Geodetické služby od A do Z

Jedním z největších dodavatelů geodetických prací v naší republice je firma GB-geodezie, spol. s r.o., která je schopná realizovat komplexní nabídku geodetických prací a služeb od počátečních konzultací až po finální zaměření, vklad do katastru nebo uložení do informačního systému (GIS) koncového zákazníka. Nejlépe její služby popisuje následující schéma.

CAD/CAMProjekční firma

  • mapové podklady pro všechny stupně projektové dokumentace
  • 3D modelování
  • související činnosti v katastru nemovitostí

Stavební firma

  • kompletní geodetické práce na stavbě
  • funkce odpovědnéhogeodeta (OG)
  • monitoring

Koncový zákazník, investor

  • dokumentace skutečného provedeních speciální finální práce
  • podklady pro vklad do katastru nemovitostí
  • uložení do datového nebo informačního systému (GIS) investora
Autor: Ing. Martin Malec
Foto: Archiv firmy