Dřevěná okna a dveře značky TTK CZ blíže k zákazníkům

S novým výrobním závodem zvýšila společnost TTK CZ, známý výrobce dřevěných oken a dveří, výrobní kapacitu, produktivitu, komfort a bezpečnost práce. Zároveň spustila novou výrobu, nečerstvěji je to nový okenní profil o tloušťce 78 mm pro okna s vysokou tepelnou ochranou. Jako jedna z prvních získala společnost TTK CZ pro svoje okna evropské označení shody s požadavky ČSN EN 14351-1 a to posílilo její důvěryhodnost.

Otevření nového výrobního závodu

Jak jsme v tomto časopise avizovali v článku Okna a dveře TTK CZ od května 2007 z nového závodu z dubna letošního roku, viz [1], společnost TTK s.r.o. uvedla letos na jaře do provozu nový výrobní závod, díky čemuž zvýšila výrobní kapacitu, zvýšila produktivitu práce a výrazně zlepšila sociální zázemí a pracovní podmínky pro své zaměstnance.

Nový výrobní závod společnosti TTK CZ s.r.o.

TTK CZ tak dnes vyrábí na nejmodernějších, plně automatizovaných obráběcích centrech na výrobu dřevěných a dřevohliníkových oken a dveří. Výrobky tak mají špičkovou kvalitu a profesionální řemeslné zpracování.

Co všechno v novém závodě najdete?

 • Plně automatizované výrobní linky,
 • nejmodernější technologie,
 • online řízená CNC centra na výrobu oken,
 • vysoce výkonné obráběcí CNC centrum na výrobu vchodových dveří,
 • moderní, klimatizované výrobní prostory,
 • novou moderní lakovnu s automatickou regulací vnitřního prostředí (teplota a vlhkost),
 • nové vysoce výkonné centrální odsávání dřevního odpadu, napojené na briketovací lisy,
 • novou moderní plně automatizovanou kotelnu s ekologicky šetrnými kotli na dřevní odpad,
 • moderní skladové prostory,
 • luxusní sociální zázemí pro zaměstnance,
 • moderní školicí středisko pro obchodní zástupce a montážní firmy projektanty a architekty,
 • reprezentativní vzorkovna pro zákazníky, projektanty a architekty.

V současné době, i přes velké zvýšení výrobní kapacity, plní TTK CZ objednávky za cenu mimořádného nasazení sil. Silný stavební boom, který nezná zimních přestávek a je poháněn dobrou ekonomickou situací a vidinou brzkého zvýšení DPH, staví i před silné firmy nové výzvy. Na trhu se mnohdy uplatňují i dodavatelé bez zkušeností a zázemí, kteří nenabídnou nic, než jen rychlou dodávku. Čelit tomu lze nejen zvýšeným úsilím, důležitá je i osvěta a dobrá komunikace s veřejností.

Základem je komunikace

Tomáš Kunert, jednatel společnosti TTK CZ v souvislosti s novým výrobním závodem řekl, že ruku v ruce s novou technologií bude společnost klást vysoký důraz také na komunikaci s širokou a odbornou veřejností. K tomu přispívá školící středisko a vzorkovna.

Chceme dát vědět o přednostech našich oken a dveří co nejširšímu okruhu lidí ať už jde o koncové zákazníky, investory, projektanty, architekty nebo montážní a stavební firmy. Nové školicí prostory a show-room k tomu dobře poslouží a my už máme naplánován a začínáme realizovat poměrně pestrý program akcí. Jeho velmi důležitou součástí je také trvalé zlepšování komunikačních dovedností našich obchodních zástupců, tedy lidí »v terénu«. Nestačí, že jsou technicky erudovaní, to se od nich automaticky očekává. Chceme, aby také uměli mluvit a argumentovat a v neposlední řadě byli i kulturně na výši. Zákazník nejen pozná hrubší vystupování, ale také vycítí, když obchodní zástupce říká něco jiného než si myslí, nebo když zákazníka podceňuje. Jsem přesvědčen, že takový člověk poškozuje sebe a hlavně zastupovanou značku a to je nepřípustné,” řekl Tomáš Kunert.

Evropská značka shody

Novinkou zásadního významu jak pro společnost TTK, tak pro její zákazníky, je získání evropské značky shody CE podle normy EN 14351-1 pro okna a dveře TTK. Podle oficiálního sdělení firmy je společnost TTK CZ jedním z prvních nebo možná vůbec prvním výrobcem dřevěných oken a dveří v ČR, který má ověřenou shodu podle této nově přijaté evropské technické normy.

Měření vlastností oken a dveří a jejich posuzování se v Evropském společenství provádí podle normy EN 14351-11, která byla vloni harmonizována do českých technických norem jako ČSN EN 14351-1. Společnost TTK nechala ověřit shodu předmětných oken a dveří s požadavky této evropské normy a se stanovenými hodnotami (včetně tříd) prostřednictvím notifikované osoby – Centra stavebního inženýrství a.s. Předmětem posuzování byla odolnost proti zatížení větrem, vodotěsnost, obsah nebezpečných látek, únosnost bezpečnostních zařízení, akustické vlastnosti, součinitel prostupu tepla a průvzdušnost.

Výrobek opatřený značkou shody CE tak může být prodáván kdekoliv na území Evropského společenství. To, jestli jej zákazník zakoupí, závisí pak na tom, jestli ověřené vlastnosti výrobku (zatřídění) odpovídají místním stavebním požadavkům nebo individuálním požadavkům zákazníka. Např. zákazník na ostrově Kréta bude mít jiné požadavky na okno než zákazník za polárním kruhem.

Nový okenní profil 78 mm

Podle Tomáše Kunerta otevřela evropská značka shody oknům z Dolní Čermné dokořán cestu do Skandinávie, která byla i dříve pro TTK velmi významným zahraničním odbytištěm, ale nyní – po získání značky shody CE – se obchody s touto oblastí zjednodušily a zájem o okna TTK zde roste ještě rychleji. Ač je ve Skandinávii drsnější a vlhčí klima a místní požadavky na kvalitu a trvanlivost oken přísné, přesto stejné nebo možná i větší úsilí zabere obsluha požadavků tuzemského zákazníka. Je to dáno mj. i požadavkem naší národní normy ČSN 73 0540 na vnitřní povrchovou teplotu okenní konstrukce.

I v tom se nám daří nalézat řešení, jako příklad mohu uvést nový profil o tloušťce 78 mm, u jehož vývoje stáli mimo jiné i zástupci CSI Praha a ČSNI. Nové okno se standardním izolačním zasklením 1,1 Wm–2·K–1 splní doporučenou U–hodnotu naší národní normy včetně povrchových teplot,” řekl Tomáš Kunert.

TTK s.r.o. zahájí výrobu nového profilu v září tohoto roku a ve stejném měsíci uvede na trh nová okna, která budou mít vyšší tuhost a lepší akustické a tepelně technické vlastnosti. Nový profil umožní i vsazení zasklení větší tloušťky, než je dnešní standard TTK – izolační dvojsklo 4–18–4 mm. S novým profilem byl změněn i celý koncept ukotvení izolačního zasklení do dřevěného okenního rámu. Výsledkem je okno vhodné pro výstavbu domů s velmi nízkou spotřebou tepla.

Chystáte se na For Arch? Navštivte stánek TTK CZ!

Tak zní vzkaz pracovníků obchodu a marketinku společnosti TTK s.r.o. všem pravidelným i náhodným čtenářům časopisu a internetových stran Stavebnictví a interiér.

1 Pro okna a střešní okna byla v EU v březnu loňského roku a publikována výrobková evropská norma EN 14351-1. Česká republika tak byla povinna dát této normě status národní normy, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, musi zrušit nejpozději do prosince 2008. Překlad normy byl u nas vydán jako harmonizovaná norma ČSN EN 14351-1 na konci loňského roku. Od této doby až do zmíněného prosince 2008 existuje v České republice přechodná dvojkolejnost v posuzování oken, které se může provadět buď podle technických požadavků podle NV č. 163/2002 Sb. (a určené normy vč. ČSN 73 0540) nebo podle harmonizované normy ČSN EN 14351-1 (a nařízení vlády č. 190/2002 Sb.).
Autor:
Foto: Archiv TTK CZ s.r.o.