Deset úspěšných let

Brzy to bude již deset let, kdy byla založena Asociace pro využití tepelných čerpadel v České republice. Za dobu své existence se svou cílenou činností stala známou jak mezi laickou, tak odbornou veřejností i na centrálních státních úřadech.

Aktivní členové se podílejí především na přednáškové a publikační činnosti, protože „informací není nikdy dost” a v novém odvětví tepelných čerpadel to platí dvojnásob. Oceňovány jsou především odborné semináře zaměřené na cílové skupiny, ať již jsou to montážní a servisní pracovníci, projektanti nebo studenti na všech stupních vzdělávání.

Občas se vyskytnou složité situace mezi stavebníkem a dodavatelem tepelného čerpadla, a pak zde odborníci z AVTČ napomáhají vyřešit problém mezi znepřátelenými stranami, aby tepelné čerpadlo „chodilo jak má”. Ve spolupráci s Evropskou asociací tepelných čerpadel zavedla AVTČ specializované odborné kurzy pro odborníky v oboru tepelných čerpadel. Úspěšným absolventům je udělován prestižní dokument EU-CERT.HP, uznávaný ve všech zemích EU. Vzhledem k tomu, že se na našem trhu objevují stále více tepelná čerpadla vhodná spíše do „teplých krajů” a ne do našeho středoevropského klimatického pásma, je cílem AVTČ v dalším období prosadit tzv. „štítkování” tepelných čerpadel, obdobně jak je to běžné u domácích ledniček nebo praček, aby si zájemci o tepelné čerpadlo měli podle čeho vybírat.

Soustavný růst cen energií zákonitě zvyšuje poptávku po tepelných čerpadlech a cílem AVTČ je podporovat bezproblémové instalace kvalitních tepelných čerpadel, které přinášejí jejich uživatelům energetické a ekonomické efekty, nám všem pak positivní vliv na životní prostředí.

Autor: Ing. Josef Slováček
Foto: Archiv AVTČ