FRIGO Air – kompaktní inteligentní zařízení

Nový a moderní způsob vytápění, větrání, ohřevu vody a klimatizace v nízkoenergetických a pasivních domech představuje komplexní systém FRIGO Air COMPAKT.

V poslední době, zejména s výraznějším nástupem jednak rekonstrukcí domů starší zástavby, ale i výstavby nových rodinných domů, vyvstává otázka použití způsobů vytápění, větrání i chlazení vzduchu – klimatizace, i ohřevu vody, s možnosti celoročního využití tepelného čerpadla (vzduch-voda). V rámci globálního řešení musíme uvažovat o spojení potřeb a technických možností dosavadních i „nových" zařízení. Využít výhody jednotlivých systémů pro komplexní řešení.

Nucené větrání a klimatizace – nutnost nebo komfort?

K zajištění minimálních požadavků na větrání tj. zajištění výměny vzduchu v dnešních těsných domech, se stává nezbytností nucené větrání. Již nejde o komfort, ale o nutnost. K tomu pro zajištění komfortního bydlení v letním období je vhodné i chlazení vzduchu (klimatizace). Dosavadní způsob zajištění tohoto řešení vyžaduje použít několik zařízení.

Jednotlivé systémy jsou totiž natolik „svázané”, že již není možné projektovat např. zvlášť vytápění, zvlášť větrání apod. Vytápění (přípravu teplé vody) a větrání (klimatizaci?) je nutné řešit jako jediný systém – spojení vzduchotechnického zařízení s tepelným čerpadlem pro větrání, klimatizaci a ohřev vody.

Propojení větracího zařízení s tepelným čerpadlem umožňuje zařadit výparník tepelného čerpadla pro chlazení vzduchu jak do okruhu klimatizace – cirkulačního vzduchu, tak do okruhu technologické části okruhu tepelného čerpadla – venkovního vzduchu. Propojení či oddělení okruhů je zajištěno pomocí systému usměrňovacích klapek na obou stranách výparníku tak, aby umožnilo volby proudění vzduchu.

To vše nabízí pro nízkoenergetické domy komplexní zařízení jako FRIGO-Air KOMPAKT, které zajišťuje vysoký obytný komfort jako přidanou hodnotu tohoto řešení. Podmínkou je kompetentní projektování domu, včetně komplexního systému TZB. Mimo jiné i tím, že nejsou mnohdy nutné rozvody vzduchu – nejlepší potrubí je žádné potrubí.

Vlastnosti a výhody

Spojení vzduchotechnického zařízení s tepelným čerpadlem pro větrání, klimatizaci a ohřev vody umožňuje použití obou zařízení současně pro chlazení vzduchu bez potřeby samostatného klimatizačního zařízení zapojením do systému vzduchotechniky - rozvodu vzduchu samostatné části větrání v rámci řešení jednoho komplexního systému vzduchotechniky.

Využití tepelného čerpadla, které zajišťuje celoroční ohřev teplé vody pro domácnost a v zimě pro vytápění se rozšiřuje navíc o letní provoz – klimatizaci, a případný ohřev bazénu, Zapojením tepelného čerpadla do systému vzduchotechniky místo klimatizačního zařízení se snižuje i doba jeho návratnosti.

K výhodám FRIGO Air COMPAKT – inteligentního zařízení pro komplexní řešení komfortního vytápění, větrání s rekuperací, klimatizace a ohřevu rodinných domů s tepleným čerpadlem vzuch-voda tedy patří:

  • sloučení funkcí vzduchotechnického zařízení a tepelného čerpadla do jednoho agregátu,
  • úspora nákladů oproti pořízení několika samostatných zařízení k zajištění všech funkcí,
  • není nutný např. zemní registr,
  • celoroční využití tepelného čerpadla zároveň i pro klimatizaci v systému vzduchotechniky,
  • využití vzduchotechnických rozvodů pro větrání i pro vytápění a klimatizaci,
  • v případě s kombinací podlahového vytápění jednoduchá regulace teploty,
  • využití odpadního tepla při klimatizaci pro ohřev vody.

Popis systému

Kompakt se skládá ze dvou samostatně použitelných částí:

• Vzduchotechnické části – větrací jednotka pro teplovzdušné vytápění s rekuperací, zajišťující jak přívod čerstvého vzduchu, dohřev a pohyb vzduchu v domě, tak i odvod opotřebovaného vzduchu s využitím tepla odpadního vzduchu v rekuperátoru.

Snižuje prašnost v obytném prostoru – filtrace přiváděného i cirkulačního vzduchu, je zárukou dostatečné výměny čerstvého vzduchu. Rekuperace slouží ke snížení tepelných ztrát, které vznikají při klasickém větrání a šetří náklady na vytápění, využitím všech energetických zisků z provozu domácnosti pro předehřev vzduchu na větrání. Dokonalou cirkulací se využívá objem vzduchu v celém domě pro snížení množství přiváděného vzduchu na osobu, zvlášť v domech s minimálním obsazením. Využívá solárních zisků z osluněných částí budovy, případně z teplovzdušného krbu s okamžitým přenosem tepla do ostatních částí domu.

• Tepelného čerpadla vzduch-voda, které zajišťuje celoročně ohřev teplé vody pro potřebu domácnosti, v zimě teplé vody pro vytápění (buď pro podlahové nebo i pro teplovzdušné), s možností ohřevu vody v bazénu a případné odvlhčení vzduchu, v létě – chlazení vzduchu (klimatizaci) cirkulačního vzduchu bez potřeby samostatného klimatizačního zařízení.

Soustavy klapek v obou částech umožňují volbu proudění vzduchu buď samostatně přes vzduchotechnickou část (větrání a ohřev vzduchu) i tepelné čerpadlo (ohřev vody), nebo v jedné cestě přes tepelné čerpadlo a vzduchotechnickou část (klimatizaci).

Teplovzdušné vytápění a klimatizace

Cirkulační vzduch z klimatizovaného – větraného a vytápěného prostoru je vytlačován cirkulačním ventilátorem přes žebrovaný výměník, kde se ohřívá teplou vodou proudící v trubkách, nebo část vzduchu může být vedena obtokovou klapkou mimo výměník. Tím je zaručena dvojteplotní funkce.

Tepelné čerpadlo chladí přiváděný větrací – cirkulační vzduch pro klimatizaci nasávaný cirkulačním ventilátorem. Ochlazený vzduch na chladiči je vytlačován přes žebrovaný výměník, kde se dohřívá teplou vodou proudící v trubkách na požadovanou teplotu, nebo část chladného vzduchu může být vedena do chladnější části domu obtokovou klapkou mimo výměník. Přitom tepelné čerpadlo ohřívá vodu teplem, které vzniká při klimatizaci.

Závěr a shrnutí

V systému FRIGO-Air KOMPAKT jsou použity ventilační jednotka a tepelné čerpadlo, opatřené navíc klapkami pro zajištění funkcí klimatizace a výměníkem tepla pro „maření přebývajícího tepla”, které vzniká při klimatizaci a již nemůže být použité pro ohřev vody.

Pokud by byla zařízení zakoupena postupně každé zvlášť s úmyslem dodatečného využití pro kompakt, je nutné to uvést v objednávce, protože pro kompaktní systém jsou v nich zabudovány další komponenty (jak mechanické tak ovládací) pro vzájemnou komunikaci obou částí:

  • s vnitřní soustavou usměrňovacích klapek, které umožňují volbu proudění vzduchu buď samostatně přes vzduchotechnickou jednotku, nebo současně i přes tepelné čerpadlo,
  • nebo i s výměníkem tepla pro případ, že by bylo potřeba chladit vzduch a již nebyla potřeba teplá voda.

Zařízení umožňuje letní, zimní, i kombinovaný provoz. „Zimní” provoz – ohřev cirkulačního vzduchu pro vytápění a ohřev vody pro vytápění a užitkové vody tepelným čerpadlem. „Letní” provoz – pro chlazení cirkulačního vzduchu pro klimatizaci a zapojení tepelného čerpadla pro klimatizaci a ohřev užitkové vody v bojleru tepelným čerpadlem. „Smíšený” provoz – noční chlazení – umožňuje přívod čerstvého ochlazeného vzduchu.

Autor: Jaroslav Šalý
Foto: Archiv autora