FERMACELL s nejlepšími referencemi určující standard

Požadavky na moderní stavební hmoty jsou stále vyšší a mnohostrannější. Tlak na snižování nákladů zároveň s oprávněnými požadavky na jejich užitnou hodnotu stále roste. Trh určují rychlá a kvalitativně vysokohodnotná řešení. Proto nabývá vnitřní výstavba s FERMACELLem stále většího významu.

  FERMACELL – sádrovláknité desky pro interiérové konstrukce - získává svoje výjimečné technické vlastnosti již při unikátním výrobním procesu. Materiál obsahuje sádru a celulózová vlákna získaná recyklací papíru. Nabízí se tedy vynikající ekologický výrobek, podpořený nezávadným výrobním postupem s nejpřísnější kontrolou kvality.
   Oba tyto přírodní produkty, tedy sádra a papírová drť, jsou smíchány a po přidání vody slisovány pod vysokým tlakem do stabilních desek. Sádra reagující s vodou pronikne do vláken a obalí je, proto desky získají vynikající stabilitu a zároveň jsou nehořlavé.

Použití ve výstavbě
   Konstrukce s použitím desek FERMACELL prokazují své mimořádné kvality den co den v nesčetných objektech. Ať se jedná o bytovou nebo průmyslovou výstavbu, správní budovy, školy, nemocnice nebo hotely. Desky mohou být použity jak k opláštění stropů a střešních konstrukcí, tak k opláštění stěn s možným použitím spojených desek s tepelně izolační vrstvou, tedy k dodatečné izolaci s parozábranou. Stále víc stavebníků, plánovačů a osob v rozhodovacích pozicích využívá našich obsáhlých poradenských a servisních služeb a sází při svých obchodech na kvalitní materiál FERMACELL. To jsou výhody, které může nabídnout jen kompetentní a silný partner.

Technické vlastnosti vypovídají o jakosti
   FERMACELL je stavebním materiálem s protipožárními vlastnostmi, jehož nehořlavost je vyjádřena třídou A2 podle normy DIN 4102. Při konstrukčním uspořádání lze dosáhnout požární odolnosti od 30 do 120 min. od tloušťky desky 10 mm. Státní zkušebna CSI a.s. Praha vydala na desku FERMACELL certifikát s označením č. C–99-0119/P v souladu s ČSN 73 0862 jako nehořlavý materiál.
   Desky FERMACELL jsou také ideálním nenasákavým materiálem do vlhkého prostředí. Hodí se do objektů s proměnlivou vlhkostí vzduchu, lze je bez velkých problémů navrhnout do koupelen a kuchyní, kde zároveň tepelně izolují místnosti.
   Zajímavou vlastností desek FERMACELL je jejich akustická izolace. Zkoušky v různých institutech potvrdily vynikající vlastnosti z hlediska tlumení hluku. Při tloušťce stěny 100 mm je Rw1R cca 50 dB (početní hodnota vyhodnoceného činitele zvukové pohltivosti podle normy DIN 4109, platí při přenosu bočními stěnami se střední hmotností vztaženou na plochu cca 300 kg/m2).
   Řada testů státních i nezávislých institutů potvrzuje skutečnost, že konstrukce s použitím desek FERMACELL díky své pevnosti zaručují vysokou odolnost proti mechanickému namáhání a dovolují výjimečné zatížení. Vedle zvláštních požadavků na kvalitu je při výrobě kladen největší důraz na stavebně-biologickou nezávadnost FERMACELLu. Rakouský institut pro stavební biologii testoval užívané suroviny, výrobní postup i konečný produkt FERMACELL. Zpráva o zkouškách potvrzuje, že desky jsou doporučeníhodné ze stavebně-biologického hlediska.
   Nelze opomenout ani snadnou manipulaci s deskami. Standardní velikost segmentu je 150 × 100 cm o tloušťce 10 mm a hmotnosti 17 kg.

FERMACELL očima projektanta
   Firma FELS-WERKE GmbH, německý výrobce FERMACELLu, prostřednictvím svého zastoupení pro ČR, připravil pro projektanty, hlavně však architekty a urbanisty přehledné katalogy svých výrobků – sádrovláknitých desek a dalších specializovaných produktů pro suché zdění. V rukou projektantů, kteří se důvěrně seznámili s technologií suché výstavby, je tak k dispozici nepřeberné spektrum možností, jak mistrovsky navrhovat stavby bytové, správní, školské, zdravotnické, ubytovací i průmyslové ve všech klimatických oblastech (mimo tropy a subtropy). Vhodnou kombinací materiálů používaných v suché technologii FERMACELL lze v interiérech dosáhnout nejpříznivějšího mikroklimatu tepelného, vlhkostního, akustického a v neposlední míře i protipožárního. Základním faktorem je vzdušná propustnost materiálu, vysoká pevnost (desky FERMACELL jsou lisovány v horkém stavu tlakem 600 atmosfér), recyklovatelnost a hotový povrch, který se jen ošetří malířským nátěrem. Odpadá zcela doba zrání, vysychání a tvrdnutí; stavba je po dokončení ihned schopná užívání. Krátká doba výstavby spolu s tenkými konstrukcemi stěn a příček zvětšujícími užitnou plochu místností jsou pro stavby ekonomicky velmi rychle návratné. 
Autor: Ing. arch. Alois Haltmar
Foto: Archiv firmy