DŮM PRO ŽIVOT – vícegenerační model bydlení pro obyvatele Vídně

Moderní architektura, kvalitně realizované byty, prostorné společné prostory a podpora pro společné aktivity jsou jen některé z předností, které nabízí tento bytový komplex, odevzdaný tento rok obyvatelům čtvrti Wien-Aspern. Nachází se v blízkosti přírody a veřejně dobře přístupnému okolí Vídně. To vše za malý honorář pro investora a za přijatelné ceny nájemného. Umožnila to spolupráce týmu firmy DELTA, jako GP a architekta s AllesWirdGut v Seestadt Wien-Aspern na stavební parcele D9 se 170 byty a 7 obchody. Seestadt Wien patří k největším projektům rozvoje měst v Evropě.

Poptávka po bytech je ve Vídni obrovská. A jak potvrzují studie a ankety, je uspokojivé a pěkné bydlení v Rakousku vysoce hodnoceno. To dokazují i dotazníky k 170 bytům, které byly na jaře 2015 oficiálně předány nájemcům. „Jsme hrdí na to, že jsme mohli zřídit bytový komplex, který představuje z ekonomického, ekologického, jakož i sociálního pohledu udržitelnou a do budoucna konkurence schopnou nemovitost pro Vídeň”, říká Erik Štefanovič, jednatel firmy DELTA Projektconsult ČR.

DŮM PRO ŽIVOT:

  • Začátek výstavby: červen 2013
  • Užitná plocha bytů: cca. 12 300 m2
  • Počet bytových jednotek: 170
  • Plocha obchodních prostor v přízemí: cca. 1 500 m2
  • Výběrové řízení – zadavatel: Wohnfonds Wien (Zadavatel výběrového řízení) a Wien3420AG
  • Developer: WBG (Wohnen und Bauen GmbH) a Bytové družstvo Gartenheim
  • Architektura a GP: ARGE, DELTA a AWG

Koncentrace na to, co je skutečně důležité

Malý rozpočet je zároveň šance koncentrovat se na to, co je skutečně důležité”, je přesvědčen Erik Štefanovič. Tým firmy DELTA – generální projektant a tým zodpovědný za architekturu ve spolupráci s AllesWirdGut – vytvořil moderní byty v nízkonákladovém standardu s balkony a terasami, prostornými a světlými vnějšími plochami i četnými společnými prostory. Celý projekt byl vyhotoven jako „přizpůsobivá bytová výstavba.” Prozíravá projekce a vyhnutí se stavebním bariérám jsou základem pro dobrý přístup do bytu. Díky tomu mohou lidé, kteří jsou věkem, nehodou nebo onemocněním odkázáni na invalidní vozík užívat byty neomezeně. Citlivé přizpůsobení umožnilo zvyknout si na nové prostředí. I když nebyly použity drahé materiály, vykazují byty vysoký standard a kvalitu bydlení.

Jako architekt a generální projektant mám zvláštní odpovědnost a možnost naprojektovat a konsekventně podle těchto premisií zrealizovat kvalitní a do budoucna konkurence schopnou budovu. Vstoupili jsme do výborného týmu sestávajícího ze dvou developerů – WBG (Wohnen und Bauen GmbH) a bytového družstva – do týmu pro architekturu a generálního projektanta (ARGE, DELTA a AWG), specialistů na TZB, stavebních fyziků, statiky a zkušebních techniků, kteří se stejně jako my snažili dosáhnout cíle”, říká architekt Dipl. Ing. Rudolf Stürzlinger, jeden z jednatelů firmy DELTA, který vedl jednání s investorem o zadání projektu.

Bytový komplex v nízkoenergetickém standardu

Spotřeba tepla v bytovém komplexu představuje přibližně 21 kWh/m2/rok. Byla projektovaná centrálně monitorovaná spotřeba energie všech uživatelských jednotek, přičemž jsou shrnuty všechny hodnoty spotřeby v budově a jednotlivých jejích částí, až po samotné byty a jejich spotřebu proudu, tepla a vody vzhledem ke klimatický podmínkám.

Top v certifikacích budov TQB od ÖGNB

Budova byla certifikována v souladu se zadáním soutěže dle směrnic rakouské společnosti pro udržitelnou výstavbu, odpovídající TQB (ohodnocení budovy Total Quality). Certifikát Total Quality dokumentuje kvalitu budovy od projektu přes výstavbu až po uživatelský komfort. Certifikát je výsledným produktem integrovaného procesu plánování a hodnocení Total Quality. Certifikace zviditelňuje kvalitu budovy, dělá ji využitelnější a srovnatelnější a přináší tak jistoty a výhody pro uplatnění na trhu s nemovitostmi. Kategorie hodnocení jsou rozděleny do následujících 5 skupin: lokalita a vybavení, úspornost a technická kvalita, energie a zásobování, zdraví a komfort a efektivita nakládání se zdroji. Tato budova skutečně splňuje kritéria v míře, která převyšuje zadání v soutěži a odpovídá částce přibližně 80 % z maximálních hodnot, což je pro kategorizaci budovy směrodatné.

Jistota pro investora díky týmové práci

Chybějící sladění, dodatečné objednávky a překročení nákladů – to jsou jen některé z příkladů pro situace, se kterými se investor nemusí zabývat, pokud má u sebe kompetentní tým pro architekturu a GP, tedy pouze jednu kontaktní osobu pro všechny záležitosti. „Samozřejmě nešlo ani u tohoto projektu vše bez problémů, ale všechny překážky byly rychle a efektivně vyřešeny. Chápali jsme naši úlohu coby generálního projektanta moderovat procesy týmu a podporovat jeho efektivní interakci”, říká Rudolf Stürzlinger. „A z toho profitují nejen účastníci týmu, ale koneckonců i investor díky jistotě dodržení nákladů, termínů a kvality.

Sociální koncept bydlení: vícegenerační model s personální podporou

V bytovém komplexu je realizován vícegenerační model bydlení od tzv. Care Living Circle pod vedením firmy Dasta s názvem „Živý dům – Haus im Leben”. Tento koncept představuje formu společného bydlení, kde je několik generací záměrně v sousedství a profesionálně koučované. Jedná se zde o společenství přibližně 100 osob různého věku. DELTA je spoluzakladatelem a aktivním členem ve sdružení Care Living Circle, který sestává ze specialistů v různých oblastech zabývajícími se inovativními řešeními pro nejlepší formu života a bydlení vzhledem k věku.

Seestadt Wien-Aspern

Minulý rok se už nastěhovali první nájemci do ostatních bytových jednotek v místě největší výstavby v Rakousku. Od roku 2013 je Seestadt napojen na metro. Seestadt disponuje velkým jezerem na ploše 50 000 m2 a nákupní ulicí. Do konce roku 2016 bude dokončena první etapa s přibližně 2 600 byty. Do roku 2028 bude postavených na ploše asi 340 fotbalových hřišť zaokrouhleně 10 000 bytů.

Autor: Mgr. Marcela Kolářová
Foto: Archiv firmy