: „Důkladná analýza těchto prostor nás přivedla k zajímavým řešením. Zcela nově jsme definovali veřejné a neveřejné prostory, změnili jsme dispozice jednotlivých místností. Důraznou péči jsme věnovali osvětlení, se kterým korespondují podlahy, jež instinktivně směřují návštěvníka do konkrétních prostor. Na obou koncích dlouhé chodby, jež spojuje veřejné a neveřejné prostory, jsou zrcadlové plochy, kterými se podařilo dosáhnout efektu neohraničeného prostoru.

Architektura v rukou DELTY

Autory architektonického návrhu jsou Ing. Arch. Domenico Mario La Marca a již citovaný Ing. Arch. Juraj Bačkor. Oba se k těmto reprezentativním firemním prostorům závěrem vyjádřili ve společném sdělení: „V historickém objektu s klenbami a dřevěnými trámy, kde se téměř nevyskytuje žádný pravý úhel, bylo výzvou vytvořit funkční a přitom reprezentativní administrativní prostory. Mezi stěžejní požadavky investora patřilo opticky rozšířit a propojit jednotlivé kanceláře. Na zajímavé atmosféře prostorům přidává unikátní LED-systém osvětlení. Dalším důležitým detailem bylo zlepšení akustických podmínek díky použití akustických sádrokartonových obkladů včetně kompletní výměny elektroinstalace v nově zrekonstruovaných prostorách.

Autorům architektonického návrhu jsme položili několik otázek a zde jsou odpovědi, které poskytl Ing. Arch. Juraj Bačkor:

Ing. Arch. Juraj Bačkor

Pracovat se starým či dokonce historickým objektem bývá zavazující, vzrušující a může být i velmi náročné. Pro architekta zvlášť. Jaké jste měli pocity, když jste poprvé vstoupili do míst, kterým jste měli dát novější tvář, výraz a atmosféru a přitom pokračovat v jejich životopise?

Abychom začali popořádku. Původním zadáním klienta bylo upravit čajovou kuchyňku. Klient oslovil více architektonických kanceláří. My jsme zariskovali a přišli s návrhem komplexní rekonstrukce interiéru a podařilo se nám klienta nadchnout natolik, že se rozhodl jít s námi do tohoto „dobrodružství.” Každá rekonstrukce historické budovy je velkým dobrodružstvím, hlavně když jsme postupně zjišťovali, že v objektu probíhali v minulosti vícečetné, i nelegální, úpravy a proto neexistuje žádná použitelná dokumentace skutečného stavu. Přiznám se, že první dojem byl šokující a až depresivní. Ve vstupní místnosti visely ze stropu zkroucené plechové pásy „ozdobené” bodovkami, už částečně zrezivělé, tmavé místnosti kanceláří s nažloutlými stěnami, všude zoufalý nedostatek světla. To byl rozhodující impuls pro myšlenku, že pokud do těchto prostor chce společnost voestalpine ČR investovat, má to význam jen v případě kompletní rekonstrukce.

Nad kterou částí projektu či detailem jste s investorem nejvíce přemýšleli, případně které řešení bylo nejkomplikovanější z pohledu provádění?

V pracovně ředitele je nádherný vyřezávaný trámový strop, pravděpodobně ze 14. století, do kterého jsme samozřejmě nesměli zasahovat. To byla již od začátku výzva a proto jsme zvolili pro osvětlení podvěšené nerezové roury s LED-světly orientovanými dolů a nahoru, které je možné zapínat samostatně.

A samozřejmě bych zmínil vstupní místnost, která je pro každou firmu obvykle důležitá. Původně jsme chtěli úplně vybourat stěnu mezi vstupní místností a sekretariátem, ale po restaurátorském průzkumu a vyjádření památkové úřadu jsme museli od tohoto záměru upustit a vyřešili jsme to předsazenou pískovanou skleněnou deskou s logem investora.

Mohli byste podrobněji popsat zmíněný systém osvětlení s pomocí světelných zdrojů LED? Šlo o pouhé zajištění potřebných luxů pro kanceláře, nízkou spotřebu elektřiny nebo tu byl i vyšší záměr?

Kromě poměrně standardního osvětlení v kancelářích tam máme tři druhy atypického osvětlení, vše ve formě LED. Jednalo se o návrh přímo na míru daným prostorům. Dostatek luxů a tedy světelný výpočet je samozřejmost. Plošná svítidla jsou z polykarbonátových desek ošetřených speciálním lakem, který dodatečně „změkčuje” světlo z LED pásů montovaných liniově z horní strany. Podvěšené horizontální osvětlení v kancelářích ředitele a sekretariátě jsme si už přiblížili a vertikálně polykarbonátové roury v „LOUNGE” (lobby bar) dávají tomuto prostoru intimnější charakter. Na tomto osvětlení jsme spolupracovali se specializovanou firmou ewo, se kterou se nám podařilo dosáhnout už v minulosti více úspěšných realizací.

Kancelářské prostory pro skupinu voestapline ČR

  • Výše investice: 145 000 Eur
  • Podlažní plocha: 280 m2
  • Poloha: Praha 2, Karlovo nám. 31/555
  • Činnost DELTA: architektura, projekce, výběr zhotovitele, technický dozor investora
  • Celková doba projekce: 12 měsíců
  • Celková doba stavební realizace: 4 měsíce

Výrazovým i funkčním prostředkem architektury je hmota. Mohli byste jmenovat některé zajímavé materiály, které byly použity, a důvody, proč jste je volili?

Celý koncept je postavený na kontrastu původních konstrukcí a moderních materiálů: dřevěný trámový strop versus nerezové roury, křížová klenba versus průsvitná polykarbonátová deska, gotická stěna versus skleněná pískovaná plocha.

Při realizaci průmyslových či administrativních interiérů dostáváte obvykle prostor pouze pro funkční architekturu nebo také, jako v případě voestalpine, pro tu estetickou?

Tyto dva pojmy jsou od sebe neoddělitelné. Architekti nejsou výtvarníci, kterým může být výsledek v podstatě jedno, neboť oni mohou argumentovat autorským názorem. Já věřím tomu, že my výrazně ovlivňujeme životy budoucích uživatelů čehokoliv, co se nám podaří zrealizovat, a proto estetika nemůžu existovat bez funkce.

Cítíte rozdíly v požadavcích na interiéry u domácích investorů a u těch zahraničních?

Zahraniční investoři jaksi více chápou relativitu toho, co je drahé a co laciné. Designové světlo od renomované značky není laciné, ale pokud klientovi nabízíme jedinečné a přitom funkční řešení bez kompromisů a přímo na míru, jak tomu skutečně u projektu voestalpine bylo, reálná hodnota takového řešení je daleko vyšší a přitom stojí porovnatelné peníze. Ale nechci křivdit tuzemských investorům, i oni často „podlehnou” rozumné argumentaci navrženého řešení, které na začátku kategoricky zavrhovali.

Skupina DELTA: Z architektonické kanceláře evropským specialistou na pozemní stavby

Od provozu, který začínal v rakouském Welsu o dvou lidech, se ze společnosti DELTA vyvinula celoevropská skupina podniků. Ve snaze poskytnout zákazníkům co nejúplnější servis, DELTA rychle rozšiřovala spektrum činností i o oblasti technika budov, plánování logistiky, řízení projektů a též IT.

V současné době je DELTA koplexním poskytovatelem služeb v oblasti pozemního stavitelství a zakládá si na dodržování odhadovaných nákladů a termínů. Čítá zhruba 170 zaměstnanců, kteří působí v oblastech architektury, projektování, řízení staveb, IT, trvale udržitelné výstavby a také v oblasti práva a řízení konfliktů. S osmi dceřinými společnostmi je zastoupená v Rakousku, České republice, na Slovensku a na Ukrajině.

V roce 2010 vytvořil podnik hrubý obrat v honorářích ve výši 11 mil. EUR. Ročně spravuje DELTA stavební projekty v celkové hodnotě zhruba jedné miliardy €. DELTA se zaměřuje na pozemní stavby pro zdravotnictví, vzdělávání, průmysl a kanceláře. Dále též k nakupování a volnočasovým aktivitám.

Delta se také účastní činnosti různých odborných organizací:

  • Zakládající člen Slovenské rady pre zelené budovy, bližší informace na www.skgbc.org.
  • DELTA je iniciátorem organizace IG Lebenszyklus Hochbau. Více o ní na www.ig-lebenszyklus.at.
  • DELTA je kompetentním partnerem Bauen mit Werten. Podrobnější informace na www.bauenmitwerten.de.
Autor:
Foto: Archiv firmy