Funkcionalismus podle předpisu

Vyšší odborná a střední průmyslová škola ve Volyni je unikátní z několika důvodů. Je jedinou střední školou v celé České republice zaměřenou čistě na výuku zpracování dřeva. Druhé specifikum je samotná budova školy. Rozsáhlý funkcionalistický komplex prošel po téměř osmdesáti letech svého fungování první rozsáhlou rekonstrukcí. V tomto případě se však vyčkávání vyplatilo.

V polovině dubna letošního roku se rekonstrukce volyňské školy dočkala i oficiálního ocenění. Na slavnostním galavečeru v Hudebním divadle Karlín obdržela Zvláštní cenu mediálních porotců v soutěži Fasáda roku 2009. Ta je již desátým rokem pořádána pod hlavičkou společnosti Baumit, nejznámějšího domácího výrobce kompletních fasádních systémů.

O stavbě školy rozhodla obří maketa

Svědomitý přístup k hmotě doprovázel už vznik tohoto vzdělávacího zařízení. Ve třicátých letech se místní zastupitelé v důsledku krize rozhodli rozšířit stávající školu pro řemeslníky, aby přivedli do kraje s vysokou nezaměstnaností více pracovních příležitostí. Architekti Ing. Vladimír Wallenfels a Ing. arch. František Fiala navrhli rozsáhlý komplex ovlivněný funkcionalismem a německým Bauhausem. Aby místní obyvatele ubezpečili, že jejich návrh nezničí ráz okolní krajiny, ale naopak ji pozvedne k lepšímu, postavili v místě plánované školy lešení. Z něj vystavěli dokonalou kulisu budoucí školy. Místní na návrh kývli a začalo se stavět.

Fasádu znehodnotil latex

Podobně citlivě a s rozmyslem se zachovali projektanti a realizátoři při loňské kompletní sanaci, která byla provedena v rámci snížení energetické náročnosti škol Jihočeského kraje. Jedním z předpokladů bylo zachování funkcionalistického rázu stavby. Jediná částečná úprava, která byla provedena v průběhu fungování komplexu, se zrealizovala na konci 80. let a napáchala tehdy více škody než užitku. Aby se zlepšil estetický dojem, byla na celou fasádu nastříkána omítková směs s příměsí latexu, která sice zaručila na chvíli atraktivnější exteriér, ale zároveň vytvořila difusně uzavřený film, který vedl ke kondenzaci par pod nástřikem a následnému odpadávání fasády.

Vyšší odborná a střední průmyslová škola ve Volyni

Energetická sanace jako hlavní cíl nové rekonstrukce

Součástí konceptu snížení energetické náročnosti budovy byla výstavba nové centrální kotelny, kde hlavní dodávku tepla zajišťuje kotel na biomasu. Energetický audit navrhl dodatečné zateplení fasádního, ale i střešního pláště polystyrenovými deskami tloušťky 12 cm. Zvolen byl kompletní fasádní systém Baumit.

Vhledem k velikosti zakázky musela být nalezena rovnováha mezi cenou a kvalitou použitého materiálu. Produkty Baumit se prokázaly jako vhodná volba. S ohledem na paropropustnost jednotlivých složek bylo zvoleno lepidlo a stěrka Baumit Pro Contact a jako finální úprava silikonová omítka, která je nejen dostatečně prodyšná, ale i barevně stálá.

Kompletní výměna původních oken

Kromě kontaktního zateplení bylo nutné provést kompletní výměnu původních oken, která i přes náročnou údržbu přirozeně nevyhovovala současným požadavkům. Národní památkový ústav v Českých Budějovicích navrhl výrobu oken s hliníkovými rámy. Navíc se měl zachovat funkcionalistický ráz stavby, který předepisuje mělké ostění (max. 80 mm). Díky tomu působí prosklené plochy na fasádě velkoryse, dodávají více světla do interiéru a celkově stavba vzbuzuje odlehčený dojem.

Specifické požadavky na typ a ukotvení oken byly nakonec beze zbytku splněny. Okna byla osazena mimo nosnou zeď až do vrstvy tepelné izolace a do nosné konstrukce pouze ukotvena. Tento detail garantoval identický ráz pláště před a po rekonstrukci a eliminoval tepelné mosty mezi okenními rámy a obvodovými stěnami.

Zástupce ředitele pan Ing. Petr Červený celou rekonstrukci hodnotí jako velmi úspěšnou a vyzdvihuje zdařilou koordinaci všech realizačních týmů, které se na projektu za plného provozu školy podílely.

Autor: Petra Kutinová
Foto: Archiv firmy Baumit