Díky digitálním nástrojům pro sdílení dat se předávané informace neztrácejí

Téma kvality staveb: odstraňování vad nemá být proces, který dopředu plánujeme

Stavebnictví je specifické nejen díky kooperaci velkého množství subjektů a dodavatelů, často mezinárodních, ale také různorodou velikostí a rozsahem nebo i přesahem do jiných oblastí. Praxe na projektech ve střední Evropě ukazuje, že výrazné zefektivnění kontrolních činností na staveništi lze docílit využitím nástrojů digitální kontroly kvality prací a pomocí digitálních softwarů pro management dat.

Na projektech využívajících digitální platformy pro komunikaci dochází ke zjednodušení a transparentnosti dat o stavbě, racionalizují se použité postupy. V praxi to znamená, že jsou výrazně omezeny rutinní a často nesystémové činnosti, proces výstavby postupuje hladce, bez časových prodlev.

Díky těmto digitálním nástrojům, které dávají projektu řád, systém a strukturu, se předávané informace neztrácejí, neboť nejproblematičtější a nejméně efektivní je v celém procesu pomalé nebo nepřesné zpracování změn, špatně sdílený obsah vady nebo nedodělku. Digitální softwary také umožňují rychlejší zpětnou kontrolu definovaných změn, a tím pádem lze dosáhnout vyšší návaznosti prací, činnosti se neduplikují. Na dvě kliknutí je průkazné, kde proces koordinace procesu nebo opravy vázne. V tomto duchu nám digitalizace stavebních projektů dává možnost flexibilněji reagovat na vzniklou situaci a dává více prostoru hledat řešení či předcházet jejich riziku.

Pokud je téma kvality a hledání variant, jak jednoduše zajistit, aby se obě fáze, projektová i stavební, řídily osvědčenými postupy, poslechněte si následující podcast s Erikem Štefanovičem, jednatelem DELTA Group ČR. Zjistíte například, že digitální datová prostředí stavebních projektů patří mezi inovace, které je vhodné do stavebních projektů do budoucna implementovat.

Autor: Mgr. Marcela Kolářová
Foto: Delta Projektconsult s.r.o.