FOR ARCH 2006

Společnost ABF letos již po sedmnácté pořádá v termínu od 19. do 23. září 2006 (úterý – sobota) v Pražském veletržním areálu Letňany Mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH 2006. Souběžně s veletrhem FOR ARCH proběhne sedm doprovodných veletrhů, řada zajímavých konferencí a soutěží.

Stavební veletrh FOR ARCH 2006 Praha představuje maximálně širokou prezentaci tuzemských i zahraničních firem a podniků všem účastníkům z řad odborníků i laické veřejnosti. Ve výstavním kalendáři má veletrh pevnou pozici a každým rokem umí přilákat více než sto tisíc návštěvníků.

FOR ARCH Praha je tradičně s napětím očekávanou událostí v oboru stavebnictví. Za dobu své existence se vyprofiloval ve skutečně komplexní přehlídku všech stavebních oblastí i oborů přímo souvisejících. Pod pojmem FOR ARCH Praha si nejen odborná veřejnost vybaví široké spektrum nabídky výrobků, technologií a služeb ve stavebnictví.Veletrh FOR ARCH Praha splňuje všechna kritéria prestižní veletržní akce, a to jak počtem vystavovatelů a návštěvníků, výstavní plochou, zahraniční účastí nebo rozsáhlým doprovodným a společenským programem, řadou prestižních soutěží, prezentací trendů, novinek a vizí, tak i nově zrekonstruovaným rozsáhlým výstavním prostorem. Loňský ročník mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH Praha 2005 byl odborníky hodnocen jako jeden z nejúspěšnějších za celou dobu konání této prestižní akce oboru stavebnictví a architektury (výzkum EUFORUM).

Přehled základních dat loňského ročníku zcela jednoznačně ukazuje nárůsty všech ukazatelů. Pravděpodobně nejdůležitějším ukazatelem veletrhu je počet vystavujících firem a velikost plochy. V termínu uzávěrky přihlášek FOR ARCH 2006 (tj. k 31. 3. 2006) byl zájem o výstavní plochu o 12,5 % větší než v loňském roce. Stabilní zájem více než tisícovky firem naznačuje, že se účast na FOR ARCHu Praha vyplácí.

Pozoruhodný údaj představuje například i počet návštěvníků, který se vyšplhal loni až na 108 432 osob (AUDIT AMASIA). Toto číslo jasně ukazuje, že si veletrh FOR ARCH Praha našel své pevné místo v marketingových kalendářích téměř všech špičkových odborníků. České stavitelství se těší stále většímu zájmu a pořádání mezinárodního stavebního veletrhu v hlavním městě Praze má své neoddiskutovatelné místo mezi prestižními evropskými akcemi.

Mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH Praha každoročně provází řada odborných doprovodných programů a odborných i zábavných soutěží, které umožňují výměnu informací, praktických zkušeností a doporučení napříč oborem. Všechny doprovodné programy jsou koncipovány tak, aby reagovaly na nejnovější trendy a věnovaly se aktuálním problémům v oboru architektura a stavebnictví.

  • Hlavním tématem veletrhu FOR ARCH 2006 je České stavebnictví v rámci Evropské unie (EU).
  • Zdůrazněnými tématy jsou fasády, okna, dveře, střechy a malá stavební mechanizace.

Doprovodné výstavy nebo výstavní sekce k výstavě FOR ARCH 2006

Pro letošní rok se veletržní správa ABF rozhodla uspořádat souběžně s veletrhem FOR ARCH sedm doprovodných veletrhů:

  • Inteligentní budovy a telekomunikace (IBT - komponenty pro inteligentní budovy)
  • Dřevěné stavění (1. mezinárodní veletrh staveb ze dřeva)
  • For Computer (9. specializovaný veletrh hardware, software, reprodukční techniky, informačních systémů a technologií pro projektování a stavění)
  • For Vertical/For Lifting (12. mezinárodní stavební veletrh výtahů a zdvihací techniky)
  • For Tech (12. mezinárodní veletrh stavebních strojů a mechanizace)
  • For Invest (2. mezinárodní veletrh investičních příležitostí)
  • For Sport (1. mezinárodní veletrh výstavby a zařízení sportovních areálů a tělocvičen)
  • SUSO (prezentace práce učňů stavebních oborů)

Soutěže

Stavba roku, Dopravní stavba roku, Soutěž učňů stavebních oborů (SUSO), Zlatá pečeť (soutěž o nejlepší odbornou publikaci), Grand Prix a Top Arch (soutěž o nejlepší výrobek a expozici), fór pro FOR (soutěžní výstava kresleného humoru), Studentský projekt roku.

Nejprestižnější jsou nepochybně celostátní soutěže Stavba roku a Dopravní stavba roku. Mezi zábavné soutěže patří soutěž kresleného humoru Fór pro FOR.

Stavba roku

Letos je to již počtrnácté, kdy se nejlepší stavby, realizované v uplynulém roce na území České republiky, ucházejí o prestižní cenu Stavba roku. Soutěž tradičně hodnotí komplexní kvalitu novostaveb i rekonstrukcí. Ocenění získávají jednotlivé stavby, jejich dodavatelé a projektanti.

Dopravní stavba roku

Cílem 3. ročníku celostátní soutěže Dopravní stavba roku je seznámit nejširší odbornou i laickou veřejnost s úrovní dopravních staveb a infrastruktury.

Soutěž je vypisována ve čtyřech kategoriích: pozemní komunikace, železniční koridory, vnitrozemské vodní cesty a tunelové stavby.

Jednotlivé stavby jsou posuzovány zejména z hlediska ohleduplnosti k životnímu prostředí, technické náročnosti stavby, provedení stavby z hlediska uživatele a efektivity stavby.

Soutěž učňů stavebních oborů (SUSO)

Mezinárodní finále jubilejního 10. ročníku Soutěž učňů stavebních oborů (SUSO), soutěže podporující výchovu praktických dovedností mladých řemeslníků a seznámení návštěvníků se širokou paletou řemesel. Důležitým posláním soutěže je, že si zaměstnavatelé ze stavebních firem mohou přímo na veletrhu vybrat nejlepší z účastníků a nabídnout jim touto příjemnou cestou perspektivu budoucího profesního uplatnění. Soutěžící se představí v tradičních v kategoriích zedník, obkladač, truhlář, montér suchých staveb a kameník-kamenosochař.

Zlatá pečeť (příležitost pro vydavatele odborné literatury)

7. ročník veřejné neanonymní soutěže Zlatá pečeť o nejlepší a nejprodávanější odbornou publikaci z oblasti urbanismu, architektury, stavitelství, bydlení a interiéru. Posláním soutěže je především prezentace knižních novinek daného oboru zájemcům z řad návštěvníků veletrhu FOR ARCH Praha. Ti si mohou od začátku veletrhu všechny publikace přihlášené do soutěže prohlédnout v prostorách knihkupectví ve Vstupní hale I PVA Letňany. V nabídce bude tradičně reprezentativní množství kvalitních knih od většiny domácích vydavatelů i stále více vyhledávané překlady zahraničních novinek.

Grand Prix FOR ARCH

Podmínkou pro zařazení do soutěže Grand Prix FOR ARCH je exponát, který je novinkou na českém trhu, musí být v České republice již vyráběn nebo distribuován. Jeho technické parametry jsou doloženy dokumentací, která dostatečně exponát charakterizuje v českém jazyce. Výrobek musí splňovat ekologická hlediska, chemickou a biologickou nezávadnost, energetickou úspornost.

Top Arch

Cena Top Arch je udělena expozici, která splňuje veškerá kritéria kladená na nejlepší expozici veletrhu. Jedná se nejen o estetické ztvárnění expozice, ale především o její dispoziční řešení, nápad a invenci při jejím vytváření a v neposlední řadě porota hodnotí i přístup obchodníků a hostesek k zákazníkům.

fór pro FOR

Již pátým ročníkem oživí veletrh FOR ARCH Praha 2006 mezinárodní soutěž kresleného humoru fór pro FOR, která představuje velmi pestrou, bohatou a prestižní přehlídku kresleného humoru spojeného s tématem stavebnictví. Stejně jako v předchozích ročnících se i letos budou udělovat ceny: zlatá, stříbrná a bronzová fór-tužka a čestná uznání.

Studentský projekt roku

Počínaje letošním rokem budou v revue Fórum architektury a stavitelství pravidelně zveřejňovány studentské práce posluchačů fakult architektury, stavebních fakult a dalších vysokých škol. Odborná porota následně posoudí kvality všech prací zveřejněných v časopise do srpna 2006 a vybere nejlepší projekty, které pak budou oceněny v rámci slavnostního zahájení veletrhu FOR ARCH Praha a prezentovány návštěvníkům prostřednictvím panelové expozice.

Odborné konference a semináře

Hlavní odborný doprovodný program bude tématicky doplňovat samostatné výstavní sekce: Top českého stavebnictví, For Tech, For Computer, For Vertical/For Lifting, Dřevěné stavění, For Invest a for Sport atd.

Stěžejnímu tématu veletrhu: České stavebnictví v rámci EU se bude věnovat samostatný seminář, který proběhne v rámci 2. evropského setkání stavebních inženýrů a odborníků v Praze a bude se zabývat problematikou nové stavební legislativy v zemích EU (PVA Letňany, 19. 9. 2006, úterý).

Hlavní diskusní fórum veletrhu FOR ARCH Praha s názvem Udržitelný investiční rozvoj ČR, se uskuteční ve dvou dnech (19. – 20. 9. 06, úterý a středa) v Obecním domě v Praze za účasti zástupců MPO, MD, MMR, MŽP, a MI ČR.

Na loňskou mezinárodní konferenci pořádanou FA ČVUT pod názvem „Hry a město" navážeme letos výstavní sekcí FOR SPORT a diskusním fórem nad kapacitou a využitelností sportovních staveb v ČR pro LOH.

Dalším z doprovodných programů veletrhu FOR ARCH Praha je 3. ročník konference na téma „Inteligentní budovy a telekomunikace" (IBT). Mezi nejvíce diskutovaná témata minulého ročníku patřilo vybavení kancelářských, obchodních a průmyslových center technickými zařízeními ovládanými integrovanými řídícími systémy. Letošní ročník bude zaměřen na špičková technická a softwarová řešení budov včetně praktických ukázek jejich funkce podporující běžný provoz a facility management. Konference je určena především developerům, projektantům a technikům-specialistům. Bude se konat 20. 9. 06 (středa) v konferenčním centru PVA Letňany.

Ve spolupráci s MPO ČR budou ve dnech 21. – 22. 9. 06 (čtvrtek a pátek) probíhat dvě konference ENS (Energetická náročnost staveb) zaměřené na metodické postupy stanovení energetické náročnosti staveb a realizaci energeticky úsporných projektů. Konference budou doplněny mezinárodním workshopem Energetická účinnost a budovy.

Cílem konference Dřevěné stavění je podpořit vznik nových moderních dřevostaveb na území ČR v rámci udržitelného rozvoje ve stavebnictví s důrazem na komplexní využívání dřeva v oboru stavebnictví. Přednášky proběhnou 21. 9. 06 (čtvrtek) v PVA Letňany, aby účastníci byli zároveň konfrontováni přímo s děním na výstavišti. Konference se s předstihem uskuteční také v Plzni 5. 6. 2006.

Výstavní sekci For Vertical/For Lifting doplní celostátní konference: Obytné budovy, která bude zaměřena na problematiku regenerace výtahů v panelových domech a výstavbu výtahů v nových tzv. sociálních bytech (PVA Letňany, 19. 9. 2006, úterý).

Kontroverzní téma dostavby Pankrácké pláně nabídne konference Výškové budovy v Praze? (18. 9. 2006, pondělí). Místem konání bylo zvoleno Konferenční Centrum v rekonstruovaném objektu CITY EMPIRIA nacházející se přímo v lokalitě dostavby budoucího CITY Pankrác.

Více informací získáte na internetových stranách www.forarch.cz.

Autor: Martin Zilvar
Foto: Archiv firmy