Přidat na Seznam.cz Přidat na Google News

Flexibilní instalace OBO Bettermann

Moderní kanceláře charakterizují mobilní pracovní stanice a otevřené, kvalitně provedené interiéry. Provedení jejich elektroinstalace musí zajistit flexibilitu a umožnit rychlou reakci na změny ve využití podlahových ploch.

Nové kancelářské koncepty dnes charakterizuje především týmová práce, síťové komunikace a zrychlené pracovní procesy. V této souvislosti se mění i požadavky na elektrické instalace, u nichž se vyžaduje flexibilita, dostatečné rezervy pro dodatečné změny konfigurace a vysoké estetické standardy. Navíc současná stavební řešení s okny od podlahy ke stropu, individuální interiérový design a rozvoj ergonomie – to vše ovlivňuje návrh i realizaci vnitřních elektrických rozvodů a souvisejících přípojných míst.

Sloupy OBO-ISS

Ideálním řešením pro dočasná pracovní místa a rychlé změny ve využití kancelářských ploch jsou sloupy ISS (obr. 1). Lze je volně rozmístit v kancelářském prostředí a silové i datové přívody je do nich možno zaústit prostřednictvím konsolidačních bodů, umístěných v určitém rastru nad podhledy nebo ve zvýšených podlahách. V závislosti na prostorových podmínkách si mohou projektanti a realizační pracovníci vybírat ze tří základních variant:

  • Sloupy podlaha – strop se rozepínají mezi podlahou a stropem bez jejich poškození. Mimo silových a datových připojení mohou řešit i osvětlení pracoviště. Napájet je lze z podlahy nebo prostoru nad podhledem.
  • V mnoha evropských zemích, se využívá napojení instalačních sloupů flexibilní hadicí. Napájí se ze stropu a stabilizují se základní deskou. Předností je, že s nimi lze do určité vzdálenosti volně pohybovat.
  • Krátké podlahové sloupky o délce do cca 700 mm napájené z podlahového systému. Instalují se na podlahu nebo desku pracovního stolu.
Obr. 1: ISS instalační sloupy – štíhlé a flexibilní

Všechny tyto varianty lze osadit spínači, zásuvkami i datovými připojeními všech obvyklých standardů. Jejich optimální vystrojení však představují vlastní OBO přístrojové systémy Modul 45 v různých tvarech a barvách, které lze kombinovat s nejrůznějším kancelářským vybavením. Vystrojení systémem Modul 45 Connect přináší uživatelům navíc nadstandardně snadné provádění následných změn.

Přístrojové instalační kanály Rapid 80 a Rapid 45

Z plastu (GK), ocelového plechu (GS) a hliníku (GA). Umožňují rychlý přístup do zásuvek i datových prvků při nástěnné montáži. Vybírat si lze mezi symetrickými (obr. 2) a asymetrickými kanály (obr. 3), z nichž každý může mít jednu nebo více instalačních sekcí. Související upevňovací konzoly umožňují překlenout problémové oblasti, jako např. stavební niky pro topná tělesa. Pomocí vodorovných a svislých konvekčních mřížek je lze doplnit na kompaktní jednotky, skrývající např. celé topné těleso (obr. 4).

Obr. 3: Rapid 45 – elektrické rozvody rychle a jednoduše

Nejvyšší architektonické nároky splní designové hliníkové kanály GAD s výklopným hliníkovým krytem, zcela zakrývajícím silové zásuvky i slaboproudé konektory. Vše, co je na tomto systému viditelné, je ušlechtilý, eloxovaný nebo lakovaný hliník. Opravdu diskrétní kanálový systém pro kompaktní přístroje Modul 45.

Obr. 4: Rapid 80 – konvekční mřížky před topnými tělesy

Podlahové systémy

I ty nejnáročnější úkoly pro elektrické instalace v komerčních a veřejných budovách lze úspěšně vyřešit pomocí podlahových instalačních systémů. Výběr odpovídajícího provedení je podmíněn především množstvím ukládaných kabelů a vodičů. Další důležité kritérium představuje druh údržby podlahy a její zatížení.

Mezi podlahovými systémy OBO – Ackermann lze nalézt řešení pro všechny tyto případy. Základem nabídky jsou přitom především tyto univerzální systémy:

  • uzavřený kanálový systém EÜK překrytý mazaninou,
  • systém otevřených kanálů OKA uložených v mazanině,
  • systém 55 pro nízké výšky mazaniny,
  • systém AIK pro montáž na podlahu pro renovaci starých budov.
Obr. 5: GES 9 – přístrojový vývod pro suchou údržbu podlahy

Přístrojové jednotky

Přístrojové jednotky z umělé hmoty se obecně používají v podlahách s kobercovou krytinou (obr. 5). Lze je kombinovat s otevřenými i uzavřenými kanálovými systémy a mohou být přímo instalovány do dvojitých nebo dutých podlah. Problém nízké výšky mazaniny řeší speciální plastové jednotky s modulárními přístroji 45 mm.

Pro tvrdé podlahové krytiny, jaké představuje keramická nebo kamenná dlažba, teraso, parkety nebo plovoucí podlahy, jsou primárně určeny kovové přístrojové jednotky. Jejich tubusové šňůrové vývody lze integrovat bez problémů i do podlah s mokrou údržbou (obr. 6). To vše bez ohledu na skutečnost, zda je povrch podlahy kryt keramickou nebo kamennou dlažbou, terasem, parketami nebo plovoucí podlahou.

Obr. 6: RKFRSL – vývod pro mokrou údržbu a velké zátěže

Systém podlahového rozvodu

Standardní podlahové kanálové systémy jsou překryty podlahovou krytinou, takže zřetelné jsou jen jejich přístrojové výstupy. Kabely a dráty se mohou z kanálů vyvést na libovolném místě. Je-li však v některých jednodušších aplikacích komplexní kanálový podlahový systém příliš nákladný, například v menších kancelářských jednotkách nebo domácích kancelářích, lze využít s výhodou přístrojové jednotky UD-Home s vývody pro instalační trubky (obr. 7).

Obr. 7: UDHome – v podlaze téměř neviditelná

Přístroje Modul 45

Přístrojový systém Modul 45 představuje díky svým kompaktním rozměrům optimální řešení pro vývody všech prezentovaných systémů. Přináší jednotné řešení pro všechny druhy silových zásuvek, spínačů, datových a multimediálních modulů, instalovaných do štíhlých instalačních sloupů, kanálů Rapid 45, Rapid 80 i podlahových instalací (obr. 16). Obzvláště užitečná jsou tato přístrojová provedení pro podlahové systémy do nízkých výšek mazaniny s vrstvou mazaniny již od 55 milimetrů.

Deskbox DB

Skládací Deskbox DBK a zatahovací sloup DBV lze zabudovat přímo do desky stolu a dovést tak silovou elektřinu i data opravdu diskrétně až ke koncovému uživateli (obr. 8). Mimo obvyklých rozhraní nabízejí možnost instalace HDMI nebo USB konektorů apod. Jsou ideálním řešením pro zasedací místnosti s projektory, televizí a dalším multimediálním vybavením.

Obr. 8: Deskbox – energie i data přímo na pracovním stole
Autor: Ing. Jiří Burant
Foto: Archiv firmy