Podcast na téma kvality výstavby a inovací, které pomáhají kvalitě českých projektů

„Stavebnictví je specifické nejen na kooperaci velkého množství subjektů a dodavatelů, často mezinárodních, ale také různorodou velikostí a rozsahem nebo i přesahem stavebních projektů do jiných oblastí. Často pracujeme ve velmi odlišných technických podmínkách, a to včetně klimatu na staveništi,“ říká na úvod video podcastu Erik Štefanovič, jednatel DELTA Group ČR, jež působí v Čechách a na Slovensku více než 28 let.

Přesto praxe na projektech ve střední Evropě ukazuje, že využívání nástrojů digitální kontroly kvality prací a digitálních softwarů pro management dat a informací ve stavebních projektech vysoce zvyšuje produktivitu kontrolních činností na staveništi a celý proces komunikace a koordinace projekčního týmu. Na projektech dochází ke zjednodušení a transparentnosti dat o stavbě, racionalizují se použité postupy. V praxi to znamená, že jsou výrazně omezeny rutinní a často nesystémové činnosti, proces výstavby postupuje hladce, bez časových prodlev.

Díky těmto digitálním nástrojům, které dávají projektu řád, systém a strukturu, se předávané informace neztrácejí, neboť nejproblematičtější a nejméně efektivní je v celém procesu pomalé nebo nepřesné zpracování změn, špatně sdílený obsah vady nebo nedodělku. Digitální softwary také umožňují rychlejší zpětnou kontrolu definovaných změn, a tím pádem lze dosáhnout vyšší návaznosti prací, činnosti se neduplikují. Na dvě kliknutí je průkazné, kde proces koordinace procesu nebo opravy vázne. V tomto duchu nám digitalizace stavebních projektů dává možnost flexibilněji reagovat na vzniklou situaci a dává více prostoru hledat řešení či předcházet jejich riziku.

Pokud je téma kvality a hledání variant, jak jednoduše a navíc digitálně zajistit, aby se obě fáze, projektová i stavební, řídily osvědčenými postupy, poslechněte si následující podcast.

Zjistíte, že digitalizace je jen jednou z  inovací, kterou je vhodné do stavebních projektů do budoucna implementovat.

— kontakty —

Delta Projektconsult s.r.o.

Hlaváčkova 1334/19, 150 00 Praha 5 - Košíře

E: office@delta-cz.com   T: +420 568 800 800
WWW: www.delta-group.cz

Autor: Mgr. Marcela Kolářová
Foto: Delta Projektconsult s.r.o.