Elektronické platební a odbavovací systémy

Novým trendem v uspěchané době se stávají komplexy pro volný čas, které v sobě zahrnují možnosti pro aktivní odpočinek, relaxaci, péči o tělo a ubytování. V současné době již neobstojí nějaké narychlo postavené a vybavené malé fitness centrum. Lidé upřednostňují větší a otevřené prostory pro trávení svého volného času.

To je důvodem, proč nově budovaná či rekonstruovaná centra se snaží tento vysoký standard a otevřený koncept respektovat. Pro provozovatele hotelů, wellness center, fitness center a sportovních klubů to znamená zdokonalovat jak paletu a kvalitu služeb, tak i potřebné zázemí.

Vše pro spokojenost zákazníka

Pro projektanty a dodavatele vybavení to znamená maximální předvídavost, flexibilitu, nadčasovost a profesionální přístup k řešení. Výsledkem musí být vybavení, které spoluvytváří příznivý dojem a návštěvníka neobtěžuje a nerozptyluje. Tento pocit si návštěvník vytváří v průběhu celého pobytu v areálu.

Pro provozovatele zejména komplexů sdružujících několik provozů, s rozdílnými hygienickými podmínkami, s vazbou na pracovní dobu zaměstnanců, na různé nabídky služeb a různé marketingové strategie je dokonalé zvládnutí fungování centra základem spokojeného návštěvníka.

Softwarové technologie

Tak jako v mnoha dalších odvětvích pomáhají člověku i v této oblasti moderní počítačové technologie. Vhodným řešením pro wellness nebo spa centra, fitness centra nebo hotelové komplexy je komplexní řešení EPOS solution – Elektronické Platební a Odbavovací Systémy.

Bez dokonalé spolupráce investora či provozovatele, projektanta a dodavatele je jen velmi obtížné dosáhnout zamýšleného výsledku.

Již v samotném záměru postavit zařízení pro volný čas je třeba se zabývat otázkou, jak propojit v celek všechny atrakce a placené služby, které budou nabízeny.

A to při zachování přehlednosti a jednoduché orientace pro návštěvníky a co nejlepší ekonomické vyváženosti ke spokojenosti provozovatele. Proto je již v počátečním záměru třeba stanovit, jak bude komplex využíván a zpoplatňován, a jak bude probíhat pohyb návštěvníků. Z této počáteční analýzy, mimochodem velmi důležité a často podceňované, vyplyne, kde je vhodné umístit recepci a turniket, šatní skříňky, sociální zázemí, bar a občerstvení, informační terminály a textové nebo obrazovkové informační panely, platební automat a jaké designové a technické řešení zvolit pro jednotlivé viditelné prvky systému.

Identifikace návštěvníků

Důležitou otázkou je identifikace návštěvníků. V tomto případě je nutno velmi citlivě zvažovat marketingový koncept nabízených služeb a správně zvolit identifikační médium. Příkladem mohou být bezkontaktní identifikační náramky ve sportovních a relaxačních centrech, které zajišťují návštěvníkovi komfort – od uzamčení šatní skříňky až po bezhotovostní platbu za občerstvení nebo služby uvnitř areálu. V případě pravidelných návštěvníků fitness center může být identifikační členská karta. Každá instalace tuto rozvahu potřebuje.

Provozní studie a návrhy

Firma FRAJT PRO s.r.o. nabízí poradenskou pomoc a vypracování provozní studie a analýzu pohybu osob v areálu již ve stádiu úvodních studií a záměru, případně konzultace projektovaných řešení s ohledem na optimalizaci provozu a investic do zařízení.

Tato provozní studie je dále podkladem pro návrh elektronického pokladního a odbavovacího systému. Což je systém, který řídí správu pravidel pohybu návštěvníků a personálu, všech plateb za služby a zboží v areálu.

Systém EPOS zahrnuje kompletní řešení od technických prvků jako jsou turnikety, terminály, speciální přístroje až po kompletní balík softwarových modulů pro řízení pohybu návštěvníků, a zajištění kompletních služeb Front Office a Back Office.

Softwarové řešení EPOS zahrnuje pokladní, bankovní a evidenční komponenty nutné pro přesné výkazy o průběhu a typu plateb, statistik návštěvnosti a modul pro přenos údajů do účetních systémů.

Moderní identifikační zařízení

Systém EPOS sdružuje všechny funkce zahrnující pokladní pracoviště, pracoviště recepce, pracoviště baru, řešení pro občerstvení a restaurace nebo skladové hospodářství s plnou vazbou na prodejní místa.

Veškeré technické prvky jako turnikety, snímače identifikačních médií, speciální zařízení a pokladní terminály jsou konstruovány a dodávány s ohledem na extrémní nároky na odolnost a spolehlivost vyžadovanou u těchto aplikací.

Nadstavbou nad obvyklá řešení jsou například elektronické zámky pro šatní skříňky, doplatkové automaty, sběrače identifikačních náramků, různé typy terminálů sloužících pro informování návštěvníků nebo ovládání solárií s maximálním dosažitelným komfortem. Všechna tato zařízení podporují využití moderních identifikačních technologií. Systém a jeho konfigurace plně respektuje požadavky uživatele na provoz areálu. Softwarové vybavení je pouze konfigurováno dle požadavků uživatele.

Produkty z portfolia společnosti FRAJT PRO s.r.o. mohou investorům a provozovatelům sportovních a relaxačních cen-ter nabídnout nejen běžná řešení, ale díky komplexnímu přístupu a speciálním doplňkovým zařízením, spolehlivá, komfortní a nadčasová řešení.

Autor: Ing. Tomáš Havlíček
Foto: Archiv firmy