Desatero pasivního domu

Pasivní dům je stavba, která splňuje mnoho kritérií energetických úspor při provozu domu. Život v něm neznamená pouze úsporu nákladů na vytápění, ale má mnoho dalších výhod včetně zbavení se mnoha zdravotních problémů. Základních deset pravidel pasivního domu vám přináší právě tento článek.

1. Teplo nepropustíš

Základní hodnotou je udržení tepla uvnitř budovy, více než u běžného domu. Zjednodušeně řešeno, když nízkoenergetický dům je třeba zateplit o třetinu více, než co říká norma o běžné výstavbě, u pasivního domu zpřísníme ještě o další třetinu. V budoucnu se ale rozdíly mezi normovým minimem a standardem pasivního domu postupně spojí.

2. Dům kdekoli nepostavíš

Umístění stavby na pozemku nemůže být libovolné. Vhodnější je vybrat takový pozemek, který se na stavbu pasivního domu vysloveně hodí. Jižní strana domu bude velmi prosklená a je tedy více než vhodné, aby dům neclonily vysoké budovy nebo vzrostlé stromy. Můžeme tak již na začátku předejít pozdějším komplikacím s vymýšlením různých alternativ. Důležitá je i poloha ve smyslu vrstevnic. Nejnevhodnější je údolí a naopak ideální je mírný jižní svah. To, co nesledujeme u běžné výstavby, může být u pasivních domů fatální problém.

3. Kvádr neopustíš

Tvar pasivního domu by měl být co nejkompaktnější, bez zbytečných výstupků. Pokud přece jen chceme nějaký složitější tvar, musíme to kompenzovat např. zvýšením tloušťky izolace. Ideálním tvarem je samozřejmě tvar koule, její realizovatelnost je ale velmi problematická. Krychle zase omezuje vnitřní prostor, a proto je v Evropě ustálen ležatý dvoupodlažní kvádr, orientovaný svou delší stranou k jihu.

Vzorový pasivní dům HELUZ Triumf z cihel HELUZ Family 50 2in1 (archiv firmy HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. )

4. Slunci tvář neodvrátíš

Dispozice interiéru musí být tepelně zónovaná vůči světovým stranám. Vstupní partie domu a jeho technické zázemí orientujeme na neosluněnou stranu domu, obytné prostory naopak na osluněnou. Takzvané mokré provozy soustředíme nad sebou, abychom vystačili s jednou stoupačkou. Naprostým neštěstím je potom garáž umístěná v domě, jelikož ta je v podstatě studenou dírou do stavby. Takovou garáž musíme od zbytku domu tepelně izolovat a stavba se nám prodražuje.

5. Dům do kožichu oblékneš

Pokud si můžeme vybrat, volíme izolaci obálky domu z vnějšku. Je to výrazně bezpečnější způsob zateplování než izolovat zevnitř. Celistvá vnější izolace snižuje množství tepelných mostů, nicméně stále bychom na ně měli dávat obrovský pozor, mohou nám zhoršit kvalitu zateplení až o 20 %.

Na výběr máme z moderních grafitových polystyrenů se zvýšenou tepelnou účinností, hustých minerálních vln nebo ze speciálních nenasákavých polystyrenů. I když používáme velmi kvalitní izolace, jejich tloušťka se bude pohybovat ve stěně kolem 30 cm, ve střeše kolem 40 cm a nesmíme zapomínat ani na podlahu, kde je potřeba použít minimálně 25 cm. V případě podlahového vytápění tuto tloušťku ještě zvýšíme o 20–30 %, protože vytápěním ohřátá podlaha vede k vyšším ztrátám tepla do podloží.

Co je pasivní dům?

1) Jeho celoroční spotřeba energie na vytápění je do 15 kWh na jeden m2 vytápěné plochy. Dům o podlahové ploše 100 m2 ročně protopí do 1500 kWh. Návrh počítá s tím, že dům vytápějí elektrické spotřebiče, technická zařízení a osoby.
2) Léto dům opomíjí s tím, že průměrné denní teploty jen vzácně překročí 27 °C, což řeší silná tepelná izolace domu.
3) Koncept nejen pasivní výstavby přehlíží sluneční záření, které v létě za jasného dne dopadá na dům v množství až 1,5 MWh/den. Tuto lavinu na úrovni celoroční spotřeby tepla pasivního domu řeší sluneční ochrana (světlá fasáda a střecha, venkovní stínění, trávník, listnatá zeleň v okolí...).

6. Knihu konstrukčních detailů ctít budeš

Pro správné řešení stavby nízkoenergetického či pasivního domu musíme zpracovat takzvanou KNIHU KONSTRUKČNÍCH DETAILŮ. Ta by měla mít měřítko alespoň 1/10 a do její přípravy by měl být už v úrovni studie zapojen specialista na tepelnou techniku. V dnešní době už existují vyřešené konstrukční detaily různých stavebních systémů. Ty je možné adaptovat na naši stavbu. Samozřejmě s maximální citlivostí. Soubor řešených detailů je k dispozici také na stránkách www.isover-konstrukce.cz nebo v Katalogu tepelných vazeb – dostupné na webu www.isover.cz.

Rodinný dům MAPLE 20 passive (archiv firmy Hoffmann spol. s r.o.)

7. Plochu oken spočítáš

Zásadní je podíl celkové plochy oken vůči ochlazovanému obvodovému zdivu. Je realitou, že až 40 % tepelných ztrát se děje výplněmi stavebních otvorů (okny a dveřmi). Celkovou plochou oken proto neplýtváme. Každé okno má 3 až 4 krát horší vlastnosti, než obvodový plášť. Bráníme se tedy tak, že dodržíme poměr plochy oken a podlahové plochy v místnostech 1/6. Zároveň redukujeme otevíravé části oken. Často padají dotazy na mytí takových oken, proto se budují například lávky, ze kterých se k oknu zvenčí dostaneme. A nakonec též platí pravidlo, že je vždy lepší instalovat 1 velké okno s minimální otvíravou plochou, než 3 okna malá.

8. Vzduchotěsnost domu zajistíš

Vzduchotěsnost obálky je požadovaná pro všechny nové stavby. Pro pasivní budovy je tento požadavek výrazně zpřísněn, neboť hlavní tepelné ztráty zde nejsou stěnami s nadstandardní izolací, ale drobnými netěsnostmi, např. při napojování okna nebo různých prostupů. Tepelný tok vždy soustředí na netěsná nebo tepelně vodivá místa, bez ohledu na velikost tepelné izolace v jejich okolí. Na obzvlášť nešetrně řešených místech pak cítíme průvan.

Důkazem dobré míry vzduchotěsnosti domu je takzvaný BLOWER DOOR TEST. Vzduchotěsnost se jím měří tak, že do rámu dveří instalujeme vysokootáčkový ventilátor, napojený na počítač. Utěsněný dům pak ventilátorem tlakujeme, nejprve tlakem 50 Pascalů a poté podtlakem 50 Pascalů. Přitom měříme úbytek tlaku za časovou jednotku. Měření provádí certifikovaná firma, nicméně pro orientační měření je možné zdarma použít i měřící přístroj od Isoveru.

9. Studený vzduch nevpustíš

Požadavek na vzduchotěsnost nízkoenergetického domu je však v rozporu s hygienicky nezbytnou výměnou vzduchu. Proto do takových domů instalujeme řízený systém větrání s rekuperací. Ten lze doplnit například zemním výměníkem tepla. Platí zde pravidlo, že tradiční otopnou soustavu (ústřední vytápění) stále častěji nahrazujeme teplovzdušným větráním a vytápěním, doplněným třeba solárním ohřevem.

Při rekuperaci bereme studený vzduch na fasádě a znečištěný vzduch je odváděn z prostor, kde je ovzduší nejvíc poškozeno (toalety, koupelny, kuchyně), do rekuperační jednotky. Zde odcházející teplý a znečištěný vzduch předává své teplo zvenčí přicházejícímu studenému vzduchu, aniž by docházelo k jejich promíchávání. Čerstvý ohřátý vzduch putuje přednostně do ložnic a obývacích pokojů.

10. Bez dozoru nepostavíš

V současné době už je k dispozici seznam ověřených realizačních firem, které si se stavbou pasivního domu poradí. Jako rozcestník můžou sloužit stránky www.pasivnidomy.cz. Klíčovým nástrojem ke kontrole kvality stavby je ale i přesto důsledný autorský dozor projektanta a technický dozor investora.

Autor:
Foto: Archiv redakce