Dřevěný dům 2008

Soutěž Dřevěný dům 2008 vyhlásila Nadace dřevo pro život společně s Ministerstvem zemědělství ČR a Českou komorou architektů. Hlavním cílem soutěže je podpora vzniku moderních dřevostaveb na území České republiky; dále vytvoření databáze kvalitních projektů nízkoenergetických domů a jejich následná nabídka pro veřejnost, včetně rozšíření informovanosti stavebníků a investorů o dobrých vlastnostech a prospěšnosti dřevostaveb.

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže a předání cen vítězům proběhlo v rámci letošních Stavebních veletrhů Brno. Vlastní soutěž byla otevřena pro široké spektrum uchazečů: architekty, stavební inženýry, studenty a všechny ostatní zájemce se zkušenostmi v projektování dřevostaveb.

Novinkou bylo otevření soutěže také návrhům ze zemí Evropského hospodářského prostoru a Švýcarské konfederace. Tato nabídka oslovila nejvíce architekty ze Slovenska. Cílem soutěže bylo vybrat nejlepší návrhy dřevěných domů z hlediska architektonického, ekologického a dalších kritérií stanovených v podmínkách soutěže.

Dvě kategorie

Soutěž byla vypsána ve dvou kategoriích: na projekt nízkoenergetického „dřevěného” rodinného domu a na projekt nízkoenergetického „dřevěného” bytového domu.

V obou kategoriích se jednalo o všeobecně použitelný projekt, který je situován na ideální pozemek. Nelze si nepovšimnout, že velká část oceněných a odměněných prací byla zpracována studenty, či absolventy brněnské fakulty architektury, kde se výuce této oblasti architektury po léta věnují.

Při porovnání obou kategorií porota konstatovala, že návrhy rodinných domů byly opět v obecné rovině výrazně lépe zvládnuty než bytové domy. Svým způsobem je to pochopitelné vzhledem k naší tradici. Bytové dřevěné domy představují řádově náročnější a v praxi pro architekta méně frekventovaný úkol.

Soutěže se zúčastnilo 180 autorů se 79 soutěžními pracemi. Celkem bylo oceněno třináct návrhů dřevostaveb v kategorii Rodinný dům, tři návrhy dřevostaveb v kategorii Bytový dům a byly rozděleny odměny ve výši 1,2 mil. korun.

Rodinný dům

Vítězem v kategorii Rodinný dům se stal návrh autorů Josefa Chybíka a Ondřeje Chybíka, kteří si odnesli 300 tisíc Kč. Porota hodnotila tento projekt jako „výborný, přesvědčivý, architektonicky brilantní, skvěle prezentovaný návrh integrující všechny předpoklady kvalitního nízkoenergetického rodinného domu se stáním pro auto zapuštěným pod úrovní terénu pod domem.”

Obr. 1: První místo v kategorii rodinný dům

Druhé místo ve stejné kategorii a 200 tisíc Kč získali Martin Příhoda, Stanislav Kučera, Dagmar Donaťáková, jejichž projekt ohodnotila porota takto: „ jedná se o komplexní přístup a přesvědčivou prezentaci autorů k návrhu nízkoenergetického dřevěného domu. Zvolená koncepce demonstruje využití všech principů nízkoenergetických domů, a to na nikoliv optimálním pozemku dle volby autorů.”

Obr. 2: Druhé místo v kategorii rodinný dům

Třetí místo a odměnu 150 tisíc Kč si odnesli Petr Kasl a Michal Fischer. Porota ohodnotila jejich projekt jako: „Lapidární, architektonicky čistá „dřevěná krabice” s odděleným prostorem pro parkování. Přehledně řešená úsporná dispozice dřevěného rodinného domu pro mladou čtyřčlennou rodinu i s ohledem na světové strany a situování na pozemku.”

Odměnu ve výši 30 tisíc Kč získal v kategorii rodinných domů David Bartoušek (viz obr 3).

Obr. 3: V kategirii rodinných domů získal jednu z odměn také tento projekt

Bytový dům

Přihlášené soutěžní práce v kategorii „Nízkoenergetický bytový dům” prokázaly svými parametry, že návrh dřevěného bytového domu patří k velmi náročným úkolům.

V této kategorii nebyly první dvě ceny uděleny, třetí místo získaly a cenu v hodnotě 120 tisíc Kč si odnesly dva týmy: Štěpán Děnge, Jakub Děnge, Jana Stopková a Jiří Prokeš s Jiřím Machem.

Mimořádnou odměnu ve výši 40 tisíc Kč získal za svůj projekt bytového domu kolektiv autorů Tomáš Vanický, Vladimír Smudek a Tomáš Krupa (viz obr 4).

Obr. 4: Mimořádné ocenění v kategorii Bytový dům

Podrobné informace o výsledcích soutěže najdete na www.drevenydum.org.

1 Zpracováno z tiskových podkladů

Autor: Ing. Hana Solařová
Foto: Nadace dřevo pro život