Dobrý materiál dělá kvalitní rodinný dům

Kvalita stavby a dodávek se stává v posledních letech často skloňovaným pojmem. Bohužel až příliš často jde o fráze, které skutečnou kvalitu nepřinesou. Kam se dnes podíváte, uvidíte proklamace kvality. “Dobře postavený rodinný dům s dlouhou životností je snem každého stavebníka. Kvalita se tak stává předním kritériem hodnocení všech stavebních firem. Náš program KVALITA zaručuje skutečnou kvalitu – takovou, která je na rodinném domě vidět ještě za mnoho let,“ říká ředitel ekonomických staveb David Mencl.

Jaká jsou současná výběrová kritéria klienta stavebníka?

Se zájmem sleduji nárůst počtu klientů, jejichž předním kritériem výběru stavební firmy je kvalita stavby. Zatímco ještě před pěti lety bylo rozhodování o staviteli postaveno z devadesáti procent na hledisku ceny, poslední roky dochází k velkému posunu. Váha ceny a kvality je dnes u většiny stavebníků vyrovnaná. Jde o příznivou změnu, která přináší proměnu celému oboru. Pro ES je to proměna velmi příjemná, jiné stavitele to naopak těšit nemusí. Úspěšné společnosti se vždy orientují na zájem klienta a pokud váha kvality mezi klienty narůstá, pak také pozornost stavitelů k této bude napříště obecně větší. Kvalita se stává důležitým faktorem rozhodování dnešních klientů. To je pro mne osobně zásadně dobrou zprávou.

Je vůbec v silách klienta zajistit si stavbu domu v opravdu prvotřídní kvalitě?

Ano. Předně si musíte dobře vybrat svého dodavatele. Výslednou kvalitu velmi jednoduše ovlivňují tyto faktory: kvalita projektu domu, kvalita použitého materiálu a kvalita řemesla, tedy lidí pracujících na stavbě. Nad tím vším ještě musí fungovat systém kontroly, který ohlídá, že vše probíhá podle předepsaných postupů.

Zaměřme se dnes na používané materiály. Z čeho mohu postavit svůj dům?

Výrazně nejpoužívanější jsou v České republice materiály zděné, které se dále dělí na cihelný pálený materiál či pórobetonové tvárnice. Také tyto materiály mají své silné s slabé stránky. Dotázaní odborníci se však ve vzácné shodě shodli, že právě v této skupině materiálů je v případě rodinného domu třeba hledat ten nejlepší materiál.

Druhou velkou skupinou jsou konstrukce na bázi betonu. S betonem se můžeme setkat obecně ve dvou podobách. V prvém případě jde o v betonárce vyrobené panely, které jsou následně na stavbě smontované v rodinný dům. Takové řešení nepřináší žádnou výhodu, jen řadu nevýhod. Dovezení panelů je velmi drahé, nároky na základy domu velké. Betonová konstrukce špatně izoluje zvuk a především teplo. V této konstrukci vždy počítejme s nutností dalšího zateplení.

Beton však nabízí také druhou možnost využití, formou vylévané železobetonové konstrukce. Nevýhody výše jmenované zůstávají, avšak v této možnosti nalezneme také jednu podstatnou hodnotu. Železobetonové konstrukce dokáží řešit velmi složitá statická zadání. Tedy pokud budeme stavět dům tvarově velmi členitý, staticky náročný, dává nám železobeton více možností. Pro tvarově náročné domy pak může být tato technologie jedinou možností.

Velmi často se v poslední době mluví o sendvičových dřevostavbách…

Ty jsou poslední velkou kategorií konstrukcí rodinných domů. Také zde se odborná veřejnost shodla. Dřevěný sendvič, jak se dočtete následně, považují odborníci za nejhorší a velmi nešťastnou volbu stavebního materiálu. Výhodami této technologie jsou rychlost výroby domu, která ušetří až čtyři měsíce času, a suchý proces stavby po celou dobu výroby domu. Tím je možné dům realizovat prakticky nezávisle na teplotních podmínkách.

Bohužel však tyto čtyři měsíce úspory jsou v případě dřevěných sendvičů draze zaplaceny ostatními neduhy technologie. Na prvém místě je to krátká životnost. Dřevostavbu není možné v této podobě stavět jako dům pro více generací. Životnost těchto konstrukcí lze rozumně očekávat kolem 30 let. Již po dvou třech letech dochází ve většině těchto konstrukcí k sesedání vaty – tepelné izolace, a tím i ke skokovému zhoršení počátečních výborných tepelně izolačních vlastností. Nepříjemná na dřevostavbách je také nulová difúze vodních par a špatná tepelná pohoda způsobená minimální schopností akumulace tepla. Obecně tedy dřevěný sendvič považujeme za materiál nevhodný ke stavbě rodinného domu.


Rodinný dům KATKA
 • cena domu 2.250.000,-Kč,
 • měsíční splátka v programu GÉNIUS 4.658,- Kč/měs.,
 • dispozice 3+KK,
 • užitná plocha 73 m².

Z Vašich slov je patrná preference materiálů, z kterých Ekonomické stavby staví své domy.

Ekonomické stavby jsou zcela nezávislé a mohou stavět domy z jakéhokoliv materiálu, který shledáme za dobrý. Mnoho technologií známe, protože jsme z nich stavěli naše domy. Stavěli jsme z Veloxu, stavěli jsme a stavíme železobetonové monolity a před mnoha lety jsme také stavěli dřevěný sendvič. Jsme na výrobcích materiálů zcela nezávislí. A pokud tedy řekneme že dřevěný sendvič je naprosté neštěstí, tak je to skutečně tak.

Co znamená nezávislost na materiálu?

V oboru je řada firem, které stavbu domu začala z druhé strany. Například: koupím betonárku, nevím co s ní, tak začnu dělat betonové panely pro rodinné domy. A protože mám betonárku a potřebuji výrobní program tak, jsou pro mne betonové domy tím ´jediným správným řešením´. Zajímavé je, že pak stejná společnost na Slovensku, kde betonárku nemá, staví domy zděné. Stejné to je i s řadou výrobců dřevostaveb. Mnozí vlastní továrny na výrobu dřevěných konstrukcí, a proto je pro ně dřevěný sendvič tím jediným správným řešením. Ale dost o závislosti, nebo se na mne budou někteří kolegové zase mračit.

Dobře, jaké jsou tedy výhody zděných materiálů?

Zděné materiály prošly za poslední roky velkým vývojem. Výrobci ´objevili´ možnost přesných výrobků – takzvané broušené cihly (například Heluz44 STI broušená). Přesnost tohoto materiálu pak umožňuje velmi přesné zdění, bez zbytečných maltových spojů. Přesnost zdění pak opět výrazně zvyšuje tepelné a mechanické vlastnosti budoucího domu.

Druhým směrem, kam se výroba cihelných bloků ubírá, je pak materiál se zvýšenou tepelnou izolací. Jako příklad uveďme třeba Porotherm44 EKO+. Tyto materiály pak umožňují výstavbu nízkoenergetického rodinného domu bez dalšího případného zateplování.

Hlavní výhodou zděných materiálů je bezpochyby výborné vnitřní klima. Dům se nepřehřívá v letních měsících, dobře izoluje teplo v zimě a stále výborně odvádí vodní páry. To vše společně s velkou schopností akumulace tepla a výbornou zvukovou izolací činí z páleného cihlového zdiva výborný materiál pro stavbu domu.

Další možností jsou pórobetonové tvárnice. Pórobetonové tvárnice jsou obecně velmi přesným výrobkem, který umožňuje zdění bez maltového lože jen na lepidlo. Právě tato vlastnost činí z této technologie velmi oblíbenou možnost. Materiál klade nízké stavební nároky a umožní produkovat domy výborné kvality.

Při použití tvárnic s vylepšenou tepelnou izolací, například Ytong Lambda, lze snadno splnit parametry nízkoenergetického domu. Tepelnou izolací předčí i pálené zdící bloky. Při hledání nízkoenergetické či pasivní konstrukce je tedy Ytong Lambda na prvém místě.

MATERIÁL VÝHODY NEVÝHODY
Cihelné zdivo
 • vysoká životnost stavby
 • odolnost stavby proti přírodním jevům
 • vysoká schopnost difúze (prostup vodních par - dům dýchá)
 • velká akumulace tepla
 • výborné akustické vlastnosti stavby
 • příjemný prostor k životu
  (kombinace vysoké difúze, akumulace tepla a akustické izolace)
 • výborná požární odolnost
 • možnost dodatečných úprav stavby
 • mokrý proces, delší doba výstavby, nevhodné ke stavbě v zimě
 • větší pracnost při stavbě
 • velká náročnost na zpracování – není vhodný pro stavbu svépomocí
Pórobetonové zdivo
 • velmi dobrá izolace tepla
 • přesná a rychlá stavba
 • vysoká životnost stavby
 • odolnost proti přírodním vlivům
 • výborný poměr cena / výkon
 • velká objemová roztažnost v závislosti na vlhkosti
 • menší pevnost
 • průměrné akustické vlastnosti
 • nižší akumulace tepla
 • vysoká nasákavost
 • Stěny do ztraceného
bednění (Velox)
 • vysoká únosnost systému
 • dobré tepelně izolační vlastnosti (podíl ztraceného bednění)
 • vysoká požární odolnost
 • vysoká životnost stavby
 • odolnost proti přírodním vlivům
 • nízká difúze vodních par, zdivo nedýchá
 • velmi obtížné dodatečné úpravy
 • velká zvuková vodivost
 • vysoká hmotnost a velké nároky na základy
Betonové konstrukce
 • vysoká únosnost systému
 • vysoká požární odolnost
 • vysoká životnost stavby
 • odolnost proti přírodním vlivům
 • nízká difúze vodních par, zdivo nedýchá
 • špatná tepelná pohoda
 • velká zvuková vodivost
 • vysoká hmotnost, velké nároky na základy
Sendvičové dřevostavby
 • rychlost výstavby, úspora 4 měsíců o proti běžné stavbě
 • dobrý tepelný odpor stěn, vysoká schopnost izolovat teplo
 • rychlost prohřátí, během letních měsíců značná nevýhoda
 • suchý proces výstavby, možnost stavět po celý rok
 • velmi nízká životnost stavby
 • postupně se zhoršující parametry tepelné izolace (sesedání izolantu)
 • žádná schopnost akumulace
 • špatná tepelná pohoda
 • nízká odolnost proti přírodním vlivům
 • nízká požární odolnost
 • silná zvuková vodivost, přenášení zvuků
 • nízká difúze vodních par, zdivo nedýchá

Jak jsem už řekl, v Ekonomických stavbách máme osobní praktickou zkušenost s většinou materiálů používaných v ČR. Klasické materiály ale považujeme za výrazně nejlepší volbu moderního stavebního materiálu. Ytong Lambda či Porotherm44 EKO+ přinášejí výborný celkový soubor vlastností bez toho, aby trpěli výraznou nevýhodou.

Všechny tyto zděné materiály přinesou stavebníkům výborné vlastnosti rodinných domů. Takto postavený dům má své kvality také za 30 či 60 let.

Autor:
Foto: Archiv firmy