Přidat na Seznam.cz Přidat na Google News

DUOL systém – nová antikorozní, syntetická, jednovrstvá, rychleschnoucí barva od ADEXu

DUOL systém je disperze antikorozních pigmentů a plniv v roztoku syntetických pryskyřic v organických rozpouštědlech s přísadou speciálních aditiv. Nejvhodnější je do středního korozního prostředí. Používá se jako základní nebo jednovrstvá zinkofosfátová rychleschnoucí barva s antikorozními vlastnostmi na kovové předměty, například parapety, kontejnery, mostní konstrukce svítidla apod.

Nárazová tepelná odolnost je do 150 °C. Stupeň čistoty povrchu ocelových podkladů musí odpovídat ČSN ISO 8501 Sa 2,5. Pro bezzákladovou aplikaci se doporučuje nános minimálně 80 mm suchého filmu pro vnitřní prostředí. Při práci s barvou je nezbytné dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví dle ČSN 67 2001. Použité nářadí je třeba očistit ihned po ukončení práce odpovídajícím ředidlem, případně ředidlem C 6000.

V případě aplikace vzduchovou pistolí nebo štětcem lze upravit viskozitu ředidlem S 6001 nebo S 6005. Při aplikaci vysokotlakým zařízením s 0 % ředěním lze nanést bez stékání ze svislých ploch 80 – 120 mm suchého filmu. Nanáší se nejlépe na suchý, čistý, odmaštěný a otryskaný povrch, zbavený rzi povlaků, cizorodých látek, stopové zbytky musí být ve formě lehkých stínů. Tryskající prostředky se volí tak, aby bylo dosaženo pro daný typ povlaku požadované drsnosti povrchu.

Pro realizaci nátěru/nástřiku venku je nutná příznivá předpověď počasí. Při dešti, mlze, tvorbě kondenzační vody, působení agresivních plynů a při větru se silným obsahem prachu se musí nátěrové práce pozastavit a mohou být obnoveny nejprve po úplném proschnutí povrchově upraveného materiálu. Nátěrové práce v závislosti na použitých nátěrových hmotách (dále jen NH), nejsou přípustné pod 0 °C a teplota podkladu musí být minimálně 5 °C nad rosným bodem.

Viskozita a ředění nátěrové hmoty DUOL systém je zpravidla závislá na způsobu aplikace a typu aplikačního zařízení DUOL systém se může aplikovat štětcem, válečkem, vzduchovým i vysokotlakým zařízením. Doporučená viskozita pro nanášení štětcem nebo válečkem je 60 – 80 s (doba výtoku z měrného pohárku), což odpovídá 0 až 5% ředění; vzduchovou pistolí 30 – 40 s (10 až 15% ředění). Na otryskávané povrchy materiálu je nutné s ohledem na momentální atmosférické podmínky dodržovat předepsané časové intervaly po otryskávání a následným nátěrem v suchých vnitřních prostorách do 8 hodin, na vnější atmosféře a do 4 hodin a pod přístřeškem za vlhkého počasí do 30 minut.

DUOL systém jako jednovrstvá nátěrová hmota se aplikuje v závislosti na životnosti nátěru v 1 – 2 vrstvách na minimální tloušťku suchého filmu 80 mm. Ve vnějším prostředí se doporučuje aplikace na minimálně 120 až 140 mm suchého filmu. Teplota okolí pod 15 °C podstatně ovlivňuje průběh schnutí a prodlužuje konečné vytvrzení filmu.

Barva je hořlavina II. třídy nebezpečnosti. Bod vzplanutí dle ČSN EN 57 je 27 °C. Obsahuje lakový benzin a xylen. Při práci nelze jíst, pít ani kouřit. Nesmí se mísit s vodou. Nadýchání a styk s pokožkou může u citlivých osob vyvolat alergické reakce. Je třeba používat brýle (štít), gumové rukavice, respirátor s vložkou proti AE stříkání. Při práci je nutné zajistit dostatečné větrání. r

Autor: Ing. Petr Levora
Foto: Archiv firmy