Efektivní vyklízení stavební suti při rekonstrukci technologií odsávání MTS

Rekonstruujete byt či celou budovu a potýkáte se s klasickou otázkou „kam s ní“ – tedy se stavební sutí? Zároveň určitě řešíte, „jak“ se suti zbavit co nejefektivněji, neboť jde o akci v centru města. Co to zkusit rychle, elegantně a ekologicky pomocí vysoce výkonného vysavače, který je schopen vysát sypké materiály různých velikostí od prachu až po půlky cihel a vyřešit tím několik problémů najednou.

Z oficiálního názvu technologie Mobile Tiefbau Saugsysteme (dále jen MTS) vyplývá, že jde o stroj na automobilovém podvozku standardních rozměrů (9,5 × 2,5 × 3,7 m) a hmotnosti (20–33 tun), díky kterému je zábor veřejného prostranství nutný jen v průběhu technologických a odsávacích operací, protože nasátý materiál transportuje v 8m3 zásobníku přímo na skládku. Eventualitou může být vysypávání zásobníku do přistaveného kontejneru.

Zábor veřejného prostranství je nutný jen v průběhu technologických a odsávacích operací
Stroj MTS DINO 3, který používá společnost HUTIRA - BRNO, s.r.o. při odsávání sutě z podkrovních místností

Možnosti a způsob odsávání suti

Vlastní odsávání se děje pomocí ventilátoru na cyklónovém principu s podtlakem až 34 000 Pa naprosto bezprašně. Bezprašnost je zaručena třístupňovým samočisticím filtračním systémem.

Pro stroj MTS DINO 3, který používá společnost HUTIRA - BRNO, s.r.o., je nejdelší účinná vzdálenost odsávání materiálů 80 m, nebo hloubka 16 m. Výška v zásadě nerozhoduje.

Savice a odsávací potrubí o průměru 25 cm se na staveništi k jednotlivým pracovištím přivádí buď po lešení, nebo vnitřkem objektu, podle místních podmínek. Zařízení odsaje vše od prachu až po kostku o hraně 20 cm a hmotnosti 20 kg.

Výhody technologie MTS při odsávání sypkých materiálů

  1. Osádka MTS (2 pracovníci) přistaví vozidlo standardních rozměrů ke staveništi. Bezprašně odsají sutě, výplně podlah, zeminu, atd. z kteréhokoliv patra budovy, od sklepa až po střechu! Minimalizuje tedy dobu záboru veřejného prostranství a zamezí případnému znečištění.
  2. MTS sám transportuje odsátý materiál na skládku ve vlastním zásobníku, nebo jej vysypává do přistavených kontejnerů.
  3. MTS svým nasazením uvolňuje kapacitu dělníků ke smysluplnějšímu využití ve prospěch zákazníka i zaměstnavatele.
  4. Díky svým možnostem MTS usnadňuje život manažerům a stavbyvedoucím a šetří tak nepřímo čas a peníze.
  5. Čím větší stavba, tím větší úspora!

Úspora času i financí

Standardním postupem je nasazení dělníků vybavených lopatami, kbelíky, kolečky, venkovním shozem, nebo vrátkem, respektive výtahem. Těmito prostředky suť přesunou a naloží do přistavovaných kontejnerů, ve kterých je vyvezena na skládku.

S využitím technologie MTS odpadá nutnost použití shozů, vrátků, nebo výtahů. Zejména výtah bývá v neustálé permanenci a je neuralgickým bodem stavby. Výtah v bourací fázi při použití technologie MTS lze využít jinak. Tím vzniká i následná finanční úspora. Je zde tedy zřejmá úspora času a peněz – zpravidla 50 % času a 10–20 % finančních prostředků. Plně dostačuje, pokud materiál k ústí sacího potrubí přihrnují 2 až 3 dělníci. Může být využito i mechanizace – buď originální doplněk MTS pod názvem MOONER, který je variací minirypadla s pevnou radlicí, která je vstupním místem savice, nebo jiný vhodný malý nakladač či rypadlo.

Materiál k ústí sacího potrubí přihrnují pouze dva až tři dělníci
Nejdelší účinná vzdálenost odsávání materiálu je 80 m
Savice a odsávací potrubí o průměru 25 cm se na staveništi k jednotlivým pracovištím přivádí buď po lešení, nebo vnitřkem objektu

Příklady využití technologie MTS

Samostatnou kapitolou jsou ve městech vnitrobloky. Jakákoliv akce většího rozsahu je komplikována minimálně ztíženým přístupem techniky do těchto prostor. Jejich stavba, ale zejména rekonstrukce, nebo likvidace je černou můrou pro ty, kdo se na nich podílejí. S pomocí technologie MTS je práce snadnější a rychlejší! Vozidlo MTS zaparkuje v ulici před hlavním objektem a do vnitrobloku je zavedeno odsávací potrubí. Pak již stačí jen přihrnovat suť!

Také prohlubování sklepů, nebo výstavba podzemních garáží je použitím technologie MTS mnohem snadnější. Jak jinak transportovat ze stísněných prostor velký objem suti nebo zeminy?! Jedinou překážkou v pohybu dělníkům zde bude potrubí o průměru 25 cm!

Technologie MTS umožňuje bezprašné odsátí sutě z kteréhokoliv patra budovy, od sklepa až po střechu
Autor: Michal Chytka
Foto: Archiv firmy