Dětský pavilon pro českobudějovickou nemocnici

Stavba moderní budovy pro dětské oddělení Nemocnice České Budějovice se blíží do finále. Objekt je v areálu umístěn v těsném sousedství chirurgického pavilonu, což umožňuje propojení budov spojovacími chodbami v suterénu a v prvním nadzemním podlaží. Betonové armované dutinové stropní panely pro celý pavilon vyrobila a dodala firma DOBIÁŠ spol. s r.o.

Technické a prostorové uspořádání nového objektu zcela vyhovuje všem novým požadavkům. Pavilon, který bude vybaven dvoulůžkovými, maximálně třílůžkovými pokoji s vlastním sociálním zařízením, nabídne také oddělené sociální zázemí pro personál, návštěvy, doprovod pacientů. Současně vznikne více prostoru pro umístění přibývajících nových přístrojů, vyšetřoven, ambulancí a podobně,” řekl primář Dětského oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. MUDr. Vladislav Smrčka.

Název stavby:Dětský pavilon Nemocnice České Budějovice
InvestorNemocnice České Budějovice a.s.
Generální projektant:AGP nova spol. s r.o., České Budějovice
Generální dodavatel:MANE stavební, a.s., České Budějovice
Dodavatel stropních překladů:Dobiáš spol. s r.o.
Zastavěná plocha:1 395 m2
Užitková plocha:5 920 m2
Obestavěný prostor:29 992 m3
Náklady:cca 270 milionů Kč
Zahájení stavby:10/2008
Předpokládané ukončení:02/2010

Odborné ordinace, ambulance, odběrové místnosti a recepce jsou umístěny ve vstupním podlaží. Druhé nadzemní podlaží bude patřit Jednotce intenzivní a resuscitační péče s osmi lůžky (z toho dvě poslouží jako izolační pro závažné infekce), dále zde bude tzv. dospávací pokoj a část lůžková, která pojme 18 pooperačních a poúrazových lůžek. Další podlaží bude sloužit jako lůžková stanice pro velké děti a oddělení onkohematologie, a to včetně potřebného zázemí a vybavení.

Prostorové uspořádání nového objektu zcela vyhovuje všem novým požadavkům

Čtvrté nadzemní podlaží bude vymezeno péči o kojence a batolata. Každá stanice bude vybavena lůžky pro doprovod, nejvíc z nich připadne na stanici kojenců a batolat, kromě toho se pro doprovod malých pacientů počítá i se čtyřmi pokoji hotelového typu. V pátém podlaží jsou nainstalovány strojovny technologie a vzduchotechniky, zbývající část půdorysu tvoří plochá střecha.

Nový pavilon dětského oddělení Nemocnice České Budějovice (Foto archiv nemocnice)

Stavebně technické řešení

Skelet je na základě geologického průzkumu založen na pilotách. Piloty jsou ukončené kruhovými hlavicemi s kalichem, které vytvořily založení pro sloupy skeletu. Hloubka zapuštění sloupu do kalichu je 800 mm. Konstrukce je řešena jako železobetonový skeletový systém s průběžnými sloupy. Stavba byla původně navržená jako monolitická, doba realizace skeletu vyšla na zimní období, kdy hrozí zmrznutí stavby, proto došlo ke změně konstrukčního řešení na prefabrikované.

Stropní překlady vyrobila firma Dobiáš, spol. s r.o. Kněžmost

Svislé konstrukční prvky – sloupy jsou provedeny ve čtyřech rozměrech. V podzemním podlaží a v přízemí jsou po obvodu objektu umístěny sloupy rozměrů 450×550 mm ve směru obvodu, vnitřní sloupy v těchto podlažích mají rozměr 500×500 mm. Obvodové sloupy ostatních podlaží mají rozměr 350×450 mm ve směru obvodu budovy. Vnitřní sloupy horních podlaží dosahují rozměru 400×400 mm. Délka sloupů je odvozena z konstrukčních výšek jednotlivých podlaží. Z důvodu zarovnání hran sloupů je namáhání sloupů nižších podlaží excentrické. Návaznosti sloupů jednotlivých podlaží jsou navrženy na tuhý styk. Vodorovné prutové prvky tvoří průvlaky na modulovou vzdálenost 7 resp. 5 m, které na vnitřních sloupech uloženy tuhým spojem a na krajích kloubově připojeny ke sloupům.

Pokládka stropních panelů

Stropní konstrukce

Stropní panely2 pro nový pavilon vyrobila společnost Dobiáš – Stavební prvky z betonu ve výrobně v Kněžmostě. Moderní výrobní linka umožnila zhotovení přesných dílců dle projektové dokumentace, výška panelu 175 mm, výška dobetonávky 75 mm, celkem stropní konstrukce 250 mm. Délka překladů se pohybovala od 2600 mm do 6500 mm. Ve spodní části panelu je 5 ks armatury BSt 500 KR(A). Armatura se používá od průměru 6 do 14 mm. Celkem bylo vyrobeno 5 261,65 m2 stropních panelů s váhou 1 299 627,5 kg, do nichž podle receptury přišlo 158 424,6 kg cementu (12,19 %) CEM I 52,5 R VL z Akciové společnosti Lafarge Cement. Před expedicí se do panelů vyřezávaly otvory pro kanalizaci, vodu a vzduchotechniku

Řez stropního překladu

Schodiště a výtahy

Dominantním prvkem dětského pavilonu je prosklená fasáda a obklad na severní části objektu a dále dvojice schodišť. Jejich mohutnost odlehčuje prosklená část obvodového pláště. Dvouramenná schodiště se nacházejí v severní a v jižní části objektu. V obou případech se jedná o prefabrikovaná schodiště s mezipodestou, která jsou zakomponovaná do skeletu vyplněného obvodovým zdivem. Schodišťové prvky jsou odděleny od zbytku budovy izolací, jež zabrání přenosu chvění.

Detaily uložení stropních panelů

Všechna patra, s výjimkou pátého nadzemního podlaží, jsou přístupná pro návštěvy a pacienty po schodišti s výtahem v severní části budovy a dále pro personál po schodišti v jižní části.Toto schodiště navazuje na propojovací chodbu s objektem ARO a chirurgie. U tohoto schodiště jsou rovněž umístěny lůžkové výtahy a výtah pro dopravu potravin.

1 Zdroj JOURNAL LAFARGE CEMENT 4/2009
2 Novinka roku / betonové stropní panely ALIDAL, Stavebnictví a interiér č. 3/2008, str. 50-51, www.stavebnictvi3000.cz/c2554.
Autor: Blanka Stehlíková
Foto: Archiv firmy