Na zateplených fasádách se vyskytuje vlhkost zkondenzovaná na povrchu omítky. Chytrá omítka, například aquaBalance, umí tuto kapalinu přeměnit ve vodní páru, a fasáda tak rychle uschne. Pak na ní ulpívá méně nečistot z ovzduší. Foto: Shahram Babakhanian

Fasádu ohrožují řasy, prach i plísně. Jak se o ni správně starat?

Fasáda plní na domě hned dvojí funkci. Jednak by měla být estetická, zároveň má ale budovu chránit. Protože je vystavena působení prachu, plísní a nejrůznějších škůdců, je třeba o ni pečovat. Jak fasádu udržet čistou, případně ji zbavit nežádoucích graffiti?

Ideální je myslet na údržbu fasády již v průběhu projektu, stavby či renovace domu. „Na povrch fasády lze už v základu vybrat takzvanou chytrou omítku, která přirozeně odpuzuje vodu a nečistoty. Díky speciální složce v podobě mikrokapslí zajišťuje také účinnou ochranu proti řasám a plísním,” říká Tomáš Pošta ze společnosti Weber, Saint-Gobain. Zateplení domu je v dnešní době již standardem. Zpočátku je ale třeba mít na paměti také to, že zrnitá omítka bývá náchylnější k ulpívání prachových částic z ovzduší. „Zateplená i nezateplená fasáda odolává působení srážkové vody. Na zateplených fasádách máme navíc vlhkost zkondenzovanou na povrchu omítky. Například chytrá omítka aquaBalance umí tento kondenzát přeměnit zpět ve vodní páru, a fasáda tak rychle uschne. Zároveň na ní ulpívá méně nečistot z ovzduší,” dodává Pošta.

Vrstva prachu, který postupně ulpívá na fasádě, obsahuje i organické částečky. V kombinaci s vlhkostí pak vzniká živná půda pro růst řas a následně i plísní. Foto: Petair

Vrstva prachu na fasádě obsahuje spory řas a plísní

Když je fasáda hotová, nejjednodušší prevencí proti závažnějším problémům je její pravidelné sledování a hlídání, zda na ní nenajdete prasklinu, vlhkostní skvrnu či odlupující se omítku. „U panelových domů můžeme kontrolu provádět dalekohledem,” doporučuje Václav Štefan z firmy Biotec. Každá fasáda se časem zašpiní, protože se na ní usazují nečistoty ze vzduchu v podobě prachu a sazí. „Vrstva prachu na fasádě ovšem obsahuje i organické částečky. V kombinaci s vlhkostí, tedy zejména na severozápadní straně budovy, kde se vlhkost zpravidla drží déle, pak vzniká živná půda pro růst řas a následně i plísní,” vysvětluje Štefan. Plísně přitom produkují látky zatěžující životní prostředí, takže obyvatelé domu čelí zdravotnímu riziku při každém otevření okna.

Chceme-li fasádu očistit, je nutné nejprve zjistit, zda jsou nečistoty pouze atmosférického původu (prach a saze), anebo zda jde o nečistotu organickou, tedy řasy a plísně. „Řasy potřebují k životu vodu. Je-li fasáda špinavější na místech, kam prší, a naopak čistší například pod parapety, ukazuje to na organické napadení. Prachové částice déšť naopak splachuje, takže v případě atmosférických nečistot se bude špína držet spíše tam, kam voda nemůže,” popisuje jednoduchou pomůcku Tomáš Pošta.

Dojde-li na renovaci fasády, je vhodné na ni nanést například impregnaci, která staršímu kabátu dodá jeho původní vlastnosti. Foto: alexandre zveiger

Různé způsoby čištění fasád v závislosti na druhu postižení

Fasáda postižená atmosférickými nečistotami se obvykle čistí za pomoci tlakové čisticí techniky, tlakové vody a fasádního čisticího prostředku. „Prostředek z nečistot vytvoří vodou ředitelnou masu, která se pak opláchne,” říká odborník. „Naředěný čisticí prostředek naneseme pomocí zahradního postřikovače, vysokotlakého čisticího zařízení nebo v podobě pěny napěňovacím nástavcem. Zda jsme prostředek naředili správně, je vhodné nejprve vyzkoušet na části fasády. Po jeho rovnoměrném nanesení jej opláchneme tlakovou vodou,” upřesňuje Václav Štefan.

Pro odstranění nečistot postačí studená tlaková voda, lepších výsledků ale dosáhnete s teplou. Je nutné zvolit trysku vytvářející plochý vodní paprsek, nikoli bodový či rotační. Trpí-li však fasáda biotickým znečištěním, fasádní čisticí prostředek je třeba nahradit odstraňovačem řas, mechů a lišejníků.

Existují ovšem i další nepříjemnosti, jimž fasáda může čelit. Jednou z nich jsou i takzvané uhličitanové výkvěty. „Ty samy o sobě nejsou nijak škodlivé, vadí pouze z estetického hlediska. Představují ovšem důkaz netěsnosti vnějšího souvrství fasády – stěrka, perlinka, omítka. Voda vnikající do fasády způsobí uvolňování bazických složek (zásaditých - opak kyselosti; pozn. red.) a následný vznik uhličitanových výkvětů,” vysvětluje Štefan. „I na ně máme speciální odstraňovač. Stačí jej nanést postřikovačem na místo výkvětu, nechat působit a následně opláchnout proudem vody,” dodává Tomáš Pošta. S jeho pomocí lze navíc z povrchů lehce odstranit i zbytky malt a cementových nečistot.

Pro odstranění nečistot postačí studená tlaková voda, lepších výsledků ale dosáhnete s teplou. Je nutné zvolit trysku vytvářející plochý vodní paprsek, nikoli bodový či rotační.Foto: bubutu

„Zatočit” s graffiti už je komplikovanější

Poškodí-li někdo z kolemjdoucích fasádu nevzhledným graffiti, je situace o něco složitější. „Když někdo nastříká sprej na omítku, obě barvy se promíchají. To už čištěním neodstraníme. Pokusíme-li se graffiti jednoduše přetřít původní barvou, bude stále viditelné, protože hrubost povrchu byla v tom místě už změněna. Existuje ale možnost použít speciální odstraňovač graffiti, který na dané místo nastříkáme a necháme jej několik minut působit. Když se sprej začne rozpouštět, ihned jej opatrně vymyjeme,” radí odborník z Weberu. Ideální je ovšem povrchy do výšky dvou a půl až tří metrů preventivně ošetřit nátěrem chránícím před graffiti. „Tento druh nátěru využívá vlastnosti silikonu, takže k němu nic nepřilne – sprejová barva ani plakáty či samolepky. K odstranění těchto věcí vám pak stačí čistá vlažná voda a trocha saponátu,” objasňuje Tomáš Pošta.

I přes veškerou snahu fasádu ochránit ovšem jednou nastane čas na její renovaci. Ta může její životnost výrazně prodloužit. V tomto případě je vhodné na fasádu nanést například impregnaci, která staršímu kabátu dodá jeho původní vlastnosti. „Fasáda pak bude jako nová – nenasákavá, chráněná před řasami a plísněmi, odpuzující nečistoty. Impregnace totiž vytvoří povrch, na němž se voda sráží a odtéká pryč,” vysvětluje Václav Štefan. Vykazuje-li fasáda již vlasové trhlinky či barevné defekty, spravit ji může elastický fasádní nátěr, který se využívá v kombinaci s podkladním nátěrem. „Ten umí vlasové trhlinky přemosťovat, takže se dají snadno přetřít. Zároveň má samočisticí povrch, a tak se na něm nedrží voda a nečistoty, čímž vytváří ochranu před růstem řas a plísní,” dodává odborník.

Je-li fasáda znehodnocená, tedy má-li větší trhliny, je takzvaně odfouklá nebo se odlupuje, je nutné přistoupit k renovaci vnějšího souvrství. „V tomto případě je lepší využít speciálního systému, který fasádu do budoucna ochrání. Ten spočívá ve vytvoření drážek, jež eliminují napětí ve fasádě a zlepšují difuzi vodních par a nanesení nového vnějšího souvrství – stěrka, perlinka, omítka,” uzavírá Tomáš Pošta.

Autor: tisková zpráva 1)
Foto: Shutterstock

1) Zdroj: EPIC Public relations s.r.o., redakčně upraveno